/

Naš IVD tim odgovoran je za širok asortiman dijagnostičkih proizvoda za ljude, koji se koriste u privatnim laboratorijima, bolničkim laboratorijima i referentnim centrima u 13 zemalja. Biomedica je kompanija specijalizovana za oblasti koje koriste najsavremeniju tehnologiju koja uključuje testiranje na mestu nege (POC) kao i testiranje srednjeg do visokog intenziteta. Mnogi naši proizvodi validirani su za vrhunsku opremu i/ili zatvorene sisteme.

Kompanija Biomedica ne samo da snabdeva tržište reagensima i priborom za ispitivanje, već i opremom koju stručnjaci kompanije Biomedica postavljaju, proveravaju, održavaju i servisiraju na licu mesta. Obučavamo i podučavamo korisnika tokom instalacije, nudimo obuku i programe kontinuiranog servisiranja i održavanja.

Naši dobavljači su odabrani lideri na tržištu u svojim branšama i poznati su po svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta. Tokom više od 40 godina saradnje sa našim dobavljačima, uspostavili smo temelj za održivu i konstruktivnu saradnju i u mogućnosti smo da našim korisnicima pružimo brze odgovore i odgovarajuća rešenja za njihove specifične potrebe.

Glavne oblasti

Kompanija Biomedica vam nudi testove za analizu svih parametara vezanih za imunološki sistem (imune ćelije, imunološki medijatori, antitela, imunološki geni), za dijagnostiku imunoloških bolesti (alergije, autoimune bolesti, autoupalne bolesti, bolesti imunodeficijencije) ili patoloških ili neželjenih imunoloških odgovora (odbacivanje transplantata, bolest kalema protiv domaćina, ponovljeni pobačaji).

Pored toga, nudimo imunološke testove (ELISA, CLIA, RIA) za određivanje hormona, tumorskih markera i mnogih drugih parametara.

Virusi su biološki entiteti koji mogu da napreduju i razmnožavaju se samo u domaćinu, a to je živi organizam poput čoveka, životinje ili biljke. Neki virusi uzrokuju blage do teške bolesti.
Kompanija Biomedica nudi širok asortiman testova i komponenti koje pomažu u brzoj i efikasnoj dijagnozi virusnih infekcija, što obuhvata i primenu DNK/RNK, detekciju antigena/antitela kao i brze testove.

Nudimo širok izbor platformi od potpuno automatizovanih instrumenata sa jednim uzorkom do molekularnih radnih stanica sa velikim kapacitetom obrade. In Vitro dijagnostički instrumenti obezbeđuju pouzdano dijagnostičko testiranje. Kompanija Biomedica neprestano nastoji ponuditi inovativne, najsavremenije instrumente.

Bakteriologija je grana mikrobiologije koja proučava morfologiju, ekologiju, genetiku i biohemiju bakterija kao i mnoge druge povezane aspekte. Razumevanje ovih karakteristika može da pomogne u prevenciji ili dijagnostici bolesti uzrokovanih bakterijama. Kompanija Biomedica nudi širok asortiman proizvoda za kliničku bakteriologiju, uključujući medije za kulturu i brze molekularne testne sisteme.

Jednostavno i brzo donošenje testa do pacijenta predstavlja pokretačku snagu testiranja na mestu nege. Dijagnostički uređaji na mestu nege omogućavaju dobijanje rezultata blizu pacijenta i izvan laboratorijskog okruženja, tako što se vrši prikupljanje i analiza uzoraka i potom dobijaju brze povratne informacije i rezultati.

Testiranje na mestu nege (Point of Care testiranje – POCT) definiše se kao medicinsko dijagnostičko testiranje na ili blizu mesta nege, tj. u vreme i na mestu nege pacijenta. To je u suprotnosti sa davno uspostavljenom praksom ispitivanja koje se u celosti ili većim delom odvija u medicinskoj laboratoriji.

