/

Услуги и сервизно обслужване

„ Услуги и сервизно обслужване значи повече от обикновена поддръжка“

Нашият отдел услуги и сервизно обслужване е първата инстанция, към която трябва да се обърнете, ако имате проблеми или специфични въпроси свързани с нашите апарати, комплекти или процеси. Екипът от специалисти работи в тясно сътрудничество, за да гарантира добре организиран и улеснен работен процес на своите клиенти.

27

+

сервизни инженери

5000

+

монтажи на продукти

14

специалисти за заявки

9000

+

курса за обучение на служители

1000

+

услуги за тестване

Инсталирането на ново оборудване може да представлява предизвикателство. Работим изключително гъвкаво, за да опростим процеса. Пестим Вашето време и пари, като намаляваме вероятността от спиране на работните процеси, без да засягаме ежедневието Ви. Вие работите с обучени специалисти с едновременно спазване на IQ, OQ и PQ на производителя. Доказано е, че този процес на валидиране е идеалният начин за последователно и постоянно гарантиране на първокласно качество на медицински изделия. Гарантираме, че Вашето оборудване е инсталирано правилно, работи според изискванията и е безопасно.

Как можем да помогнем?

Product related

Свързани с продукт

Service insta

Обслужване

В случай, че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства в уговарянето на подходяща за Вас дата. Нашите специалисти след това ще организират обучителна сесия, пригодена спрямо Вашите нужди и изисквания. Всеки специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучителния процес, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо. По време на сценарии за отстраняване на неизправности нашите приложни специалисти ще Ви съдействат по телефон или имейл, или ще посетят лично обекта. Основната ни цел е бързо и ефикасно отстраняване на проблемите, както и създаването на дългосрочни процеси.

Как можем да помогнем?

Training ico

Обучение

Ако имате допълнителни въпроси или ако възникнат проблеми след инсталирането или след обучението за използването на даден инструмент, ще действаме незабавно, за да отстраним проблема и намерим правилните решения. Удовлетворението на клиентите е един от основните ни приоритети, поради това се опитваме клиентите ни да са доволни, като осигуряваме бързи професионални решения.

Отделът за сервизно обслужване отговаря за монтажа и поддръжката на изделията, както и за ремонта на дефектни апарати, осигурявайки техническа подкрепа на отделите, занимаващи се с продажби, приложения и логистика.

Нашите сервизни инженери са обучени директно от производителите и техните знания са задълбочени поради многогодишната им практика в специализирани области на технологиите на изделията. Нашата свързана мрежа от техници е винаги на разположение да предостави професионална помощ по отношение на богатия асортимент от изделия в нашето портфолио.

Как можем да помогнем?

Measurement result ico

Измерване/ резултати

Offlabel use ico

Използване не по предназначение

Other ico

Друго

Meth dev ico

Разработка и приложение на метод

Biomedica предлага персонализирани аналитични изследвания за ELISA биомаркери, Luminex, секвениране от следващо поколение, RT-qPCR и анализ на микро-РНК подписи.

Опитният персонал на нашата лаборатория извършва всички сервизни измервания на проби, като по този начин позволява на клиентите изцяло да разчитат на данните, без да има нужда да губят допълнително време за количествено определяне на биомаркери или за инвестиране в скъпо лабораторно оборудване.

Как можем да помогнем?

Measurement result ico

Заявка за аналитично тестване

В случай че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата. Те ще организират презентацията въз основа на Вашите нужди. Всеки приложен специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучението, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо.

Как можем да помогнем?

Product related

Product Demonstration

В случай че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата. Нашите приложни специалисти след това ще организират обучителен сеанс, пригоден спрямо Вашите нужди и изисквания. Всеки приложен специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучителния сеанс, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо. По време на сценарии за отстраняване на неизправности нашите приложни специалисти ще Ви съдействат по телефон или имейл, или ще посетят лично обекта. Основната ни цел е бързо и ефикасно отстраняване на проблемите, както и установяване на дългосрочни процеси.

Как можем да помогнем?

