/

Dział diagnostyki weterynaryjnej zaopatruje instytucje akademickie, publiczne, prywatne, przemysłowe i inne instytucje komercyjne w produkty diagnostyczne na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Nasze portfolio produktów najwyższej jakości obejmuje rozwiązania dla różnych dziedzin, takich jak programy zwalczania/kontroli, badania chorób zakaźnych i patogenów, wykrywanie hormonów, badania biegłości, środki przeciwdrobnoustrojowe, leki weterynaryjne, wykrywanie pozostałości i mykotoksyn. Co więcej, oferujemy konwencjonalne metody mikrobiologiczne, systemy szybkich testów, testy ELISA oraz inne innowacyjne metody molekularne.

Uzupełnieniem tej oferty jest szeroki asortyment przyrządów i sprzętu laboratoryjnego - od prostego sprzętu ELISA po zautomatyzowane procesory, cyklery PCR i platformy wieloparametrowe. Poza podstawowymi rozwiązaniami badawczymi i laboratoryjnymi oferujemy także pełne pakiety do badań na miejscu w gospodarstwach rolnych i klinikach weterynaryjnych.

Zapewniając naszym klientom instalację sprzętu, szkolenia i usługi, pomagamy w jak najszybszej realizacji ich projektów. Ściśle współpracujemy z naszymi ekspertami z działu nauk biologicznych, którzy mogą zaoferować jeszcze szerszy asortyment produktów badawczych dla wszystkich gatunków.

Główne obszary

Biomedica oferuje szeroki asortyment produktów do badań serologicznych chorób zakaźnych,{MQ}takich jak testy ELISA, immunofluorescencyjne testy przeciwciał, Western blot i szybkie testy do oznaczania przeciwciał przeciwko bakteriom lub wirusom.

Nasze testy na wykrywanie pasożytów i grzybów także opierają się na antygenowym teście ELISA.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:
  • Wirusologia
  • Bakteriologia

  • Parazytologia

  • Markery stanu zapalnego

Nasze komercyjne testy PCR w czasie rzeczywistym pomagają w szybkiej identyfikacji patogenów. Poza wysokiej jakości zestawami testowymi, które zawierają wszystkie niezbędne komponenty, oferujemy także oddzielne odczynniki testowe i zestawy kontrolne.

Do skompletowania pakietu nasi klienci mogą także dobrać odpowiednie oprzyrządowanie, tworzywa sztuczne i inne materiały eksploatacyjne.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

  • Wirusologia
  • Bakteriologia

  • Parazytologia

  • Mykologia

Biomedica oferuje testy mikrobiologiczne i odczynniki do diagnostyki, w tym systemy do mikrorozcieńczeń, testy oparte na reakcji odwrotnej transkryptazy (PBRT), szybkie testy, pożywki, gotowe do użycia płytki i inne odczynniki.

Zaopatrujemy naszych klientów w przyrządy do automatycznego zliczania całkowitej liczby komórek i czynimy metodę seryjnych rozcieńczeń łatwiejszą i dokładniejszą, dzięki czemu oszczędzają czas i pieniądze.

Oferujemy niezawodne testy do użytku na miejscu do wykrywania określonych patogenów lub markerów. Testy te opierają się na immunochromatografii, są zatwierdzone do użytku i łączą w sobie łatwość użycia, czułość i szczegółowość. Nasze testy pojedyncze i wieloparametrowe są odpowiednie do szybkiej diagnozy na miejscu dzięki łatwości przechowywania, transportu i użytkowania.

Biomedica dostarcza testy ELISA i szybkie testy do wykrywania hormonów w leczeniu płodności.

Co więcej, oferujemy także testy w różnych formatach do badania pozostałości antybiotyków.

Biomedica oferuje pełny asortyment przyrządów laboratoryjnych.

Nasze portfolio obejmuje pipety i końcówki, oprogramowanie do analizy danych, termocyklery PCR, małe czytniki mikropłytek ELISA oraz w pełni zautomatyzowane przyrządy.

Poza rutynowymi produktami diagnostycznymi oferujemy także wysokiej jakości przeciwciała do różnych zastosowań i gatunków.

Więcej informacji na temat produktów badawczych można znaleźć w naszym dziale nauk biologicznych: Link do działu nauk biologicznych

W naszym portfolio produktów można znaleźć wszystkie rodzaje narzędzi do pobierania próbek do badania powierzchni i powietrza, a także produkty do higieny osobistej i dezynfekcji.

Co więcej, oferujemy także programy badań biegłości i materiały referencyjne, które zapewniają jakość wewnętrznych laboratoriów naszych klientów.