/

Naš opsežni portfolio uključuje preko 1.000.000 proizvoda odabranih međunarodnih dobavljača. Zajedno nudimo fleksibilna rešenja prilagođena potrebama naših lokalnih korisnika.

Sve veća međunarodna konkurencija u oblasti istraživanja iziskuje ličnu podršku korisnicima usmerenu na planiranje i realizaciju projekata. Stručnjaci kompanije Biomedica upoznati su sa postupcima nabavke i strukturiranjem istraživačkih projekata pa su stoga u mogućnosti pružiti profesionalnu pomoć svojim korisnicima vezano za pitanja bespovratnih sredstava za istraživanje.

Kompanija Biomedica podržava istraživače pružajući im instalaciju opreme, obuku i servisiranje, i omogućava im ostvarivanje brzih i pouzdanih rezultata.

Naši korisnici imaju koristi od širokog spektra visokokvalitetnih istraživačkih reagensa, vrhunske opreme, otvorenih i zatvorenih sistema i laboratorijskih potrošnih materijala adekvatnih za različite primene i kvalifikovanih za akademska i industrijska istraživanja, posebno u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.

Glavne oblasti

Budući da smo svesni da se usredotočujete na vitalni do živih organizama, pomažemo vam u karakterizaciji i razumevanju proteina koji pokreću normalnu fiziologiju i patofiziologiju.

Proučavanje proteina, njihovih interakcija i ponašanja u ćelijskom okruženju kao i srodnih signalnih puteva, od suštinskog je značaja za osnovna biološka istraživanja i otkrića lekova.

Proteomska otkrića i dosadašnji napori uglavnom su bili usmereni na istraživanja u području imunologije, raka i biomarkera. Biomedica nudi širok asortiman visokokvalitetnih reagensa vrhunskih dobavljača za inovativne i konvencionalne tehnologije.

Sa više od 30 godina iskustva u proteomici i imunologiji, naši zaposleni su postali vodeći stručnjaci u svojim oblastima.

Vaš smo partner za:

 • proteomiku: od interakcije, ekspresije i pročišćavanja do detekcije i analize
 • istraživanja ćelija i imunološka istraživanja
 • vrhunski skrining, jednostruke i višestruke primene

Naš odabrani portfolio proizvoda kreće se od prostorne transkriptomike, instrumenata i setova za PCR i qPCR, priprema za NGS knjižnicu, do vrhunskih stonih čitača i uređaja za pranje mikropločica.

Pozivamo naučnike, kliničare, farmaceutske i industrijske korisnike koje zanimaju teme kao što su ekspresija gena, citogenetika, SNP, validacija biomarkera, odgovor na lekove, funkcionalna analiza i još mnogo toga, da pregledaju naš opsežni portfolio i pronađu pravi alat za svoja istraživanja.

Vaš smo partner za:

 • ekspresiju gena
 • citogenetiku
 • validaciju biomarkera
 • odgovor na lekove
 • funkcionalnu analizu i još mnogo toga

Istraživanje u ćelijskoj biologiji od suštinske je važnosti za sve biološke nauke.
Ćelijska kultura i specifična analiza ćelijskih procesa i stanja igraju sve važniju ulogu u analizi ćelijske biologije.

Vaš smo partner za:

 • kulturu ćelija i tkiva: primarne i besmrtne ćelije
 • medije i dodatke
 • reagense za transfekciju
 • plastične proizvode za ćelijsku kulturu
 • instrumente, platforme i drugu opremu


Za informacije o našoj opsežnoj liniji proizvoda za niže nivoe primene, pogledajte naše odeljke:

 • Imunologija / proteomika
 • Genomika / molekularna biologija

Posedovanje odgovarajuće laboratorijske opreme i proizvoda za rukovanje tečnostima ključno je za istraživanje i dijagnostiku.

Odabir najboljeg kvaliteta pomaže vam da se usredotočite na ono što je u konačnici važno: uspešno napredovanje vašeg rada na polju nauke i istraživanja.

Biomedica nudi širok izbor visokokvalitetnih proizvoda koji će omogućiti nesmetan rad vaše laboratorije.

Vaš smo partner za:

 • nastavke i pipete
 • epruvete
 • pločice / trake / stalke za primenu u molekularnoj biologiji
 • pločice / tikvice / posude i druge posude za ćelijsku kulturu
 • krioepruvete i kutije
 • posude
 • filtere
 • opštu opremu

Našim korisnicima nudimo širok asortiman laboratorijske opreme i instrumenata. Asortiman se sastoji od jednostavne osnovne laboratorijske opreme do visokotehničkih rešenja.

Nudimo otvorene sisteme za svakodnevni laboratorijski rad i zatvorene sisteme za posebne potrebe istraživanja. Naš portfolio uključuje rešenja za jednostruke i višestruke primene, proteomska i genomska istraživanja. Iskoristite našu podršku, instalaciju instrumenata kao i usluge obuke i održavanja na licu mesta.

Vaš smo partner za:

 • ekspresiju gena: PCR, qPCR
 • jednostruke i višestruke primene
 • čitače i uređaje za pranje mikropločica
 • Western blot i snimanje nukleinskih kiselina