Training ico

Обучение

Ако имате допълнителни въпроси или ако възникнат проблеми след инсталирането на или обучението за използването на даден инструмент, ще действаме незабавно, за да предоставим отговори и да намерим решения. Удовлетворението на клиентите е един от основните ни приоритети и се опитваме клиентите ни да са доволни, като осигуряваме бързи професионални решения. Отделът за сервизно обслужване отговаря за монтажа и поддръжката на изделията, както и за ремонта на дефектни апарати, и осигурява техническа подкрепа на отделите, занимаващи се с продажби, приложения и логистика. Нашите сервизни инженери са обучени директно от производителите и техните знания са задълбочени поради многогодишната им практика в специализирани области на технологиите на изделията. Нашата свързана мрежа от техници е винаги на разположение да предостави професионална помощ по отношение на богатия асортимент от изделия в нашето портфолио.

Как можем да помогнем?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Друго

В случай че се интересувате от обучение за някой от нашите софтуерни продукти, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата.
След това нашите приложни специалисти ще организират обучение въз основа на Вашите нужди. Ако търсите съдействие за внедряване на решения за медицински софтуер, с удоволствие ще Ви предложим да се възползвате от нашия опит, натрупан през последните години. Нашите приложни специалисти имат задълбочени знания, свързани със софтуерните продукти от нашето портфолио, както и за работните потоци в отделенията за спешна помощ в болниците. Поради тази причина те познават много-добре нуждите на болничния персонал. Освен това нашите ръководители на проекти могат да Ви помогнат да постигнете успех с Вашите проекти. И, не на последно място, нашите технически специалисти имат задълбочени знания по отношение на всички технически аспекти на софтуерните продукти от нашето портфолио, както и по отношение за разнообразни теми като HL7, IHE, SQL, FHIR и други.

Как можем да помогнем?

Offlabel use ico

Обслужване

Biomedica предлага персонализирани аналитични изследвания за ELISA биомаркери, Luminex, секвениране от следващо поколение, RT-qPCR и анализ на микро-РНК подписи.

Опитният персонал на нашата лаборатория извършва всички сервизни измервания на проби, като по този начин позволява на клиентите изцяло да разчитат на данните, без да има нужда да губят допълнително време за количествено определяне на биомаркери или за инвестиране в скъпо лабораторно оборудване.

Как можем да помогнем?

Measurement result ico

Заявка за аналитично тестване

В случай че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата. Те ще организират презентацията въз основа на Вашите нужди. Всеки приложен специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучението, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо.

Как можем да помогнем?

Product related

Product Demonstration

В случай че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата. Нашите приложни специалисти след това ще организират обучителен сеанс, пригоден спрямо Вашите нужди и изисквания. Всеки приложен специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучителния сеанс, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо. По време на сценарии за отстраняване на неизправности нашите приложни специалисти ще Ви съдействат по телефон или имейл, или ще посетят лично обекта. Основната ни цел е бързо и ефикасно отстраняване на проблемите, както и установяване на дългосрочни процеси.

Как можем да помогнем?

Training ico

Обучение

Ако имате допълнителни въпроси или ако възникнат проблеми след инсталирането на или обучението за използването на даден инструмент, ще действаме незабавно, за да предоставим отговори и да намерим решения. Удовлетворението на клиентите е един от основните ни приоритети и се опитваме клиентите ни да са доволни, като осигуряваме бързи професионални решения. Отделът за сервизно обслужване отговаря за монтажа и поддръжката на изделията, както и за ремонта на дефектни апарати, и осигурява техническа подкрепа на отделите, занимаващи се с продажби, приложения и логистика. Нашите сервизни инженери са обучени директно от производителите и техните знания са задълбочени поради многогодишната им практика в специализирани области на технологиите на изделията. Нашата свързана мрежа от техници е винаги на разположение да предостави професионална помощ по отношение на богатия асортимент от изделия в нашето портфолио.

Как можем да помогнем?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Друго

В случай че се интересувате от обучение за някой от нашите софтуерни продукти, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата.
След това нашите приложни специалисти ще организират обучение въз основа на Вашите нужди. Ако търсите съдействие за внедряване на решения за медицински софтуер, с удоволствие ще Ви предложим да се възползвате от нашия опит, натрупан през последните години. Нашите приложни специалисти имат задълбочени знания, свързани със софтуерните продукти от нашето портфолио, както и за работните потоци в отделенията за спешна помощ в болниците. Поради тази причина те познават много-добре нуждите на болничния персонал. Освен това нашите ръководители на проекти могат да Ви помогнат да постигнете успех с Вашите проекти. И, не на последно място, нашите технически специалисти имат задълбочени знания по отношение на всички технически аспекти на софтуерните продукти от нашето портфолио, както и по отношение за разнообразни теми като HL7, IHE, SQL, FHIR и други.

