/

Медицински изделия

Медицински изделия

Ин Витро диагностика

Ин Витро диагностика

Биологични науки

Биологични науки

Имуноанализи на Biomedica

Имуноанализи на Biomedica

Клинични ИТ

Клинични ИТ

Индустрия

Индустрия

Услуги и сервизно обслужване

Услуги и сервизно обслужване

Медицински изделия

Още от самото начало основната дейност на Biomedica в Централна и Източна Европа е разпространението на медицински изделия за клиники по кардиохирургия. Гордеем се с това, че имаме над 30-годишен опит в увеличаващите се непрекъснато експертни знания и културни разбирания в тази област. Понастоящем богат асортимент от медицински изделия се продава на различни отделения в болници и клинични центрове в Централна Европа. Тъй като използването на нашите продукти често засяга непосредствено оцеляването и благосъстоянието на пациентите, убедени сме, че допринасяме за качеството на медицинските грижи. Biomedica снабдява болници и клинични центрове с...

Прочетете повече
Medical devices

Още от самото начало основната дейност на Biomedica в Централна и Източна Европа е разпространението на медицински изделия за клиники по кардиохирургия. Гордеем се с това, че имаме над 30-годишен опит в увеличаващите се непрекъснато експертни знания и културни разбирания в тази област. Понастоящем богат асортимент от медицински изделия се продава на различни отделения в болници и клинични центрове в Централна Европа. Тъй като използването на нашите продукти често засяга непосредствено оцеляването и благосъстоянието на пациентите, убедени сме, че допринасяме за качеството на медицинските грижи. Biomedica снабдява болници и клинични центрове с иновативни и висококачествени консумативи и оборудване, които подпомагат ежедневната работа на медицинските специалисти и допринасят за постигането на най-добрите резултати за техните пациенти.

Biomedica снабдява болници и клинични центрове с иновативни и висококачествени консумативи и оборудване, които подпомагат ежедневната работа на медицинските специалисти и допринасят за постигането на най-добрите резултати за техните пациенти.

Прочетете повече

Ин Витро диагностика

Нашият Ин Витро диагностика екип отговаря за снабдяването на частни лаборатории, болнични лаборатории и референтни центрове от 13 държави с богата гама продукти за диагностика в хуманната медицина. Biomedica се специализира в области, които използват най-съвременните технологии, включващи изследвания на място,както в тестването със среден до голям капацитет. Много от нашите продукти са одобрени за използване в първокласно оборудване и/или затворени системи. Biomedica снабдява пазара не само с реактиви и комплекти за изследвания, но и с оборудване, което се монтира, валидира, поддържа и обслужва на място от нашите специалисти. Ние обучаваме и...

Прочетете повече
Ivd

Нашият Ин Витро диагностика екип отговаря за снабдяването на частни лаборатории, болнични лаборатории и референтни центрове от 13 държави с богата гама продукти за диагностика в хуманната медицина. Biomedica се специализира в области, които използват най-съвременните технологии, включващи изследвания на място,както в тестването със среден до голям капацитет. Много от нашите продукти са одобрени за използване в първокласно оборудване и/или затворени системи. Biomedica снабдява пазара не само с реактиви и комплекти за изследвания, но и с оборудване, което се монтира, валидира, поддържа и обслужва на място от нашите специалисти. Ние обучаваме и инструктираме клиентите по време на монтажа, предлагаме курсове за обучение и програми за постоянно обслужване и поддръжка. Нашите доставчици са подбрани лидери на пазара в своята област, които са добре известни със своите висококачествени продукти. По време на над 40-годишната ни съвместна работа с нашите доставчици създадохме основа за устойчиво и конструктивно сътрудничество. Ние можем да предложим на нашите клиенти бърза реакция и подходящи решения за техните специфични нужди.

