/

Medicinski uređaji

Medicinski uređaji

In Vitro dijagnostika

In Vitro dijagnostika

Nauke o životu

Nauke o životu

Imunološki testovi Biomedica

Imunološki testovi Biomedica

Kliničke informacione tehnologije

Kliničke informacione tehnologije

Industrija

Industrija

Aplikacija i servis

Aplikacija i servis

Medicinski uređaji

Distribucija medicinskih uređaja za odjele za kardijalnu hirurgiju je od samog početka osnovna djelatnost kompanije Biomedica u CEE regiji. Vrlo smo ponosni na više od trideset godina iskustva u značajnom povećanju stručnosti i kulturnog razumijevanja u ovom području. Širok izbor medicinskih uređaja trenutno se prodaje različitim odjelima u bolnicama i kliničkim centrima širom srednje Europe. Kako korištenje naših proizvoda često ima direktan uticaj na preživljavanje i dobrobit pacijenata, čvrsto vjerujemo da doprinosimo kvalitetu zdravstvene njege. Kompanija Biomedica opskrbljuje bolnice i kliničke centre inovativnim i visokokvalitetnim...

Pročitajte više
Medical devices

Distribucija medicinskih uređaja za odjele za kardijalnu hirurgiju je od samog početka osnovna djelatnost kompanije Biomedica u CEE regiji. Vrlo smo ponosni na više od trideset godina iskustva u značajnom povećanju stručnosti i kulturnog razumijevanja u ovom području. Širok izbor medicinskih uređaja trenutno se prodaje različitim odjelima u bolnicama i kliničkim centrima širom srednje Europe. Kako korištenje naših proizvoda često ima direktan uticaj na preživljavanje i dobrobit pacijenata, čvrsto vjerujemo da doprinosimo kvalitetu zdravstvene njege. Kompanija Biomedica opskrbljuje bolnice i kliničke centre inovativnim i visokokvalitetnim potrošnim materijalom i opremom za podršku medicinskim stručnjacima u njihovim svakodnevnim zadacima i pomaže im u postizanju najboljih rezultata za njihove pacijente.

Od 1978. godine smo značajno razvili i naš portfelj i pristup tržištu i sada svojim korisnicima nudimo jedinstvena rješenja u sljedećim područjima:

Pročitajte više

In Vitro dijagnostika

Naš IVD tim je odgovoran za širok asortiman dijagnostičkih proizvoda za ljude, koji se koriste u privatnim laboratorijama, bolničkim laboratorijama i referentnim centrima u 13 zemalja. Biomedica je specijalizovana za područja koja koriste najsavremeniju tehnologiju koja uključuje testiranje na mjestu njege, kao i testiranje srednje do visoke propusnosti. Mnogi naši proizvodi su validirani za vrhunsku opremu i/ili zatvorene sisteme. Kompanija Biomedica ne samo da opskrbljuje tržište reagensima i priborom za ispitivanje, već i opremom koju stručnjaci kompanije Biomedica postavljaju, provjeravaju, održavaju i servisiraju na licu mjesta....

Pročitajte više
Ivd

Naš IVD tim je odgovoran za širok asortiman dijagnostičkih proizvoda za ljude, koji se koriste u privatnim laboratorijama, bolničkim laboratorijama i referentnim centrima u 13 zemalja. Biomedica je specijalizovana za područja koja koriste najsavremeniju tehnologiju koja uključuje testiranje na mjestu njege, kao i testiranje srednje do visoke propusnosti. Mnogi naši proizvodi su validirani za vrhunsku opremu i/ili zatvorene sisteme.

Kompanija Biomedica ne samo da opskrbljuje tržište reagensima i priborom za ispitivanje, već i opremom koju stručnjaci kompanije Biomedica postavljaju, provjeravaju, održavaju i servisiraju na licu mjesta. Obučavamo i podučavamo korisnika tokom instalacije te nudimo obuku i programe kontinuiranog servisiranja i održavanja.

Naši dobavljači su odabrani lideri na tržištu u svojim područjima, koji su poznati po svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta. Tokom više od 40 godina saradnje s našim dobavljačima, uspostavili smo osnovu za održivu i konstruktivnu saradnju te smo u mogućnosti da našim korisnicima pružimo brze odgovore i odgovarajuća rješenja za njihove specifične potrebe.

Pročitajte više

Nauke o životu

Naš opsežni portfelj uključuje preko 1.000.000 proizvoda odabranih međunarodnih dobavljača. Zajedno nudimo fleksibilna rješenja prilagođena potrebama naših lokalnih korisnika. Sve veća međunarodna konkurencija u području istraživanja zahtijeva ličnu podršku korisnicima usmjerenu na planiranje i realizaciju projekata. Stručnjaci kompanije Biomedica su upoznati s procesima nabavke i strukturiranjem istraživačkih projekata te su stoga u mogućnosti da pruže profesionalnu pomoć svojim korisnicima u pitanjima u vezi s bespovratnim sredstvima za istraživanje. Kompanija Biomedica podržava istraživače pružajući im instalaciju opreme, obuku i...

