/

Апликација и сервиси

„Нашата апликација и сервис се повеќе од само одржување“

Нашиот оддел за апликација и сервис е првата линија на поддршка ако имате некои проблеми или конкретни прашања во врска со нашите инструменти, прибори или процеси. Одделите за продажба и за апликација и сервис тесно соработуваат за да се обезбеди добро организиран, стабилен работен тек кон клиентот.

27

+

сервисни инженери

5000

+

инсталации на производи

14

специјалисти за апликација

9000

+

курсеви за обука на клиенти

1000

+

услуги на тестирање

Инсталирање на нова опрема може да претставува предизвик. Ние работиме на многу флексибилен начин за да го поедноставиме процесот. Ние ви заштедуваме време и пари со намалување на веројатноста за прекини во работењето без влијание на вашата секојдневна рутина. Вие работите со обучени експерти додека цврсто ги следите квалификациите за инсталација, квалификациите за работење и квалификациите за перформанси на производителот. Овој процес на валидација е докажано дека е идеалниот начин за конзистентно и постојано да се гарантираат медицински уреди со врвен квалитет. Ние осигуруваме дека вашата опрема е правилно инсталирана, работи според своите побарувања и функционира безбедно.

Како можеме да ви помогнеме?

Product related

Поврзано со производ

Service insta

Сервис

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација потоа ќе организираат сесија за обука прилагодена на вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, па така придонесува со широк опсег на знаења во сесијата за обука, истовремено обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. Ако имате некои конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, кој ќе биде консолидиран од производителот на производот, ако е потребно. Во текот на сценаријата на решавање проблеми, нашите специјалисти за апликација ќе ве поддржат по телефон или е-пошта, или ќе ве посетат лично на локацијата. Наша главна цел е да ги решиме проблемите брзо и трајно како и да воспоставиме долгорочни процеси.

Како можеме да ви помогнеме?

Training ico

Обука

Ако имате некои дополнителни прашања или ако се појават проблеми по инсталацијата или обуката за инструмент, ние ќе дејствуваме веднаш за да обезбедиме одговори и да најдеме решенија. Задоволството на клиентот е еден од нашите главни приоритети и ние се обидуваме да ги задоволиме нашите клиенти со обезбедување брзи професионални решенија.

Одделот за сервис е одговорен за инсталација и одржување на уредите како и за поправка на неисправни инструменти и пружа техничка поддршка на одделите за продажба, апликација и логистика.

Нашите сервисни инженери се обучени директно од производителите и нивното знаење е продлабочено со неколкугодишно работење во определените области за технологии на уреди. Нашата поврзана мрежа на техничари секогаш е достапна да обезбеди професионална помош во однос на широката палета на инструменти во рамките на нашето портфолио.

Како можеме да ви помогнеме?

Measurement result ico

Мерење / Резултати

Offlabel use ico

Ненаменска употреба

Other ico

Друго

Meth dev ico

Подготовка на метод и апликација

Biomedica нуди прилагодено аналитичко тестирање за ELISA биомаркери, Luminex, гликопрофилирање, секвенционирање од следната генерација, RT-qPCR и анализа на потписите на microRNA.

Нашиот искусен лабораториски персонал ги извршува сите сервисни мерења на примероци, со тоа овозможувајќи им на клиентите целосно да се потпрат на податоците без да мораат да поминуваат дополнително време квантификувајќи биомаркери или инвестирајќи во скапа лабораториска опрема.

Како можеме да ви помогнеме?

Measurement result ico

Барање за аналитичко тестирање

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Тие ќе ја организираат содржината на презентацијата според вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, кое носи широк опсег на знаења за обуката, обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. За конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, ако е потребно, усогласен со производителот на производот.

Како можеме да ви помогнеме?

Product related

Product Demonstration

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација потоа ќе организираат сесија за обука прилагодена на вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, па така придонесува со широк опсег на знаења во сесијата за обука, истовремено обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. Ако имате некои конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, кој ќе биде консолидиран од производителот на производот, ако е потребно. Во текот на сценаријата на решавање проблеми, нашите специјалисти за апликација ќе ве поддржат по телефон или е-пошта, или ќе ве посетат лично на локацијата. Наша главна цел е да ги решиме проблемите брзо и трајно како и да воспоставиме долгорочни процеси.

Како можеме да ви помогнеме?