Прочетете повече

Биологични науки

Нашето цялостно портфолио включва над 1 000 000 продукта на подбрани международни доставчици. Заедно ние предлагаме гъвкави решения, адаптирани към нуждите на местните клиенти. Увеличаващата се международна конкуренция в областта на изследванията изисква индивидуален подход към клиентите, който се фокусира върху планирането и реализацията на проекти. Специалистите на Biomedica са запознати с процесите на възлагане на обществени поръчки и структурирането на изследователски проекти и затова са в състояние да помогнат професионално на клиентите по въпроси, свързани с изследователските субсидии. Biomedica помага на изследователите като им...

Прочетете повече
Life science

Нашето цялостно портфолио включва над 1 000 000 продукта на подбрани международни доставчици. Заедно ние предлагаме гъвкави решения, адаптирани към нуждите на местните клиенти. Увеличаващата се международна конкуренция в областта на изследванията изисква индивидуален подход към клиентите, който се фокусира върху планирането и реализацията на проекти. Специалистите на Biomedica са запознати с процесите на възлагане на обществени поръчки и структурирането на изследователски проекти и затова са в състояние да помогнат професионално на клиентите по въпроси, свързани с изследователските субсидии. Biomedica помага на изследователите като им осигурява оборудване и монтаж, обучение и услуги, което им позволява да постигат бързи и надеждни резултати. Нашите клиенти се възползват от богата гама висококачествени реактиви за изследвания, първокласно оборудване, отворени и затворени системи и лабораторни консумативи, подходящи за многобройни различни приложения, научни и промишлени изследвания, особено в областта на фармацевтичната и биотехнологичната индустрия.

Прочетете повече

Имуноанализи на Biomedica

Отделът за имуноанализи на Biomedica стартира собствена програма за Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 1988 г.,произвеждайки и днес серия от иновативни имуноанализи за клинични изследвания в областта на кардиореналните заболявания, както и на нарушенията на минералния и костния метаболизъм. Ние определяме стандарта за клинични изследвания с помощта на калибратори на база серум и контроли, като по този начин позволяваме на изследователите да събират надеждни от биологична гледна точка данни. Доставените имуноанализи са изцяло валидирани. Създадена е световна мрежа за дистрибуция за следните линии: кардиология, остеология,...

Прочетете повече
Immunoassays

Отделът за имуноанализи на Biomedica стартира собствена програма за Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 1988 г.,произвеждайки и днес серия от иновативни имуноанализи за клинични изследвания в областта на кардиореналните заболявания, както и на нарушенията на минералния и костния метаболизъм.

Ние определяме стандарта за клинични изследвания с помощта на калибратори на база серум и контроли, като по този начин позволяваме на изследователите да събират надеждни от биологична гледна точка данни. Доставените имуноанализи са изцяло валидирани. Създадена е световна мрежа за дистрибуция за следните линии: кардиология, остеология, нефрология и онкология. Производственият процес на компанията отговаря на стандартите на системата за управление ISO 9001:2015 и указанията за ДПП/ДЛП. Опитният и квалифициран екип от специалисти на Biomedica осигурява техническа и научна подкрепа.

Прочетете повече

Клинични ИТ

Нашият отдел за клинични ИТ предлага персонализирани софтуерни решения за специфични изисквания в сферата на здравните системи. Въз основа на постигнатия успех в Австрия тези услуги се предлагат и внедряват в здравните системи в Централна и Източна Европа. Ние предлагаме софтуерни пакети, които задоволяват всички нужди на отделенията по анестезия, включително предоперативни грижи, оперативни грижи, реанимация, грижи след анестезия и терапия за болка. Други основни области на фокус са отделенията за интензивни грижи, отделенията за междинни грижи, както и всички видове специализирани отделения за интензивни грижи, като отделения за неонатални...

Прочетете повече
Clinical it

Нашият отдел за клинични ИТ предлага персонализирани софтуерни решения за специфични изисквания в сферата на здравните системи. Въз основа на постигнатия успех в Австрия тези услуги се предлагат и внедряват в здравните системи в Централна и Източна Европа. Ние предлагаме софтуерни пакети, които задоволяват всички нужди на отделенията по анестезия, включително предоперативни грижи, оперативни грижи, реанимация, грижи след анестезия и терапия за болка. Други основни области на фокус са отделенията за интензивни грижи, отделенията за междинни грижи, както и всички видове специализирани отделения за интензивни грижи, като отделения за неонатални интензивни грижи.
Използването на тези иновативни софтуерни приложения помага на клиентите, като оптимизира работните потоци и процеси в цялата болница. Системите за управление на данни на пациенти (PDMS) позволяват лесно и бързо документиране на клинични събития, лечения и лекарства.

