/

Naš IVD tim je odgovoran za širok asortiman dijagnostičkih proizvoda za ljude, koji se koriste u privatnim laboratorijama, bolničkim laboratorijama i referentnim centrima u 13 zemalja. Biomedica je specijalizovana za područja koja koriste najsavremeniju tehnologiju koja uključuje testiranje na mjestu njege, kao i testiranje srednje do visoke propusnosti. Mnogi naši proizvodi su validirani za vrhunsku opremu i/ili zatvorene sisteme.

Kompanija Biomedica ne samo da opskrbljuje tržište reagensima i priborom za ispitivanje, već i opremom koju stručnjaci kompanije Biomedica postavljaju, provjeravaju, održavaju i servisiraju na licu mjesta. Obučavamo i podučavamo korisnika tokom instalacije te nudimo obuku i programe kontinuiranog servisiranja i održavanja.

Naši dobavljači su odabrani lideri na tržištu u svojim područjima, koji su poznati po svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta. Tokom više od 40 godina saradnje s našim dobavljačima, uspostavili smo osnovu za održivu i konstruktivnu saradnju te smo u mogućnosti da našim korisnicima pružimo brze odgovore i odgovarajuća rješenja za njihove specifične potrebe.

Glavna područja

Kompanija Biomedica vam nudi testove za analizu svih parametara vezanih za imunološki sistem (imune ćelije, imunološki medijatori, antitijela, imunološki geni) za dijagnostiku imunoloških bolesti (alergije, autoimune bolesti, autoupalne bolesti, bolesti imunodeficijencije) ili patoloških ili neželjenih imunoloških odgovora (odbacivanje transplantata, bolest transplantata protiv domaćina, ponovljeni pobačaji).

Nadalje, nudimo imunološke testove (ELISA, CLIA, RIA) za određivanje hormona, tumorskih markera i mnogih drugih parametara.

Virusi su biološki entiteti koji mogu da napreduju i da se razmnožavaju samo u domaćinu, a to je živi organizam poput čovjeka, životinje ili biljke. Neki virusi uzrokuju blage do teške bolesti.
Kompanija Biomedica nudi širok asortiman testova i komponenti koje pomažu u brzoj i učinkovitoj dijagnozi virusnih infekcija uključujući primjenu DNK/RNK, detekciju antigena/antitijela kao i brze testove.

Nudimo širok izbor platformi od potpuno automatizovanih instrumenata s jednim uzorkom do visokopropusnih molekularnih radnih stanica. In Vitro dijagnostički instrumenti osiguravaju pouzdano dijagnostičko testiranje. Kompanija Biomedica neprestano nastoji da ponudi inovativne, najsavremenije instrumente.

Bakteriologija je grana mikrobiologije koja proučava morfologiju, ekologiju, genetiku i biohemiju bakterija kao i mnoge druge povezane aspekte. Razumijevanje ovih karakteristika može pomoći u prevenciji ili dijagnostikovanju bolesti uzrokovanih bakterijama. Kompanija Biomedica nudi širok asortiman proizvoda za kliničku bakteriologiju, uključujući medije za kulturu i brze molekularne testne sisteme.

Prikladno i brzo donošenje testa pacijentu je pokretačka snaga testiranja na mjestu njege. Dijagnostički uređaji na mjestu njege omogućuju dobivanje rezultata blizu pacijenta izvan laboratorijskih postavki prikupljanjem i analizom uzoraka, a zatim davanjem brzih povratnih informacija i rezultata.

Testiranje na mjestu njege (POCT ili testiranje uz postelju) se definiše kao medicinsko dijagnostičko testiranje na ili blizu mjesta njege, tj. u vrijeme i na mjestu njege pacijenta. To je u suprotnosti s davno uspostavljenom praksom ispitivanja koje se u potpunosti ili većim dijelom odvija u medicinskoj laboratoriji.