Как можем да помогнем?

Offlabel use ico

Обслужване

Services1 Монтаж на нашето оборудване

Инсталирането на ново оборудване може да представлява предизвикателство. Работим изключително гъвкаво, за да опростим процеса. Пестим Вашето време и пари, като намаляваме вероятността от спиране на работните процеси, без да засягаме ежедневието Ви. Вие работите с обучени специалисти с едновременно спазване на IQ, OQ и PQ на производителя. Доказано е, че този процес на валидиране е идеалният начин за последователно и постоянно гарантиране на първокласно качество на медицински изделия. Гарантираме, че Вашето оборудване е инсталирано правилно, работи според изискванията и е безопасно.

Как можем да помогнем?

Product related

Свързани с продукт

Service insta

Обслужване

Services3 Обучение на служителите на клиентите

В случай, че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства в уговарянето на подходяща за Вас дата. Нашите специалисти след това ще организират обучителна сесия, пригодена спрямо Вашите нужди и изисквания. Всеки специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучителния процес, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо. По време на сценарии за отстраняване на неизправности нашите приложни специалисти ще Ви съдействат по телефон или имейл, или ще посетят лично обекта. Основната ни цел е бързо и ефикасно отстраняване на проблемите, както и създаването на дългосрочни процеси.

Как можем да помогнем?

Training ico

Обучение

Services4 Следпродажбено обслужване и техническа поддръжка

Ако имате допълнителни въпроси или ако възникнат проблеми след инсталирането или след обучението за използването на даден инструмент, ще действаме незабавно, за да отстраним проблема и намерим правилните решения. Удовлетворението на клиентите е един от основните ни приоритети, поради това се опитваме клиентите ни да са доволни, като осигуряваме бързи професионални решения.

Отделът за сервизно обслужване отговаря за монтажа и поддръжката на изделията, както и за ремонта на дефектни апарати, осигурявайки техническа подкрепа на отделите, занимаващи се с продажби, приложения и логистика.

Нашите сервизни инженери са обучени директно от производителите и техните знания са задълбочени поради многогодишната им практика в специализирани области на технологиите на изделията. Нашата свързана мрежа от техници е винаги на разположение да предостави професионална помощ по отношение на богатия асортимент от изделия в нашето портфолио.

Как можем да помогнем?

Measurement result ico

Измерване/ резултати

Offlabel use ico

Използване не по предназначение

Other ico

Друго

Meth dev ico

Разработка и приложение на метод

Services2

Biomedica предлага персонализирани аналитични изследвания за ELISA биомаркери, Luminex, секвениране от следващо поколение, RT-qPCR и анализ на микро-РНК подписи.

Опитният персонал на нашата лаборатория извършва всички сервизни измервания на проби, като по този начин позволява на клиентите изцяло да разчитат на данните, без да има нужда да губят допълнително време за количествено определяне на биомаркери или за инвестиране в скъпо лабораторно оборудване.

Как можем да помогнем?

Measurement result ico

Заявка за аналитично тестване

Prod demostration Демонстрация на продукт

В случай че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата. Те ще организират презентацията въз основа на Вашите нужди. Всеки приложен специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучението, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо.

Как можем да помогнем?

Product related

Product Demonstration

Customers Employee Training Обучение на служителите на клиентите

В случай че се интересувате от демонстрация на продукт, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата. Нашите приложни специалисти след това ще организират обучителен сеанс, пригоден спрямо Вашите нужди и изисквания. Всеки приложен специалист се фокусира върху специфична област и по този начин допринася за обширни знания по време на обучителния сеанс, осигурявайки едновременно една добре организирана и подробна демонстрация. Ако имате специфични въпроси, нашият екип ще предостави професионални отговори, които ще бъдат консолидирани с производителя на продукта, ако е необходимо. По време на сценарии за отстраняване на неизправности нашите приложни специалисти ще Ви съдействат по телефон или имейл, или ще посетят лично обекта. Основната ни цел е бързо и ефикасно отстраняване на проблемите, както и установяване на дългосрочни процеси.

Как можем да помогнем?