Potencijalne operativne prednosti uključuju brže donošenje odluka i bržu trijažu, skraćeno operativno vreme, skraćeno vreme postoperativne nege visoke zavisnosti, skraćeno vreme provedeno u hitnoj pomoći, smanjen broj poseta ambulanti i broj potrebnih bolničkih kreveta, čime se osigurava optimalno korišćenje radnog vremena i redukovano lečenje antimikrobnim lekovima.

Parazitologija je proučavanje parazita, njihovih domaćina i odnosa između njih.

Parazit je organizam koji živi na ili u domaćinu i od njega dobija hranu.

Zajedno sa partnerima, Biomedica vam može ponuditi testne sisteme za dijagnostikovanje bolesti koje su uzrokovane od strane 3 glavne klase parazita:

protozoi (giardija, malarija, entameba i sl.), helminti (dečja glista, filarija, taenija, strongiloidi i sl.) i ektoparaziti (bolesti koje prenose komarci i krpelji).

Kao i bakterije, paraziti mogu razviti otpornost na lekove, što znači da je rana dijagnoza važna za kontrolu infekcije i predviđanje izbijanja bolesti.

Gljivične infekcije pogađaju otprilike jednu četvrtinu svetske populacije. One su odgovorne za smrt najmanje 1.350.000 pacijenata koji boluju ili su bolovali od AIDS-a, raka, tuberkuloze i astme. Zabeleženi porast incidencije gljivica rezistentnih na lekove i ranije retkih vrsta gljivica postaje problem javnog zdravlja. Uprkos visokom kliničkom i ekonomskom opterećenju, svest javnosti o invazivnim gljivičnim bolestima još uvek je na niskom nivou.

Rana dijagnoza i ispravno lečenje imaju direktan uticaj na preživljavanje pacijenata. Stoga postoji urgentna potreba za poboljšanim dijagnostičkim mogućnostima kako bi se osigurala racionalna osnova za antifungalnu terapiju. Uvođenje testova za rano otkrivanje infekcije, a koji se ne baziraju na kulturi, uz brzu procenu osetljivosti na lekove važan je korak u tom smeru.

Kompanija Biomedica ima opsežan portfolio opreme za dijagnostiku (uključujući molekularne testove) posvećen brzom otkrivanju i diferencijaciji gljivičnih patogena i proceni potencijalne rezistencije na lekove.

Svake godine istraživači otkrivaju nove detalje o ljudskim genetskim poremećajima, što otvara vrata inovativnim mogućnostima lečenja. To zahteva osetljive, tačne i pouzdane metode i standardizovane analize. Setovi Asuragen sa linijom AmplideX nude vrhunski dizajn, smanjenu kompleksnost, optimizovan način rada i kvalitetne performanse. Njihov portfolio uključuje setove za dijagnostifikovanje sindroma fragilnog X hromosoma, spinalne mišićne atrofije, miotonične distrofije, Hantingtonove bolesti, frontotemporalne demencije (C9orf72) i Alchajmerove bolesti.

Drugo značajno područje genetskog testiranja je tipizacija za transplantacije i transfuzije.

Predani smo definisanju novog standarda nege u skriningu pre transplantacije, praćenju nakon transplantacije, transfuziji i pratećoj dijagnostici. Podržavamo laboratorije sa opsežnom linijom HLA tipizacije, detekcije antitela, proizvoda za testiranje krvi i laboratorijske instrumentacije. Pomoću sveobuhvatnog softvera naši vrhunski HLA testovi pojednostavljuju, upravljaju i izveštavaju o rezultatima testova, omogućavajući tako laboratorijskim stručnjacima, kliničarima i istraživačima da poboljšaju živote pacijenata i njihovih porodica.

S najboljim reagensima u klasi, sastavom za detekciju koji se temelji na viskoznosti, naprednim digitalnim rešenjima i fleksibilnošću u celom laboratorijskom prostoru, pronaći ćete adekvatno rešenje za vašu laboratoriju. U stanju smo da opremimo sve laboratorije, od najmanje laboratorije za koagulaciju do velikih umreženih laboratorija. Ovde ćete pronaći osnovne rutinske reagense za visoko specijalizovane primene. Možete odabrati jednostavnu konfiguraciju, naprednu vezu s TLA-om ili stvoriti sopstvenu radnu ćeliju. Nudimo stalnu korisničku podršku, kontinuiranu edukaciju i inovativan pristup.