Potencijalne operativne prednosti uključuju brže donošenje odluka i trijažu, skraćeno operativno vrijeme, postoperativno vrijeme visoke ovisnosti, vrijeme provedeno u hitnoj pomoći, broj posjeta ambulanti i broj potrebnih bolničkih kreveta, čime se osigurava optimalno korištenje profesionalnog vremena i smanjeno liječenje antimikrobnim lijekovima.

Parazitologija je proučavanje parazita, njihovih domaćina i odnosa između njih.

Parazit je organizam koji živi na, ili u domaćinu i od njega dobiva hranu.

Zajedno s našim partnerima, Biomedica vam može ponuditi testne sisteme za dijagnostikovanje bolesti koje uzrokuju 3 glavne klase parazita:

protozoe (Giardija, malarija, Entameba itd.), helminti (dječja glista, Filarija, Taenija, Strongyloides, itd.) i ektoparaziti (bolesti koje prenose komarci i krpelji).

Kao i bakterije, paraziti mogu razviti otpornost na lijekove, što znači da je rana dijagnoza važna za kontrolu infekcija i predviđanje budućih izbijanja bolesti.

Gljivične infekcije pogađaju otprilike jednu četvrtinu svjetske populacije. Svake godine od njih umre najmanje 1.350.000 pacijenata koji boluju od AIDS-a, raka, tuberkuloze i astme ili nakon ovih bolesti. Zabilježeni porast incidencije gljivica rezistentnih na lijekove i ranije rijetkih vrsta gljivica postaje problem javnog zdravlja. Uprkos visokom kliničkom i ekonomskom opterećenju, svijest javnosti o invazivnim gljivičnim bolestima je još uvijek niska.

Rana dijagnoza i ispravno liječenje imaju direktan uticaj na preživljavanje pacijenata. Stoga postoji hitna potreba za poboljšanim dijagnostičkim mogućnostima kako bi se osigurala racionalna osnova za antifungalnu terapiju. Uvođenje testova za rano otkrivanje infekcije koji se ne baziraju na kulturi uz brzu procjenu osjetljivosti na lijekove je važan korak u tom smjeru.

Kompanija Biomedica ima opsežan portfelj opreme za dijagnostiku, uključujući molekularne testove, posvećen brzom otkrivanju i diferencijaciji gljivičnih patogena i procjeni potencijalne rezistencije na lijekove.

Svake godine istraživači otkrivaju nove detalje o ljudskim genetskim poremećajima, koji dovode do inovativnih mogućnosti liječenja. To zahtijeva osjetljive, tačne i pouzdane metode i standardizovane analize. Kompleti Asuragen s linijom AmplideX nude vrhunski dizajn, smanjenu složenost, optimizovan tok rada i kvalitetnu performansu. Njihov portfelj uključuje komplete za dijagnostikovanje sindroma Fragilnog X hromosoma, spinalne mišićne atrofije, miotonične distrofije, Huntingtonove bolesti, frontotemporalne demencije (C9orf72) i Alzheimerove bolesti.

Drugo značajno područje genetskog testiranja je tipizacija za transplantacije i transfuzije.

Predani smo definisanju novog standarda njege u probiru prije transplantacije, praćenju nakon transplantacije, transfuzijama i pratećoj dijagnostici. Podržavamo laboratorije s opsežnom linijom tipizacije HLA, detekcije antitijela, proizvoda za testiranje krvi i laboratorijske instrumentacije. Uz pomoć sveobuhvatnog softvera, naši vrhunski HLA testovi pojednostavljuju, upravljaju i izvještavaju o rezultatima testova omogućavajući tako laboratorijskim stručnjacima, kliničarima i istraživačima da poboljšaju živote pacijenata i njihovih porodica.

S najboljim reagensima u klasi, sistemom za detekciju zasnovanom na viskoznosti, naprednim digitalnim rješenjima i fleksibilnošću u cijelom laboratorijskom prostoru, pronaći ćete rješenje koje je prikladno za vašu laboratoriju. Možemo opremiti sve laboratorije, od najmanje laboratorije za koagulaciju do velikih umreženih laboratorija. Ovdje ćete pronaći osnovne rutinske reagense za visoko specijalizovane primjene. Možete odabrati jednostavnu konfiguraciju, naprednu vezu s TLA-om ili stvoriti vlastitu radnu stanicu. Nudimo stalnu korisničku podršku, kontinuiranu edukaciju i inovativan pristup.

