/

Naš opsežni portfelj uključuje preko 1.000.000 proizvoda odabranih međunarodnih dobavljača. Zajedno nudimo fleksibilna rješenja prilagođena potrebama naših lokalnih korisnika.

Sve veća međunarodna konkurencija u području istraživanja zahtijeva ličnu podršku korisnicima usmjerenu na planiranje i realizaciju projekata. Stručnjaci kompanije Biomedica su upoznati s procesima nabavke i strukturiranjem istraživačkih projekata te su stoga u mogućnosti da pruže profesionalnu pomoć svojim korisnicima u pitanjima u vezi s bespovratnim sredstvima za istraživanje.

Kompanija Biomedica podržava istraživače pružajući im instalaciju opreme, obuku i servisiranje, te im omogućuje ostvarivanje brzih i pouzdanih rezultata.

Naši korisnici imaju koristi od širokog spektra visokokvalitetnih istraživačkih reagensa, vrhunske opreme, otvorenih i zatvorenih sistema i laboratorijskih potrošnih materijala prikladnih za različite primjene i kvalifikovanih za akademska i industrijska istraživanja, posebno u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.

Glavna područja

Budući da smo svjesni da se fokusirate na vitalni dio živih organizama, pomažemo vam u karakterizaciji i razumijevanju proteina koji pokreću normalnu fiziologiju i patofiziologiju.

Proučavanje proteina, njihovih interakcija i ponašanja u ćelijskom okruženju, kao i srodnih signalnih puteva, temeljno je za osnovna biološka istraživanja i otkriće lijekova.

Proteomska otkrića i dosadašnji napori su uglavnom bili usmjereni na istraživanja u području imunologije, raka i biomarkera. Biomedica nudi širok asortiman visokokvalitetnih reagensa vrhunskih dobavljača za inovativne i konvencionalne tehnologije.

S više od 30 godina iskustva u proteomici i imunologiji, naši zaposlenici su postali vodeći stručnjaci u svojim oblastima.

Vaš smo partner za:

 • proteomiku: od interakcije, ekspresije i pročišćavanja do detekcije i analize
 • istraživanja ćelija i imunološka istraživanja
 • vrhunski probir, jednostruke i višestruke primjene

Naš odabrani portfelj proizvoda kreće se od prostorne transkriptomike, instrumenata i kompleta za PCR i qPCR, priprema za NGS biblioteku, do vrhunskih stonih čitača i uređaja za pranje mikropločica.

Pozivamo naučnike, kliničare, farmaceutske i industrijske korisnike koje zanimaju teme kao što su ekspresija gena, citogenetika, SNP, validacija biomarkera, odgovor na lijekove, funkcionalna analiza i još mnogo toga, da pregledaju naš opsežni portfelj i pronađu pravi alat za svoja istraživanja.

Vaš smo partner za:

 • ekspresiju gena
 • citogenetiku
 • validaciju biomarkera
 • odgovor na lijekove
 • funkcionalnu analizu i još mnogo toga

Istraživanje u biologiji ćelije temeljno je za sve biološke nauke.
Ćelijska kultura i specifična analiza ćelijskih procesa i stanja igraju sve važniju ulogu u analizi biologije ćelije.

Vaš smo partner za:

 • kulturu ćelija i tkiva: primarne i besmrtne ćelije
 • medije i dodatke
 • reagense za transfekciju
 • plastične proizvode za ćelijsku kulturu
 • instrumente, platforme i drugu opremu


Za informacije o našoj opsežnoj liniji proizvoda za niže nivoe primjene, pogledajte naše odjeljke:

 • Imunologija / Proteomika
 • Genomika / Molekularna biologija

Posjedovanje odgovarajuće laboratorijske opreme i proizvoda za rukovanje tečnostima je ključno za istraživanje i dijagnostiku.

Odabir najboljeg kvaliteta pomaže vam da se fokusirate na ono što je u konačnici važno: uspješno napredovanje vašeg rada u nauci i istraživanju.

Biomedica nudi širok izbor visokokvalitetnih proizvoda koji će omogućiti nesmetan rad vaše laboratorije.

Vaš smo partner za:

 • nastavke i pipete
 • epruvete
 • pločice / trake / stalke za primjenu u molekularnoj biologiji
 • pločice / tikvice / posude i druge spremnike za ćelijsku kulturu
 • krioepruvete i kutije
 • spremnike
 • filtere
 • opštu opremu

Našim korisnicima nudimo širok asortiman laboratorijske opreme i instrumenata. Asortiman se sastoji od jednostavne osnovne laboratorijske opreme do visoko tehničkih rješenja.

Nudimo otvorene sisteme za svakodnevni laboratorijski rad i zatvorene sisteme za posebne potrebe istraživanja. Naš portfelj uključuje rješenja za jednostruke i višestruke primjene, proteomska i genomska istraživanja. Iskoristite našu podršku, instalaciju instrumenata kao i usluge obuke i održavanja na licu mjesta.

Vaš smo partner za:

 • ekspresiju gena: PCR, qPCR
 • jednostruke i višestruke primjene
 • čitače i uređaje za pranje mikropločica
 • Western blot i snimanje nukleinskih kiselina