/

Odeljenje Biomedica Immunoassays pokrenuo je sopstveni program istraživanja i razvoja 1988. godine i sada proizvodi niz inovativnih imunoloških testova za klinička istraživanja u oblasti kardiorenalnih bolesti kao i poremećaja minerala i kostiju.

Postavljamo standard za klinička istraživanja pomoću kalibratora i kontrola na bazi seruma, omogućujući tako istraživačima da prikupe biološki pouzdane podatke. Isporučeni imunološki testovi u potpunosti su validirani. Uspostavljena je svetska distribuciona mreža za ove linije: kardiologija, osteologija, nefrologija i onkologija. Proizvodni procesi kompanije u skladu su sa standardima sistema upravljanja ISO 9001:2015 i sa smernicama dobre proizvođačke prakse (DPP)/dobre laboratorijske prakse (DLP). Iskusan i kvalifikovan tim stručnjaka kompanije Biomedica pruža tehničku i naučnu podršku.