Distribuiramo opsežnu liniju proizvoda za tipizaciju HLA i detekciju antitijela, laboratorijske instrumente i računarski softver, koji se koriste za pojednostavljenje i automatizaciju postupaka testiranja i konačnih procjena testova. Centri za transplantaciju širom svijeta koriste ove dijagnostičke testove za utvrđivanje kompatibilnosti darivaoca i primaoca prije transplantacije, a nakon transplantacije za otkrivanje prisutnosti antitijela koja mogu dovesti do odbacivanja transplantata.

Omogućavanje novog standarda njege u praćenju transplantacije je pokretačka snaga naših proizvoda i programa obuke.

Ključna područja:

  • Rješenja za praćenje transplantata
    Nudimo vodeću svjetsku kolekciju integrisanih rješenja koja će vam pomoći da identifikujete antitijela koja mogu uzrokovati odbacivanje transplantata. Naš izbor testova se razlikuje po formatu, osjetljivosti i specifičnosti. Svi proizvodi su dizajnirani za jednostavnu upotrebu, učinkovitost laboratorije i optimizovanu automatizaciju.
  • Tehnologije tipizacije HLA
    Dizajnirana da odgovori na različite potrebe laboratorija za histokompatibilnost i imunogenetiku (HLA), naša porodica molekularnih proizvoda uključuje sekvenciranje nove generacije (NGS), tipizaciju zasnovanu na sekvenci (SBT), PCR u stvarnom vremenu (qPCR), prajmere specifične za sekvencu (SSP) i oligonukleotide specifične za obrnuti slijed (rSSO).
  • Rješenja za otkrivanje ne-HLA antitijela
    Ponosni smo što možemo da ponudimo rješenje za sve vaše potrebe koje se odnose na otkrivanja antitijela, uključujući ne-HLA antitijela. Naš izbor testova varira u formatu i pokrivenosti od jednostrukih testova ELISA AT1R i ETAR do višestrukih testova čvrste faze koji pokrivaju širok raspon ciljeva uključujući vimentin, tubulin i mnoge druge. Svi proizvodi su dizajnirani za jednostavnu upotrebu, učinkovitost laboratorije i optimizovanu automatizaciju.

Onkologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem raka. Kompanija Biomedica sarađuje s inovativnim kompanijama koje nastoje da uvedu nove parametre i nove tehnologije.
Naši ključni proizvodi uključuju brze testove, testiranje na leukemiju, identifikaciju i praćenje tumorskih markera, ginekološku i neginekološku citologiju kao i praćenje terapijskih učinaka lijekova.

Sepsa je ekstremna reakcija tijela na infekciju. Radi se o hitnom medicinskom slučaju opasnom po život. Sepsa se javlja kada postojeća infekcija pokrene lančanu reakciju u cijelom tijelu. Infekcije koje dovode do sepse uglavnom počinju u plućima, urinarnom traktu, koži ili gastrointestinalnom traktu.

Vrijeme je jedan od najvažnijih faktora u otkrivanju i liječenju sepse.

Biomedica nudi jedinstveno rješenje koje koristi pacijentima i osoblju.

Citologija je dijagnostička metoda koja se prvenstveno koristi za probir ili potvrđivanje kancerogenog tkiva.
Uključuje ispitivanje jedne vrste ćelije. Dalje primjene citologije uključuju probir za fetalne abnormalnosti, bakterijske i gljivične infekcije. Citologija bazirana na tečnosti (LBC) je relativno nova metoda pripreme ginekoloških i neginekoloških uzoraka za citološki pregled.
Razlikuje se od klasičnog preparata razmaza jer se ćelije suspendiraju u tečnosti i pritisnu na
predmetno staklo, čime se stvara tanki sloj ćelija. Ovo značajno povećava osjetljivost i specifičnost te omogućuje standardizaciju.