Training ico

Обука

Ако имате некои дополнителни прашања или ако се појават проблеми по инсталацијата или обуката за инструмент, ние ќе дејствуваме веднаш за да обезбедиме одговори и да најдеме решенија. Задоволството на клиентот е еден од нашите главни приоритети и ние се обидуваме да ги задоволиме нашите клиенти со обезбедување брзи професионални решенија. Одделот за сервис е одговорен за инсталација и одржување на уредите како и за поправка на неисправни инструменти и пружа техничка поддршка на одделите за продажба, апликација и логистика. Нашите сервисни инженери се обучени директно од производителите и нивното знаење е продлабочено со неколкугодишно работење во определените области за технологии на уреди. Нашата поврзана мрежа на техничари секогаш е достапна да обезбеди професионална помош во однос на широката палета на инструменти во рамките на нашето портфолио.

Како можеме да ви помогнеме?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Друго

Доколку сте заинтересирани за обука на еден од нашите софтверски производи, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација тогаш ќе организираат обука базирана на вашите потреби и барања. Ако барате помош по имплементирање на решенија за медицински софтвер, ќе бидеме среќни да ви ја понудиме нашата експертиза врз основа на нашето искуство во минатите години. Нашите специјалисти за апликација имаат длабоко познавање поврзано со софтверските производи во нашето портфолио како и на работните текови во рамките на опкружувањето со критична нега во болници. Така, тие точно ги знаат потребите и барањата на болничкиот персонал. Покрај тоа, нашите Проектни менаџери може да ви помогнат успешно да ги реаллизирате вашите проекти. Последно но не и крајно, нашите технички специјалисти имаат длабото познавање за сите технички аспекти на софтверските производи во нашето портфолио како и за различни теми како HL7, IHE, SQL, FHIR и други.

Како можеме да ви помогнеме?

Offlabel use ico

Сервис

Biomedica нуди прилагодено аналитичко тестирање за ELISA биомаркери, Luminex, гликопрофилирање, секвенционирање од следната генерација, RT-qPCR и анализа на потписите на microRNA.

Нашиот искусен лабораториски персонал ги извршува сите сервисни мерења на примероци, со тоа овозможувајќи им на клиентите целосно да се потпрат на податоците без да мораат да поминуваат дополнително време квантификувајќи биомаркери или инвестирајќи во скапа лабораториска опрема.

Како можеме да ви помогнеме?

Measurement result ico

Барање за аналитичко тестирање

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Тие ќе ја организираат содржината на презентацијата според вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, кое носи широк опсег на знаења за обуката, обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. За конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, ако е потребно, усогласен со производителот на производот.

Како можеме да ви помогнеме?

Product related

Product Demonstration

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација потоа ќе организираат сесија за обука прилагодена на вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, па така придонесува со широк опсег на знаења во сесијата за обука, истовремено обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. Ако имате некои конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, кој ќе биде консолидиран од производителот на производот, ако е потребно. Во текот на сценаријата на решавање проблеми, нашите специјалисти за апликација ќе ве поддржат по телефон или е-пошта, или ќе ве посетат лично на локацијата. Наша главна цел е да ги решиме проблемите брзо и трајно како и да воспоставиме долгорочни процеси.

Како можеме да ви помогнеме?

Training ico

Обука

Ако имате некои дополнителни прашања или ако се појават проблеми по инсталацијата или обуката за инструмент, ние ќе дејствуваме веднаш за да обезбедиме одговори и да најдеме решенија. Задоволството на клиентот е еден од нашите главни приоритети и ние се обидуваме да ги задоволиме нашите клиенти со обезбедување брзи професионални решенија. Одделот за сервис е одговорен за инсталација и одржување на уредите како и за поправка на неисправни инструменти и пружа техничка поддршка на одделите за продажба, апликација и логистика. Нашите сервисни инженери се обучени директно од производителите и нивното знаење е продлабочено со неколкугодишно работење во определените области за технологии на уреди. Нашата поврзана мрежа на техничари секогаш е достапна да обезбеди професионална помош во однос на широката палета на инструменти во рамките на нашето портфолио.

Како можеме да ви помогнеме?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Друго

Доколку сте заинтересирани за обука на еден од нашите софтверски производи, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација тогаш ќе организираат обука базирана на вашите потреби и барања. Ако барате помош по имплементирање на решенија за медицински софтвер, ќе бидеме среќни да ви ја понудиме нашата експертиза врз основа на нашето искуство во минатите години. Нашите специјалисти за апликација имаат длабоко познавање поврзано со софтверските производи во нашето портфолио како и на работните текови во рамките на опкружувањето со критична нега во болници. Така, тие точно ги знаат потребите и барањата на болничкиот персонал. Покрај тоа, нашите Проектни менаџери може да ви помогнат успешно да ги реаллизирате вашите проекти. Последно но не и крајно, нашите технички специјалисти имаат длабото познавање за сите технички аспекти на софтверските производи во нашето портфолио како и за различни теми како HL7, IHE, SQL, FHIR и други.

