/

Distribucija medicinskih uređaja za odeljenja za kardijalnu hirurgiju od samog je početka osnovna delatnost kompanije Biomedica u CEE regiji. Vrlo smo ponosni na više od trideset godina iskustva u kojem smo u značajnoj meri doprineli povećanju stručnosti i kulturnog razumevanja u ovoj oblasti. Širok izbor medicinskih uređaja trenutno se prodaje različitim odeljenjima u bolnicama i kliničkim centrima širom srednje Evrope. Kako korišćenje naših proizvoda često ima direktan uticaj na preživljavanje i dobrobit pacijenata, čvrsto verujemo da doprinosimo kvalitetu zdravstvene nege. Kompanija Biomedica snabdeva bolnice i kliničke centre inovativnim i visokokvalitetnim potrošnim materijalom i opremom za podršku medicinskim stručnjacima u njihovim svakodnevnim zadacima i pomaže im u postizanju najboljih rezultata za njihove pacijente.

Od 1978. godine smo značajno razvili i naš portfolio i pristup tržištu i sada svojim korisnicima nudimo jedinstvena rešenja u sledećim oblastima:

Glavne oblasti

U oblasti anestezije i intenzivne nege specijalizirani smo za rešenja za intravenski pristup sa najsavremenijom tehnologijom. Naš cilj je podržati naše korisnike i optimizirati njihov rad u pogledu setova za primenu lekova. Pored toga, nudimo uređaje za DVT profilaksu, POC (na mestu nege) testiranje viskoelastičnosti za regulisanje krvarenja, POC za predviđanje sepse, zaštitne flastere za mesta umetanja katetera i druge potrošne proizvode za higijenu pacijenata i kontrolu infekcija. Nudimo i monitor merenja protoka za vantelesnu membransku oksigenaciju (ECMO).

Higijena je vrlo važna tema u bolničkom okruženju. Procenjuje se da oko 4,1 milion pacijenata svake godine dobije infekciju proisteklu iz zdravstvene nege (HAI) u EU. Ove infekcije predstavljaju visok mortalitet i dodatni ekonomski teret koji iznosi približno 5,5 milijardi evra svake godine širom Evrope. Infekcija uzrokovana zdravstvenom negom rezultira dužim boravkom u bolnici, potrebom za specifičnom terapijom i lečenjem, protivepidemijskim merama i, naravno, većom upotrebom lekova uključujući antibiotike. Smatra se da se najmanje 20–30% ovih infekcija može sprečiti. U kompaniji Biomedica se fokusiramo da ponudimo rešenja u oblastima prevencije, intervencije i nadzora kao osnovnih komponenti kontrole infekcija.

Kompanija Biomedica je dugi niz godina vaš partner u oblasti intervencione kardiologije i intervencijske radiologije. Naš portfolio se sastoji od TAVI ventila, balona, stentova, zaštite od zračenja, zatvarača velikog prečnika, proteza i jedinstvenih softverskih rešenja za različite vrste zahvata.

Istorijski gledano, kompanija Biomedica je uvek imala snažan fokus na kardio-torakalnoj hirurgiji. Od tada smo se upustili u mnoge hirurške discipline uključujući vaskularnu hirurgiju, neurohirurgiju i ortopedsku hirurgiju. Naš portfolio se sastoji od hirurških instrumenata, uređaja za merenje protoka, srčanih zalizaka, pribora za perfuziju, uređaja za hiruršku ablaciju i upravljanje aurikulom levog atrijuma (LAA), hirurških zaptivki i flastera te testiranja viskoelastičnosti na mestu nege/regulisanja kritičnog krvarenja.

Nudimo širok asortiman proizvoda uključujući katetere, uređaje za dijalizu, tehnologiju merenja protoka i drugi potrošni materijal.

Takođe nudimo potrošni materijal za oblast urologije, uključujući inovativni sistem recirkulacije mokraćne bešike za lečenje nemišićnih invazivnih karcinoma mokraćne bešike (NMIBC) termoterapijom i citostaticima kao što su mitomicin C, epirubicin itd.