Pročitajte više
Life science

Naš opsežni portfelj uključuje preko 1.000.000 proizvoda odabranih međunarodnih dobavljača. Zajedno nudimo fleksibilna rješenja prilagođena potrebama naših lokalnih korisnika.

Sve veća međunarodna konkurencija u području istraživanja zahtijeva ličnu podršku korisnicima usmjerenu na planiranje i realizaciju projekata. Stručnjaci kompanije Biomedica su upoznati s procesima nabavke i strukturiranjem istraživačkih projekata te su stoga u mogućnosti da pruže profesionalnu pomoć svojim korisnicima u pitanjima u vezi s bespovratnim sredstvima za istraživanje.

Kompanija Biomedica podržava istraživače pružajući im instalaciju opreme, obuku i servisiranje, te im omogućuje ostvarivanje brzih i pouzdanih rezultata.

Naši korisnici imaju koristi od širokog spektra visokokvalitetnih istraživačkih reagensa, vrhunske opreme, otvorenih i zatvorenih sistema i laboratorijskih potrošnih materijala prikladnih za različite primjene i kvalifikovanih za akademska i industrijska istraživanja, posebno u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.

Pročitajte više

Imunološki testovi Biomedica

Odjel Biomedica Immunoassays je pokrenuo vlastiti program istraživanja i razvoja 1988. godine i sada proizvodi niz inovativnih imunoloških testova za klinička istraživanja u području kardiorenalnih bolesti, kao i poremećaja minerala i kostiju. Postavljamo standard za klinička istraživanja pomoću kalibratora i kontrola na bazi seruma, omogućujući tako istraživačima da prikupe biološki pouzdane podatke. Isporučeni imunološki testovi su u potpunosti validirani. Uspostavljena je svjetska distributivna mreža za ove linije: kardiologija, osteologija, nefrologija i onkologija. Proizvodni procesi kompanije su u skladu sa standardima sistema...

Pročitajte više
Immunoassays

Odjel Biomedica Immunoassays je pokrenuo vlastiti program istraživanja i razvoja 1988. godine i sada proizvodi niz inovativnih imunoloških testova za klinička istraživanja u području kardiorenalnih bolesti, kao i poremećaja minerala i kostiju.

Postavljamo standard za klinička istraživanja pomoću kalibratora i kontrola na bazi seruma, omogućujući tako istraživačima da prikupe biološki pouzdane podatke. Isporučeni imunološki testovi su u potpunosti validirani. Uspostavljena je svjetska distributivna mreža za ove linije: kardiologija, osteologija, nefrologija i onkologija. Proizvodni procesi kompanije su u skladu sa standardima sistema upravljanja ISO 9001:2015 i usklađeni su sa smjernicama dobre proizvođačke prakse (DPP)/dobre laboratorijske prakse (DLP). Iskusni i kvalifikovani tim stručnjaka kompanije Biomedica pruža tehničku i naučnu podršku.

Pročitajte više

Kliničke informacione tehnologije

Naš odjel za kliničke informacione tehnologije nudi prilagođena softverska rješenja za specifične zahtjeve u području zdravstvenih sistema. Na osnovu uspjeha u Austriji, ove usluge će biti ponuđene i implementirane u zdravstvenim sistemima širom CEE regije. Nudimo softverske pakete koji pokrivaju sve potrebe odjela za anesteziju, uključujući predoperativni odjel, operacionu salu, odjel za hitne slučajeve, jedinicu za njegu nakon anestezije (PACU) i terapiju protiv bola. Dalja glavna područja fokusa su odjeli za intenzivnu njegu (ICU), odjeli za postintenzivnu njegu (IMCU) kao i sve vrste specijalizovanih jedinica intenzivne njege kao što su...

Pročitajte više
Clinical it

Naš odjel za kliničke informacione tehnologije nudi prilagođena softverska rješenja za specifične zahtjeve u području zdravstvenih sistema. Na osnovu uspjeha u Austriji, ove usluge će biti ponuđene i implementirane u zdravstvenim sistemima širom CEE regije.

Nudimo softverske pakete koji pokrivaju sve potrebe odjela za anesteziju, uključujući predoperativni odjel, operacionu salu, odjel za hitne slučajeve, jedinicu za njegu nakon anestezije (PACU) i terapiju protiv bola. Dalja glavna područja fokusa su odjeli za intenzivnu njegu (ICU), odjeli za postintenzivnu njegu (IMCU) kao i sve vrste specijalizovanih jedinica intenzivne njege kao što su odjeli za intenzivnu njegu novorođenčadi (NICU).

