/

Preko 200 dobavljača

Donosimo tehnologiju ljudima. Biomedica premošćuje jaz između globalnih dobavljača i lokalnih kupaca.

Naša mreža dobavljača osigurava da kompanija Biomedica prednjači u novim projektima nudeći modernu tehnologiju u svim našim područjima stručnosti.