/

Odjel Biomedica Immunoassays je pokrenuo vlastiti program istraživanja i razvoja 1988. godine i sada proizvodi niz inovativnih imunoloških testova za klinička istraživanja u području kardiorenalnih bolesti, kao i poremećaja minerala i kostiju.

Postavljamo standard za klinička istraživanja pomoću kalibratora i kontrola na bazi seruma, omogućujući tako istraživačima da prikupe biološki pouzdane podatke. Isporučeni imunološki testovi su u potpunosti validirani. Uspostavljena je svjetska distributivna mreža za ove linije: kardiologija, osteologija, nefrologija i onkologija. Proizvodni procesi kompanije su u skladu sa standardima sistema upravljanja ISO 9001:2015 i usklađeni su sa smjernicama dobre proizvođačke prakse (DPP)/dobre laboratorijske prakse (DLP). Iskusni i kvalifikovani tim stručnjaka kompanije Biomedica pruža tehničku i naučnu podršku.