Korištenje ovih inovativnih softverskih aplikacija pomaže našim korisnicima optimizacijom radnih tokova i procesa unutar cijele bolnice. Sistemi upravljanja podacima pacijenta (PDMS) omogućuju jednostavno i brzo dokumentovanje kliničkih događaja, tretmana i lijekova. Kontinuirano prikupljanje podataka iz velikog broja medicinskih uređaja i drugih elektroničkih sistema unutar bolnice smanjuje administrativne napore, što omogućuje više vremena za liječenje pacijenata.

Tim kompanije Biomedica za kliničke informacione tehnologije sastavljen je od visoko kvalifikovanih stručnjaka u područjima kliničkih aplikacija, kliničkih tokova rada i upravljanja projektima. Softverska rješenja se prilagođavaju i implementiraju u bliskoj saradnji s medicinskim osobljem i prema njihovim specifičnim zahtjevima i potrebama.

Zbog značaja ovih sistema za naše klijente, visoku dostupnost ovih softverskih rješenja osigurava služba za korisnike koja pruža usluge 24 sata dnevno 7 dana u sedmici.

Pročitajte više

Industrija

Naš odjel za industriju, poljoprivredu i prehrambenu industriju nabavlja dijagnostičke proizvode za akademske, javne, privatne, industrijske (farmacija, kozmetika, hrana, hrana za životinje, mliječni proizvodi) i druge komercijalne ustanove. Naša misija je da pružimo proizvode vrhunskog kvaliteta od raznih međunarodnih dobavljača jer razumijemo potrebe naših korisnika koji rade u industrijskim okruženjima. Dobro obučeni stručnjaci kompanije Biomedica pružaju vam podršku nudeći fleksibilna rješenja prilagođena vašim potrebama. Dajemo vam uvod u nove metode i tehnologije, pomažemo vam u planiranju i možemo vam pomoći tokom realizacije vaših...

Pročitajte više
FOOD H Intergrund Website 20220802 WEB

Naš odjel za industriju, poljoprivredu i prehrambenu industriju nabavlja dijagnostičke proizvode za akademske, javne, privatne, industrijske (farmacija, kozmetika, hrana, hrana za životinje, mliječni proizvodi) i druge komercijalne ustanove.

Naša misija je da pružimo proizvode vrhunskog kvaliteta od raznih međunarodnih dobavljača jer razumijemo potrebe naših korisnika koji rade u industrijskim okruženjima.

Dobro obučeni stručnjaci kompanije Biomedica pružaju vam podršku nudeći fleksibilna rješenja prilagođena vašim potrebama. Dajemo vam uvod u nove metode i tehnologije, pomažemo vam u planiranju i možemo vam pomoći tokom realizacije vaših projekata. Pružanjem usluga instalacije opreme, obuke i servisiranja upotpunjavamo našu ponudu kako bismo vam pomogli u postizanju brzih i pouzdanih rezultata.

Pročitajte više

Aplikacija i servis

Tim za aplikaciju podržava naš lokalni prodajni tim kao i naše korisnike. Oni su uključeni u obuku o proizvodima, a odgovorni su i za rješavanje problema i odgovaranje na pitanja koja se odnose na proizvod. Servisni odjel se bavi montažom i održavanjem uređaja, kao i popravkom neispravnih instrumenata. Ova jedinstvena kombinacija tehničke podrške nam omogućuje da budemo vrlo fleksibilni i odgovorni u svakodnevnim situacijama. Naš odjel za Aplikaciju i servis je prva linija podrške za eventualne probleme ili specifična pitanja o našim instrumentima, kompletima ili procesima. Stručnjaci za prodaju, aplikaciju i servis blisko sarađuju kako bi...

Pročitajte više
Application services

Tim za aplikaciju podržava naš lokalni prodajni tim kao i naše korisnike. Oni su uključeni u obuku o proizvodima, a odgovorni su i za rješavanje problema i odgovaranje na pitanja koja se odnose na proizvod. Servisni odjel se bavi montažom i održavanjem uređaja, kao i popravkom neispravnih instrumenata. Ova jedinstvena kombinacija tehničke podrške nam omogućuje da budemo vrlo fleksibilni i odgovorni u svakodnevnim situacijama.

Naš odjel za Aplikaciju i servis je prva linija podrške za eventualne probleme ili specifična pitanja o našim instrumentima, kompletima ili procesima. Stručnjaci za prodaju, aplikaciju i servis blisko sarađuju kako bi osigurali dobro organizovanu podršku.

Pročitajte više