Този процес на постоянно събиране на данни от различни многобройни медицински устройства и други електронни системи в рамките на болница намалява административните усилия, което води до наличието на повече време за лечението на пациентите. Екипът по клинични ИТ на Biomedica е съставен от висококвалифицирани специалисти в областите на клиничните приложения, клиничните работни потоци и управлението на проекти.

Софтуерните решения се адаптират и внедряват в тясно сътрудничество с медицинския персонал и съгласно техните специфични изисквания и нужди.
Предвид голямото значение на тези системи за нашите клиенти, високата степен на достъпност на тези софтуерни решения се гарантира от работещ денонощно център за помощ.

Прочетете повече

Индустрия

Отделът за индустриални и селскостопански продукти снабдява академични, публични, частни, промишлени (от фармацевтичната, козметичната, хранителната, селскостопанската, млечната промишленост) и други търговски институции с диагностични продукти. Нашата мисия е да осигуряваме първокласни продукти от различни международни доставчици, защото разбираме нуждите на нашите клиенти от индустриалната сфера. Добре обучените специалисти на Biomedica Ви подкрепят, като предлагат гъвкави решения, приспособени към Вашите нужди. Представяме Ви нови методи и технологии, помагаме Ви в планирането и можем да окажем съдействие в реализацията на Вашите проекти....

Прочетете повече
FOOD H Intergrund Website 20220802 WEB

Отделът за индустриални и селскостопански продукти снабдява академични, публични, частни, промишлени (от фармацевтичната, козметичната, хранителната, селскостопанската, млечната промишленост) и други търговски институции с диагностични продукти. Нашата мисия е да осигуряваме първокласни продукти от различни международни доставчици, защото разбираме нуждите на нашите клиенти от индустриалната сфера.

Добре обучените специалисти на Biomedica Ви подкрепят, като предлагат гъвкави решения, приспособени към Вашите нужди. Представяме Ви нови методи и технологии, помагаме Ви в планирането и можем да окажем съдействие в реализацията на Вашите проекти. Като предоставяме монтаж на оборудване, обучение и обслужване, ние допълваме предложението за съдействие, за да постигнете бързи и надеждни резултати.

Прочетете повече

Услуги и сервизно обслужване

Отделът Услуги и сервизно обслужване помага на нашия местен екип по продажбите, както и на нашите клиенти. Той се занимава с обучението относно продуктите, както и с отстраняването на неизправности и отговарянето на специфични за конкретните продукти въпроси. Отделът за сервизно обслужване се занимава с монтажа и поддръжката на изделията, както и с ремонта на дефектни апарати. Тази уникална за техническата поддръжка комбинация ни позволява да сме гъвкави и да реагираме на ежедневните ситуации. Нашият отдел за заявки и сервизно обслужване е първата инстанция, към която трябва да се обърнете, ако имате проблеми или специфични въпроси относно...

Прочетете повече
Application services

Отделът Услуги и сервизно обслужване помага на нашия местен екип по продажбите, както и на нашите клиенти. Той се занимава с обучението относно продуктите, както и с отстраняването на неизправности и отговарянето на специфични за конкретните продукти въпроси. Отделът за сервизно обслужване се занимава с монтажа и поддръжката на изделията, както и с ремонта на дефектни апарати. Тази уникална за техническата поддръжка комбинация ни позволява да сме гъвкави и да реагираме на ежедневните ситуации.

Нашият отдел за заявки и сервизно обслужване е първата инстанция, към която трябва да се обърнете, ако имате проблеми или специфични въпроси относно нашите апарати, комплекти или процеси. Специалистите по продажби, услуги и сервизно обслужване работят заедно, за да гарантират добре организирана поддръжка.

Прочетете повече