Distribuišemo opsežnu liniju proizvoda za tipizaciju HLA i detekciju antitela, laboratorijske instrumente i računarski softver, koji se koriste za pojednostavljenje i automatizaciju postupaka testiranja i konačnih procena testova. Centri za transplantaciju širem sveta koriste ove dijagnostičke testove radi utvrđivanja kompatibilnosti donora i primaoca pre transplantacije, a nakon transplantacije za otkrivanje prisutnosti antitela koja mogu dovesti do odbacivanja transplantata.

Omogućavanje novog standarda nege u praćenju transplantacije pokretačka je snaga naših proizvoda i programa obuke.

Ključna područja:

  • Rešenja za praćenje transplantata
    Nudimo vodeću svetsku kolekciju integrisanih rešenja koja će vam pomoći identifikovati antitela koja mogu uzrokovati odbacivanje transplantata. Naš izbor testova razlikuje se po formatu, osetljivosti i specifičnosti. Svi proizvodi dizajnirani su za jednostavnu upotrebu, efikasnost laboratorije i optimizovanu automatizaciju.
  • Tehnologije tipizacije HLA
    Dizajnirana da odgovori na različite potrebe laboratorija za histokompatibilnost i imunogenetiku (HLA), naša porodica molekularnih proizvoda uključuje sekvencionisanje nove generacije (NGS), tipizaciju zasnovanu na sekvenci (SBT), PCR u stvarnom vremenu (qPCR), prajmere specifične za sekvencu (SSP) i oligonukleotide specifične za obrnuti sled (rSSO).
  • Rešenja za otkrivanje ne-HLA antitela
    Ponosni smo što možemo da ponudimo rešenje za sve vaše potrebe koje se odnose na otkrivanja antitela, uključujući ne-HLA antitela. Naš izbor testova varira u formatu i pokrivenosti od jednostrukih testova ELISA AT1R i ETAR do višestrukih testova čvrste faze koji pokrivaju širok raspon ciljeva uključujući vimentin, tubulin i mnoge druge. Svi proizvodi dizajnirani su za jednostavnu upotrebu i efikasnost laboratorije, a i optimizovani su za automatizaciju.

Onkologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem raka. Kompanija Biomedica sarađuje sa inovativnim kompanijama koje nastoje uvesti nove parametre i nove tehnologije.
Naši ključni proizvodi uključuju brze testove, testiranje na leukemiju, identifikaciju i praćenje tumorskih markera, ginekološku i neginekološku citologiju kao i praćenje terapijskih efekata lekova.

Sepsa je ekstremna reakcija tela na infekciju. Radi se o hitnom medicinskom slučaju opasnom po život. Sepsa se javlja kada postojeća infekcija pokrene lančanu reakciju u celom telu. Infekcije koje dovode do sepse uglavnom počinju u plućima, urinalnom traktu, koži ili gastrointestinalnom traktu.

Vreme je jedan od najvažnijih faktora u otkrivanju i lečenju sepse.

Biomedica nudi jedinstveno rešenje koje je od koristi pacijentima i osoblju.

Citologija je dijagnostička metoda koja se prvenstveno koristi za skrining ili potvrđivanje kancerogenog tkiva.
Uključuje ispitivanje jedne vrste ćelije. Dalje primene citologije uključuju skrining za fetalne abnormalnosti, bakterijske i gljivične infekcije. Tečna citologija (LBC) relativno je nova metoda pripreme ginekoloških i neginekoloških uzoraka za citološki pregled.
Razlikuje se od klasičnog pripravka razmaza jer se ćelije suspenduju u tečnosti i pritisnu na
napredmetno staklo, čime se stvara tanki sloj ćelija. Ovo značajno povećava osetljivost i specifičnost te omogućuje standardizaciju.