/

Naš oddelek za klinično IT zagotavlja prilagojene rešitve programske opreme za specifične zahteve na področju zdravstvenih sistemov. Te storitve bomo glede na njihov uspeh v Avstriji ponudili in uvedli tudi v zdravstvenih sistemih po vsej regiji CEE. Nudimo pakete programske opreme, ki pokrivajo vse potrebe oddelkov za anestezijo, vključno s predoperacijskim oddelkom, operacijsko dvorano, urgenco, enoto za oskrbo po anesteziji in protibolečinsko ambulanto. Nadaljnja glavna fokusna področja so enote za intenzivno nego, enote za vmesno oskrbo ter vrste specializiranih enot za intenzivno nego, kot so enote za intenzivno nego novorojenčkov.

Uporaba teh inovativnih aplikacij programske opreme pomaga strankam, da optimizirajo potek dela in postopke v celotni bolnišnici. Sistemi za upravljanje s podatki o bolnikih omogočajo enostavno in hitro beleženje kliničnih dogodkov, zdravljenj in zdravil. Neprekinjeno zbiranje podatkov različnih medicinskih pripomočkov in drugih elektronskih sistemov v bolnišnici zmanjša administrativno delo, kar pomeni več časa za zdravljenje bolnikov. Ekipa za klinično IT podjetja Biomedica je sestavljena iz visoko usposobljenih strokovnjakov na področjih kliničnih aplikacij, kliničnih potekov dela in upravljanja projektov. Rešitve programske opreme so prilagojene in uvedene v tesnem sodelovanju z medicinskim osebjem in v skladu z njihovimi specifičnimi zahtevami in potrebami. Zaradi pomena teh sistemov za naše stranke je visoka dostopnost teh rešitev programske opreme zagotovljena s službo za pomoč uporabnikom, ki nudi storitev 24/7.

Glavna področja

Bolnišnice so dandanes postavljene pred zahtevno nalogo, saj morajo zagotavljati pozitivne izide za bolnike, medtem ko se soočajo z omejitvami proračuna, pomanjkanjem osebja, različnimi protokoli oskrbe in vedno več predpisi.

MetaVision je najboljši sistem za klinične informacije na svojem področju, ki podpira zapleten potek dela najbolj zahtevnih kliničnih okolij.

Prvotno je bil sistem MetaVision razvit za enote za intenzivno nego in je bil praktično preizkušen v oddelkih bolnišnic, ki so najdražji, najbolj podatkovno bogati in imajo najbolj občutljive izide, pri čemer je dokazano skrajšal čas bivanja in umrljivost ter izboljšal varnost in izide za bolnike.

Sistem MetaVision dokazano izboljšuje varnost bolnikov, saj zmanjšuje napake v povezavi z zdravili, zagotavlja učinkovito in popolno predajo informacij med izmenami in oddelki ter omogoča zgodnje odkritje poslabšanja stanja pri bolnikih, s čimer omogoča pravočasno ukrepanje.

Podatki medicinskih pripomočkov so ključnega pomena pri preoblikovanju današnjega reaktivnega okolja oskrbe v okolje proaktivne oskrbe na podlagi uvidov.

Ko so podatki združeni in prikazani v povezavi z bolnikom, lahko izvajalci oskrbe bolj učinkovito in uspešno določijo prednost ter koordinirajo ukrepe in dejavnosti. Dandanes se bolnišnice soočajo s podatkovnimi silosi, ki jih ustvarjajo različni sistemi in tehnologije. Te silose je treba odstraniti, če želimo izkoristiti podatke pripomočkov kot vir.

Vsak medicinski pripomoček je edinstven glede svoje zmogljivosti in možnosti povezovanja z drugimi sistemi – podatke je treba osvoboditi in nato združiti, da jih aplikacije lahko analizirajo in delijo podatke in uvide s celotno zdravstveno ekipo. Platforma za integracijo medicinskih pripomočkov podjetja Capsule širi povezljivost medicinskih pripomočkov na vsa področja v bolnišnici. Zasnovana je za operacijske dvorane in oddelke intenzivne nege ter zagotavlja tok vitalnih podatkov skoraj v realnem času in s tem upravlja komunikacijo med različnimi medicinskimi pripomočki in določenimi ciljnimi sistemi, kot so bolnišnični informacijski sistemi (HIS – hospital information system) ali sistemi za upravljanje s podatki o bolnikih (PDMS – patient data management systems).

Prilagodljiva rešitev, ki se preprosto vklopi in uporablja, je zasnovana za izpolnjevanje vaših potreb, poenostavitev povezljivosti podatkov in zagotavljanja podatkov. Podpira jo največja knjižnica gonilnikov pripomočkov v industriji, ki omogoča skoraj neomejeno povezljivost naprave z večino pripomočki, ki so danes na trgu.