/

В сърцето на Европа

Biomedica е част от AddLife Group, публично търгувана компания–майка, състояща се от различни дъщерни дружества в областта на медицинските технологии и лабораторните технологии. AddLife се стреми да подобри живота на хората, бидейки водеща, създаваща ценности компания в областта на биологичните науки.

Biomedica е част от AddLife Group, публично търгувана компания–майка, състояща се от различни дъщерни дружества в областта на медицинските технологии и лабораторните технологии. AddLife се стреми да подобри живота на хората, бидейки водеща, създаваща ценности компания в областта на биологичните науки.

Съчетаваме ИСТОРИЯТА с БЪДЕЩЕТО и говорим на различни езици.

Откриваме най-доброто от различните култури и…ГО СЪЧЕТАВАМЕ

Ние сме водеща компания в разпространението на медицински изделия, ин витро диагностика, продукти в областта на биологичните науки, имуноанализи на Biomedica и клинични ИТ в продължение на повече от 40 години.

Нашата визия: “We aim high for you – together, for better health”

Нашата мисия: “Global Technology – Local Solutions”

Ние говорим “езика на науката”, както и локални (местни) езици. Вдъхновени от разнообразието от регионални нужди, ние комбинираме глобалните технологии, за да предоставим индивидуални решения на специалисти в областта на здравеопазването, научно-изследователската дейност и индустрията.

Фундаменталните принципи на философията на нашата компания
могат да бъдат обобщени по следния начин:

01

Удовлетворение на клиентите

Удовлетвореността на клиентите е нашият най-важен критерий за успех. Затова се фокусираме върху нуждите на нашите клиенти по отношение на качеството на продуктите, бързите и коректни доставки, цялостното обучение и последващото обслужване, както и върху осигуряването на справедливо съотношение цена/производителност. По отношение на ориентацията към клиентите, за нашата компания е от решаващо значение да разпознава настоящите и бъдещите нужди и изисквания на клиентите и пазара. По този начин се опитваме да изградим и поддържаме дългосрочни, ориентирани към бъдещето, отношения с нашите клиенти. Сега, във времената на повишена мобилност и гъвкавост, ние сме особено заинтересовани от установяване на тясна връзка с нашите клиенти.

Комуникации

Стремим се към гъвкава, прозрачна и мрежова организация с открита комуникация. Ясната корелация между целите на отделните служители и тяхното интегриране в различните процеси помага за по-доброто разбиране на цялостните концепции и по този начин укрепва философията за качество. Подкрепяната от ИТ обработка, която съпътства всички бизнес процеси, трябва да бъде доразвита и усъвършенствана. Стандартизирането и опростяването на процесите са решаващи, за да могат всички служители да разберат как функционира цялата система. Стандартизирането и опростяването на процесите са решаващи, за да могат всички служители да разберат как функционира цялата система.

02

03

Обучение на служителите

Квалифицираните, мотивирани, отговорни и независими служители са от решаващо значение за успеха и оцеляването на нашата група от компании. Поради това ние отдаваме голямо значение на насърчаването, по-нататъшното развитие и обучението на нашите служители. Редовната ротация в рамките на групата от компании има за цел да насърчи чувството за споделена ориентация към целта. Взаимното обучение на глобално ниво укрепва разбирането на общите процедури в рамките на групата Biomedica и позволява по-тясно сътрудничество между различните компании в групата. Следва да се обърне по-голямо внимание на действията между компаниите.

Доставчици

В условията на бързо променящ се пазар с нарастващ брой закупувания и сливания на фирми е особено важно да си сътрудничим тясно с нашите партньори. Тъй като се очаква пазарно ориентирано поведение и успех, ние сме все по-задължени да налагаме строги стандарти на нашите доставчици. По принцип търсим договори за дистрибуция, които покриват цялата област на продажби, за да можем да използваме синергията между нашите пазари. По отношение на независимостта на групата Biomedica, ние също отдаваме голямо значение на съвместната работа с няколко доставчици на свързани продуктови групи. Това изглежда е полезен начин да задоволим нуждите на нашите клиенти в дългосрочен план, без да сме зависими от един единствен доставчик и по този начин да има липса на гъвкавост. Съвместимите принципи за качество на нашите доставчици, които обикновено се базират на стандарта ISO 9001, позволяват провеждането на непрекъсната и съвместима политика за качество.

04

05

Работна среда

Безопасността и ергономичността на работното място също са от особено значение за нас. Оценката на работните места и редовните медицински грижи на работното място гарантират, че служителите могат да работят в безопасна среда. Превърнахме нашите ценности в ежедневие

Ръководен екип

Директор по продажбите

Dr. Michaela Weblacher

Директор по продажбите
Application & Technical Service

Регионални мениджъри

Karin Rappich
Managing Director
Босна И Херцеговина
Karin Rappich
Managing Director
България
Karin Rappich
Managing Director
Хърватия
Ales Donat
Managing Director
ЧЕХИЯ
Karoly Toth
Managing Director
Унгария
Vida Peeva-Naumovska
Managing Director
Северна Македония
Norbert Krysiuk
Managing Director
Полша
Karin Rappich
Managing Director
Румъния
Karin Rappich
Managing Director
Сърбия
Karl Hirczy
Managing Director
Словакия
Tadej Jesensek
Managing Director
Словения
Sheila Huber
Managing Director
Швейцария

01

Взаимно уважение

Вярваме, че взаимното уважение и подкрепата в рамките на дадена компания са ключът към успех.

02

Абсолютна надеждност

Вярваме, че само изключителният професионализъм по отношение на обслужването на клиентите, включително продажбите и услугите, може наистина да задоволи техните нужди и да отговори на техните очаквания.

03

Увеличена гъвкавост

Стремим се да задоволим всички нужди на нашите клиенти.
Нашето професионално управление на продуктите и нашата вътрешна логистика гарантират и позволяват бърза и лесна комуникация, както и услуги и доставки на клиенти в 13 държави чрез една единствена входна точка.

04

Единен отборен дух

Винаги казваме „ние“ – искаме да дадем възможност на нашите служители да работят по-добре като екип и да консолидират своите идеи, мотивация и опит.

05

Иновации

Ние предлагаме иновативни технологии на хората в съответствие с нашия корпоративен слоган – „Глобални технологии – локални решения“. Biomedica преодолява пропастта между глобални доставчици и местни клиенти.

06

Progressive K.u.K Anesque

Зачитането на историята на нашия регион и съвместното съществуване на различни култури и езици са от основно значение за успеха ни - напредъкът в тази многокултурна среда ни осигурява уникалност, с която особено се гордеем.
Ние сме водеща компания в разпространението на медицински изделия, ин витро диагностиката, продукти в областта на биологичните науки, имуноанализи на Biomedica и клинични ИТ в продължение на повече от 40 години.

История

History