Training ico

Обучение

After sales tech supp Следпродажбено обслужване и техническа поддръжка

Ако имате допълнителни въпроси или ако възникнат проблеми след инсталирането на или обучението за използването на даден инструмент, ще действаме незабавно, за да предоставим отговори и да намерим решения. Удовлетворението на клиентите е един от основните ни приоритети и се опитваме клиентите ни да са доволни, като осигуряваме бързи професионални решения. Отделът за сервизно обслужване отговаря за монтажа и поддръжката на изделията, както и за ремонта на дефектни апарати, и осигурява техническа подкрепа на отделите, занимаващи се с продажби, приложения и логистика. Нашите сервизни инженери са обучени директно от производителите и техните знания са задълбочени поради многогодишната им практика в специализирани области на технологиите на изделията. Нашата свързана мрежа от техници е винаги на разположение да предостави професионална помощ по отношение на богатия асортимент от изделия в нашето портфолио.

Как можем да помогнем?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Друго

Further service Допълнителни услуги

В случай че се интересувате от обучение за някой от нашите софтуерни продукти, нашият екип по продажбите с удоволствие ще Ви съдейства за уговаряне на подходяща дата.
След това нашите приложни специалисти ще организират обучение въз основа на Вашите нужди. Ако търсите съдействие за внедряване на решения за медицински софтуер, с удоволствие ще Ви предложим да се възползвате от нашия опит, натрупан през последните години. Нашите приложни специалисти имат задълбочени знания, свързани със софтуерните продукти от нашето портфолио, както и за работните потоци в отделенията за спешна помощ в болниците. Поради тази причина те познават много-добре нуждите на болничния персонал. Освен това нашите ръководители на проекти могат да Ви помогнат да постигнете успех с Вашите проекти. И, не на последно място, нашите технически специалисти имат задълбочени знания по отношение на всички технически аспекти на софтуерните продукти от нашето портфолио, както и по отношение за разнообразни теми като HL7, IHE, SQL, FHIR и други.

Как можем да помогнем?

Offlabel use ico

Обслужване

Мнение на клиент от Австрия

Монтажът на нашия уред беше извършен съгласно договореното споразумение при покупката. Транспортът беше организиран професионално и апаратът пристигна в оригиналната си опаковка. Монтажът в процеса на нашата рутинна работа протече гладко, техникът се справи професионално с работата и извърши монтажа в рамките на няколко часа. Всички задължителни тестове бяха извършени съгласно препоръките на производителя.

Мнение на клиент от Унгария

Апаратът беше монтиран доста бързо и съобразено с нашите работни условия. Всички препоръчителни стъпки бяха изпълнени по изключително професионален начин. Подходът на сервизния техник беше полезен и след монтажа беше проведено практическо обучение относно най-вероятните случаи. Беше изключително полезно!

Мнение на клиент от Словения

Благодарение на професионалното сервизно обслужване от страна на техниците на Biomedica никога не сме имали проблеми с нашите апарати. Задължителната ежегодна поддръжка винаги се извършваше много професионално и без излишно отлагане от страна на Biomedica. Благодарим за Вашата гъвкавост.

Мнение на клиент от Чехия

Веднъж имахме проблем с един от нашите апарати по време на изключително чувствителна към времето фаза на наш проект. Благодарение на опита на техниците на Biomedica проблемът за щастие беше установен (смяна на клапан) доста бързо и подмяната на резервната част беше осъществена в рамките на няколко дни. Благодарим Ви за бързата реакция.

Мнение на клиент от Австрия

Екипът Услуги и сервизно обслужване на Biomedica обслужва дългогодишно нашата лаборатория. Той ни помага за обучението както на дългогодишните, така и на новите служители на лабораторията, когато е необходимо. Винаги сме били изключително доволни от работата на екипа.

Мнение на клиент от Полша

Времето за реакция на техните специалисти е много кратко и полезно. Ако проблемът не може да бъде решен веднага, техният екип винаги се стреми да намери бързо решение за отстраняването му, заедно с производителя.

Мнение на клиент от Румъния

Екипът Услуги и сервизно обслужване на Biomedica работи много добре заедно с нашия персонал. Това определено се вижда ясно по време на монтажите, които се извършват, както и по време на обучението на нашия персонал. Те ни впечатлиха много с професионализма си и създадоха интересна и много полезна атмосфера по време на обучението.