Како можеме да ви помогнеме?

Offlabel use ico

Сервис

Services1 Инсталирање на нашата опрема

Инсталирање на нова опрема може да претставува предизвик. Ние работиме на многу флексибилен начин за да го поедноставиме процесот. Ние ви заштедуваме време и пари со намалување на веројатноста за прекини во работењето без влијание на вашата секојдневна рутина. Вие работите со обучени експерти додека цврсто ги следите квалификациите за инсталација, квалификациите за работење и квалификациите за перформанси на производителот. Овој процес на валидација е докажано дека е идеалниот начин за конзистентно и постојано да се гарантираат медицински уреди со врвен квалитет. Ние осигуруваме дека вашата опрема е правилно инсталирана, работи според своите побарувања и функционира безбедно.

Како можеме да ви помогнеме?

Product related

Поврзано со производ

Service insta

Сервис

Services3 Обука на вработени на клиентот

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација потоа ќе организираат сесија за обука прилагодена на вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, па така придонесува со широк опсег на знаења во сесијата за обука, истовремено обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. Ако имате некои конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, кој ќе биде консолидиран од производителот на производот, ако е потребно. Во текот на сценаријата на решавање проблеми, нашите специјалисти за апликација ќе ве поддржат по телефон или е-пошта, или ќе ве посетат лично на локацијата. Наша главна цел е да ги решиме проблемите брзо и трајно како и да воспоставиме долгорочни процеси.

Како можеме да ви помогнеме?

Training ico

Обука

Services4 Постпродажна и техничка поддршка

Ако имате некои дополнителни прашања или ако се појават проблеми по инсталацијата или обуката за инструмент, ние ќе дејствуваме веднаш за да обезбедиме одговори и да најдеме решенија. Задоволството на клиентот е еден од нашите главни приоритети и ние се обидуваме да ги задоволиме нашите клиенти со обезбедување брзи професионални решенија.

Одделот за сервис е одговорен за инсталација и одржување на уредите како и за поправка на неисправни инструменти и пружа техничка поддршка на одделите за продажба, апликација и логистика.

Нашите сервисни инженери се обучени директно од производителите и нивното знаење е продлабочено со неколкугодишно работење во определените области за технологии на уреди. Нашата поврзана мрежа на техничари секогаш е достапна да обезбеди професионална помош во однос на широката палета на инструменти во рамките на нашето портфолио.

Како можеме да ви помогнеме?

Measurement result ico

Мерење / Резултати

Offlabel use ico

Ненаменска употреба

Other ico

Друго

Meth dev ico

Подготовка на метод и апликација

Services2

Biomedica нуди прилагодено аналитичко тестирање за ELISA биомаркери, Luminex, гликопрофилирање, секвенционирање од следната генерација, RT-qPCR и анализа на потписите на microRNA.

Нашиот искусен лабораториски персонал ги извршува сите сервисни мерења на примероци, со тоа овозможувајќи им на клиентите целосно да се потпрат на податоците без да мораат да поминуваат дополнително време квантификувајќи биомаркери или инвестирајќи во скапа лабораториска опрема.

Како можеме да ви помогнеме?

Measurement result ico

Барање за аналитичко тестирање

Prod demostration Презентација на производ

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Тие ќе ја организираат содржината на презентацијата според вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, кое носи широк опсег на знаења за обуката, обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. За конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, ако е потребно, усогласен со производителот на производот.

Како можеме да ви помогнеме?

Product related

Product Demonstration

Customers Employee Training Обука на вработени на клиентот

Доколку сте заинтересирани за презентација на производот, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација потоа ќе организираат сесија за обука прилагодена на вашите потреби и барања. Секој специјалист за апликација се фокусира на специјализирано поле, па така придонесува со широк опсег на знаења во сесијата за обука, истовремено обезбедувајќи добро организирана и детална презентација. Ако имате некои конкретни прашања, нашиот тим за апликација ќе обезбеди професионален одговор, кој ќе биде консолидиран од производителот на производот, ако е потребно. Во текот на сценаријата на решавање проблеми, нашите специјалисти за апликација ќе ве поддржат по телефон или е-пошта, или ќе ве посетат лично на локацијата. Наша главна цел е да ги решиме проблемите брзо и трајно како и да воспоставиме долгорочни процеси.

