/

U srcu Evrope

Biomedica je deo Grupe AddLife, javne matične kompanije koju čine različite podružnice u oblastima medicinske tehnologije i laboratorijske tehnologije. AddLife nastoji poboljšati živote ljudi tako što će igrati ulogu lidera koji stvara vrednost u Naukama o životu.

Biomedica je deo Grupe AddLife, javne matične kompanije koju čine različite podružnice u oblastima medicinske tehnologije i laboratorijske tehnologije. AddLife nastoji poboljšati živote ljudi tako što će igrati ulogu lidera koji stvara vrednost u Naukama o životu.

Kombinujemo ISTORIJU i BUDUĆNOST, a govorimo i različite jezike.

Izvlačimo ono najbolje u različitim kulturama i to… KOMBINUJEMO.

Više od 40 godina prednjačimo kao distributer medicinskih uređaja, in vitro dijagnostike, proizvoda za nauke o životu, imunoloških testova Biomedica i kliničkih informacijskih tehnologija.

Naša vizija: “We aim high for you – together, for better health”

Naša misija: “Global Technology – Local Solutions”

Govorimo naučne I lokalne jezike. Inspirisani raznolikošću regionalnih potreba, kombinujemo globalne tehnologije kako bismo pružili personalizovana rešenja za profesionalce u zdravstvu, istraživanju I industriji.

Temeljna načela filozofije naše kompanije
u pogledu sledećih aspekata sažeta su kako sledi:

01

Zadovoljstvo korisnika

Zadovoljstvo korisnika naš je najvažniji kriterijum uspeha. Stoga se fokusiramo na potrebe naših korisnika u pogledu kvaliteta proizvoda, brze i ispravne isporuke, sveobuhvatne obuke i naknadne usluge kao i na pružanje poštenog odnosa cene i performansi. U smislu fokusa na korisnike, za našu kompaniju ključno je prepoznati sadašnje i buduće potrebe i zahteve korisnika i tržišta. Stoga nastojimo izgraditi i održati dugoročan odnos s našim korisnicima koji je usmeren na budućnost. Naročito u vremenima povećane mobilnosti i fleksibilnosti, posebno smo zainteresovani za uspostavljanje bliskog odnosa sa našim korisnicima.

Komunikacija

Težimo da budemo fleksibilna, transparentna i umrežena organizacija sa otvorenom komunikacijom. Jasna korelacija između ciljeva pojedinačnih zaposlenih i njihove integracije u različite procese trebalo bi da pruži bolje razumevanje ukupnih koncepata, što bi trebalo da ojača filozofiju kvaliteta. Potrebno je dalje razvijati i usavršavati obradu podržanu informacionom tehnologijom koja prati sve poslovne procese. Standardizacija i pojednostavljenje procesa odlučujući su u omogućavanju svim zaposlenim da razumeju kako funkcioniše celi sistem.

02

03

Obuka zaposlenih

Kvalifikovani, motivisani, odgovorni i nezavisni zaposleni ključ su uspeha i opstanka naše grupe kompanija. Stoga veliku važnost pridajemo napredovanju, daljem razvoju i usavršavanju naših zaposlenih. Redovna rotacija unutar grupa ima za cilj pospešivanje osećaja zajedničke ciljne orijentacije. Međusobna nadregionalna obuka jača razumevanje globalnih procedura unutar grupe Biomedica i omogućuje bližu saradnju između različitih kompanija unutar grupe. Povećan naglasak treba staviti na aktivnosti među kompanija.

Dobavljači

Na tržištu koje se brzo menja sa povećanim brojem akvizicija i spajanja kompanija, naročito je važna bliska saradnja sa dobavljačima. Kako se očekuje tržišno orijentirano ponašanje i uspeh, sve smo više obavezni nametati stroge standarde našim dobavljačima. U principu, tražimo distribucione ugovore koji pokrivaju celu našu oblast prodaje kako bismo omogućili sinergiju između naših tržišta. U smislu nezavisnosti grupe Biomedica, veliku važnost pridajemo i saradnji sa nekoliko dobavljača srodnih grupa proizvoda. Čini se da je ovo koristan način da dugoročno zadovoljimo potrebe naših korisnika, a da ne zavisimo od jednog dobavljača i time postanemo nefleksibilni. Kompatibilna načela kvaliteta naših dobavljača, obično temeljena na standardu ISO 9001, omogućuju kontinuiranu i kompatibilnu politiku kvaliteta.

04

05

Radno okruženje

Konačno, važna nam je i bezbednost i ergonomija na radnom mestu. Procena radnih mesta i redovna zdravstvena zaštita na poslu zaposlenim osiguravaju rad u bezbednom okruženju.

Executive Team

Sales Director

Dr. Michaela Weblacher

Prodajni direktor
Sales, Application & Technical Service

Area Managers

Karin Rappich
Managing Director
Bosna i Hercegovina
Karin Rappich
Managing Director
Bugarska
Maja Kovac
Managing Director
Hrvatska
Ales Donat
Managing Director
Češka Republika
Karoly Toth
Managing Director
Mađarska
Vida Peeva-Naumovska
Managing Director
Severna Makedonija
Norbert Krysiuk
Managing Director
Poljska
Karin Rappich
Managing Director
Rumunija
Karin Rappich
Managing Director
Srbija
Karl Hirczy
Managing Director
Slovačka
Tadej Jesensek
Managing Director
Slovenija
Sheila Huber
Managing Director
Švajcarska

MI ŽIVIMO NAŠE VREDNOSTI

01

Uzajamno poštovanje

Verujemo da su uzajamno poštovanje i podrška unutar kompanije ključ uspeha.

02

Apsolutna pouzdanost

Verujemo da samo izvanredna profesionalnost korisničke podrške, uključujući prodaju i usluge, može uistinu zadovoljiti potrebe korisnika.

03

Poboljšana fleksibilnost

Cilj nam je zadovoljiti sve vaše potrebe. Naše profesionalno upravljanje proizvodima i naša interna logistika osiguravaju i omogućuju brzu i jednostavnu komunikaciju te usluge i isporuke korisnicima u 13 zemalja i putem samo jedne ulazne tačke.

04

Jedinstveni timski duh

Uvek se radi o „nama“ – želimo omogućiti našim zaposlenima da budu snažniji kao tim i da konsoliduju svoje ideje, motivaciju i iskustvo.

05

Inovacija

Ljudima donosimo vrhunsku tehnologiju u skladu s našim korporativnim sloganom „Globalne tehnologije – lokalna rešenja“. Biomedica premošćuje jaz između globalnih dobavljača i lokalnih kupaca.

06

Progressive K.u.K Anesque

Poštovanje istorije naše regije i iskustvo naših različitih kultura i jezika temelj su našeg uspeha – napredak sa ovom multikulturalnom bazom pruža nam jedinstvenost na koju smo posebno ponosni
Više od 40 godina prednjačimo kao distributer medicinskih uređaja, in vitro dijagnostike, proizvoda za nauke o životu, imunoloških testova Biomedica i kliničkih informacionih tehnologija.

Istorija

History