/

Divize veterinární diagnostiky dodává diagnostické produkty akademickým, veřejným, soukromým, průmyslovým a dalším komerčním institucím v celé střední a východní Evropě.

Naše portfolio vysoce kvalitních produktů zahrnuje řešení pro různé oblasti, jako jsou programy eradikace/kontroly, testování infekčních chorob a patogenů, detekce hormonů, testování způsobilosti, antimikrobiální látky, veterinární léčiva, rezidua a detekce mykotoxinů.
Kromě toho nabízíme konvenční mikrobiologické metody, rychlé testovací systémy, testy ELISA a další inovativní molekulární metody. Doplňuje je řada přístrojů a laboratorního vybavení od jednoduchých zařízení ELISA až po automatizované procesory, PCR cyklery a multiplexové platformy. Kromě základního výzkumu a laboratorních řešení poskytujeme také kompletní balíčky pro testování na místě na farmách a veterinárních klinikách. Díky instalaci zařízení, školení a službám vám pomůžeme co nejrychleji realizovat vaše projekty.

Úzce spolupracujeme s našimi odborníky z divize Life Sciences, kteří mohou nabídnout ještě širší škálu výzkumných produktů pro všechny druhy zvířat.

Hlavní oblasti

Společnost Biomedica nabízí širokou škálu sérologických produktů pro infekční choroby,
jako jsou testy ELISA, imunofluorescenční testy protilátek, western bloty a rychlé testy pro stanovení protilátek proti bakteriím nebo virům.
Naše testy na detekci parazitů a plísní jsou rovněž založeny na antigenu ELISA.

Jsme vaším partnerem pro:

  • Virologie
  • Bakteriologie
  • Parazitologie
  • Zánětlivé markery

Naše komerční testy PCR v reálném čase vám pomohou rychle identifikovat patogeny.
Kromě vysoce kvalitních testovacích sad, které obsahují všechny potřebné komponenty, nabízíme i samostatné testovací reagencie a kontrolní sady.

Aby byl balíček kompletní, poskytujeme našim zákazníkům odpovídající přístrojové vybavení, plasty a další spotřební materiál.

Jsme vaším partnerem pro:

  • Virologie
  • Bakteriologie
  • Parazitologie
  • Mykologie

Biomedica nabízí mikrobiologické testy a reagencie pro diagnostiku, včetně systémů pro mikrodiluční testy, PBRT testy, rychlé testy, média, destičky připravené k použití a další reagencie.
Dodáváme přístroje pro automatické počítání celkových buněk a pomáháme vám usnadnit a zpřesnit sériová ředění a zároveň šetřit čas a peníze.

Nabízíme spolehlivé testy na místě pro detekci specifických patogenů nebo markerů. Jsou založeny na imunochromatografii, jsou vysoce validované a kombinují snadné použití, citlivost a specifičnost. Naše jednoduché a multiplexní testy jsou díky snadnému skladování, přepravě a manipulaci vhodné pro rychlou diagnostiku na místě.

Společnost Biomedica dodává ELISA a rychlé testy pro detekci hormonů pro řízení plodnosti.

Kromě toho nabízíme také testy v různých formátech pro testování reziduí antibiotik.

Společnost Biomedica nabízí kompletní sortiment laboratorních přístrojů. Naše portfolio zahrnuje pipety a špičky, software pro analýzu dat, PCR cyklery, malé čtečky mikrodestiček ELISA a plně automatizované přístroje.

Kromě běžných diagnostických produktů nabízíme také vysoce kvalitní protilátky pro různé aplikace a druhy.

Další informace o výzkumných produktech naleznete v naší divizi Life Sciences:

Naše portfolio výrobků zahrnuje všechny typy nástrojů pro odběr vzorků povrchů a kontrolu ovzduší a také výrobky pro osobní hygienu a dezinfekci.

Kromě toho programy zkoušení způsobilosti a referenční materiály zajišťují kvalitu vaší interní laboratoře.