Како можеме да ви помогнеме?

Training ico

Обука

After sales tech supp Постпродажна и техничка поддршка

Ако имате некои дополнителни прашања или ако се појават проблеми по инсталацијата или обуката за инструмент, ние ќе дејствуваме веднаш за да обезбедиме одговори и да најдеме решенија. Задоволството на клиентот е еден од нашите главни приоритети и ние се обидуваме да ги задоволиме нашите клиенти со обезбедување брзи професионални решенија. Одделот за сервис е одговорен за инсталација и одржување на уредите како и за поправка на неисправни инструменти и пружа техничка поддршка на одделите за продажба, апликација и логистика. Нашите сервисни инженери се обучени директно од производителите и нивното знаење е продлабочено со неколкугодишно работење во определените области за технологии на уреди. Нашата поврзана мрежа на техничари секогаш е достапна да обезбеди професионална помош во однос на широката палета на инструменти во рамките на нашето портфолио.

Како можеме да ви помогнеме?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Друго

Further service Дополнителни услуги

Доколку сте заинтересирани за обука на еден од нашите софтверски производи, нашиот тим за продажба ќе биде среќен да ви помогне да најдете соодветен датум. Нашите специјалисти за апликација тогаш ќе организираат обука базирана на вашите потреби и барања. Ако барате помош по имплементирање на решенија за медицински софтвер, ќе бидеме среќни да ви ја понудиме нашата експертиза врз основа на нашето искуство во минатите години. Нашите специјалисти за апликација имаат длабоко познавање поврзано со софтверските производи во нашето портфолио како и на работните текови во рамките на опкружувањето со критична нега во болници. Така, тие точно ги знаат потребите и барањата на болничкиот персонал. Покрај тоа, нашите Проектни менаџери може да ви помогнат успешно да ги реаллизирате вашите проекти. Последно но не и крајно, нашите технички специјалисти имаат длабото познавање за сите технички аспекти на софтверските производи во нашето портфолио како и за различни теми како HL7, IHE, SQL, FHIR и други.

Како можеме да ви помогнеме?

Offlabel use ico

Сервис

Од клиент во АТ

Нашата единица беше инсталирана според договорот за купување. Транспортот беше организиран професионално и инструментот пристигна во оригиналната кутија. Имплементацијата на нашата рутинска работа се изврши непречено, техничарот работата ја изврши професионално и за неколку часа. Сето задолжително тестирање беше извршено според препораките на производителот.

Од клиент во HU

Инструментот беше инсталиран прилично брзо и во согласност со нашите услови за работа. Сите препорачани чекори беа извршени многу професионално. Пристапот на сервисниот техничар беше од помош и по инсталацијата, ни беше дадена практична сервисна обука за најверојатните случаи. Беше многу поучна!

Од клиент во SI

Поради професионалниот сервис на техничарите на Biomedica, ние никогаш немавме некакви големи проблеми со нашите инструменти. Задолжителното годишно одржување секогаш се извршува многу професионално и без никакви непотребни одложувања од страна на Biomedica. Исто така ви благодариме за вашата флексибилност.

Од клиент во CZ

Имавме ситуација кога еден од нашите инструменти имаше проблем во текот на особено временски чувствителна фаза од нашиот проект. Благодарејќи на експертизата на нивните техничари, проблемот беше успешно идентификуван (замена на вентил), прилично брзо и замената на овој резервен дел беше организирана само за неколку дена. Ви благодариме за вашата брза реакција.

Од клиент во АТ

Тимот за сервис и апликација на Biomedica ја поддржува нашата рутинска лабораторија многу години. Тие нè поддржуваат во обука и на постоечки и на нови членови на лабораторијата кога и да е потребно. Секогаш сме многу задоволни со нивните услуги.

Од клиент во PL

Времето на реакција на нивните спeцијалисти за апликација е многу брзо и корисно. Ако прашањето не може да се реши веднаш, нивниот тим секогаш е фокусиран на обезбедување брзо решение заедно со производителот.

Од клиент во RO

Тимот за апликација и сервис од Biomedica многу добро работеше заедно со нашиот персонал. Тоа дефинитивно можеше да се види во текот на нивните инсталации и обуката на нашиот персонал. Тие на нас оставија многу професионален впечаток и креираа интересна и многу поучна атмосфера за обука.