Medical Advice Disclaimer

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI: TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA NEPOSKYTUJE LEKÁRSKE PORADENSTVO

Informácie vrátane textu, grafiky, obrázkov a iných materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely a niekedy sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Vlastník tejto webovej stránky nezodpovedá za žiadne chyby, nepresnosti alebo nezrovnalosti, ktoré môže táto webová stránka alebo prepojený obsah obsahovať.

Materiál na tejto stránke nenahrádza odborné lekárske poradenstvo, diagnózu alebo liečbu. Pred začatím nového liečebného režimu sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom o všetkých otázkach týkajúcich sa vášho zdravia alebo liečby a vždy rešpektujte odborné zdravotné odporúčania a neodkladajte ich používanie, aj keď ste sa o nich dočítali na tejto webovej stránke.

Vyberte svoj trh :