/

V srdci Evropy

Společnost Biomedica je součástí skupiny AddLife, veřejně obchodované mateřské společnosti, která se skládá z různých dceřiných společností v oblasti zdravotnické techniky a laboratorní techniky. AddLife se snaží zlepšovat životy lidí tím, že je vedoucím hráčem, který vytváří hodnoty v oblasti Life Sciences.

Společnost Biomedica je součástí skupiny AddLife, veřejně obchodované mateřské společnosti, která se skládá z různých dceřiných společností v oblasti zdravotnické techniky a laboratorní techniky. AddLife se snaží zlepšovat životy lidí tím, že je vedoucím hráčem, který vytváří hodnoty v oblasti Life Sciences.

Spojujeme HISTORII s BUDOUCNOSTÍ a mluvíme různými jazyky.

Přinášíme to nejlepší z různých kultur a… SPOJUJEME JE.

Již více než 40 let působíme jako přední distributor zdravotnických prostředků, diagnostiky in vitro, produktů pro Life Sciences, imunologických testů Biomedica a klinických informačních technologií.

Naše VIZE: “We aim high for you – together, for better health”

Naše MISE: “Global Technology – Local Solutions”

Hovoříme jak odborným, tak i místním jazykem. Inspirováni rozmanitostí místních potřeb, kombinujeme globální technologie tak, abychom poskytli personalizované řešení pro profesionály ve zdravotnictví, výzkumu a průmyslu.

Základní principy filozofie naší společnosti
s ohledem na následující aspekty lze shrnout následovně:

01

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků je pro nás nejdůležitějším kritériem úspěchu. Proto se zaměřujeme na potřeby našich zákazníků, pokud jde o kvalitu výrobků, rychlé a správné dodávky, komplexní školení a následný servis, stejně jako na zajištění spravedlivého poměru cena/výkon. Z hlediska orientace na zákazníka je pro naši společnost zásadní rozpoznat současné i budoucí potřeby a požadavky zákazníků a trhu. Snažíme se tak budovat a udržovat dlouhodobé vztahy, zaměřené na budoucnost s našimi zákazníky. Zejména v době zvýšené mobility a flexibility nám záleží na navázání úzké vazby s našimi klienty.

Komunikace

Usilujeme o flexibilní, transparentní a propojenou organizaci s otevřenou komunikací. Jasná vazba mezi cíli jednotlivých zaměstnanců a jejich začleněním do různých procesů by měla podpořit lepší pochopení celkových koncepcí a posílit tak filozofii kvality. Zpracování s podporou IT, které doprovází všechny obchodní procesy, je třeba dále rozvíjet a zdokonalovat. Standardizace a zjednodušení procesů jsou rozhodující pro to, aby všichni zaměstnanci pochopili, jak celý systém funguje.

02

03

Školení zaměstnanců

Kvalifikovaní, motivovaní, zodpovědní a nezávislí zaměstnanci mají zásadní význam pro úspěch a přežití naší skupiny společností. Proto přikládáme velký význam podpoře, dalšímu rozvoji a vzdělávání našich zaměstnanců. Pravidelné střídání ve skupinách má podpořit smysl pro společnou orientaci na cíl. Vzájemné nadregionální školení posiluje porozumění globálním postupům v rámci skupiny Biomedica a umožňuje užší spolupráci mezi jednotlivými společnostmi ve skupině. Větší důraz by měl být kladen na mezipodnikové akce.

Dodavatelé

Na rychle se měnícím trhu s rostoucím počtem převzetí a fúzí firem je obzvláště důležitá úzká spolupráce s dodavateli. Vzhledem k tomu, že se od nás očekává tržně orientované chování a úspěch, jsme stále více nuceni klást na naše dodavatele přísné požadavky. V zásadě usilujeme o distribuční smlouvy, které pokrývají celou naši prodejní oblast, abychom mohli využít synergie mezi našimi trhy. Z hlediska nezávislosti skupiny Biomedica přikládáme velký význam také spolupráci s několika dodavateli příbuzných skupin výrobků. To se jeví jako užitečný způsob, jak dlouhodobě uspokojovat potřeby našich zákazníků, aniž bychom byli závislí na jediném dodavateli a stali se tak nepružnými. Kompatibilní zásady kvality našich dodavatelů, obvykle založené na ISO 9001, umožňují kontinuální a kompatibilní politiku kvality.

04

05

Pracovní prostředí

Důležitá je pro nás také bezpečnost a ergonomie na pracovišti. Hodnocení pracovišť a pravidelná lékařská péče na pracovišti zajišťují, aby zaměstnanci mohli pracovat v bezpečném prostředí.

Vedení společnosti

Obchodní ředitel

Dr. Michaela Weblacher

Obchodní ředitel
Sales, Application & Technical Service

Oblastní vedoucí

Karin Rappich
Managing Director
Bosna a Hercegovina
Karin Rappich
Managing Director
Bulharsko
Karin Rappich
Managing Director
Chorvatsko
Ales Donat
Managing Director
Česká republika
Karoly Toth
Managing Director
Maďarsko
Vida Peeva-Naumovska
Managing Director
Severní Makedonie
Norbert Krysiuk
Managing Director
Polsko
Karin Rappich
Managing Director
Rumunsko
Karin Rappich
Managing Director
Srbsko
Karl Hirczy
Managing Director
Slovensko
Tadej Jesensek
Managing Director
Slovinsko
Sheila Huber
Managing Director
Švýcarsko

Žijeme dle těchto našich hodnot:

01

Vzájemná úcta a respekt

Věříme, že vzájemný respekt a podpora ve společnosti jsou klíčem k úspěchu.

02

Absolutní spolehlivost

Věříme, že pouze vynikající profesionalita v oblasti zákaznické podpory, včetně prodeje a služeb, může skutečně uspokojit potřeby zákazníků.

03

Větší flexibilita

Snažíme se vyhovět všem vašim potřebám. Naše profesionální správa produktů a interní logistika zajišťují a umožňují rychlou a snadnou komunikaci, a také služby a dodávky zákazníkům ve 13 zemích z jediného vstupního místa.

04

Týmový duch

Vždy jde o „nás“ – chceme našim zaměstnancům umožnit, aby byli silnější jako tým a upevnili své nápady, motivaci a zkušenosti.

05

Inovace

V souladu s naším firemním sloganem "Globální technologie – lokální řešení" přinášíme lidem špičkové technologie. Společnost Biomedica překlenuje propast mezi globálními dodavateli a místními zákazníky.

06

Progressive K.u.K Anesque

Respektování historie našeho regionu a poznávání různých kultur a jazyků jsou zásadním klíčem k našemu úspěchu – pokrok na této multikulturní bázi nám dodává jedinečnost, na kterou jsme obzvláště hrdí.
Již více než 40 let působíme jako přední distributor zdravotnických prostředků, diagnostiky in vitro, produktů pro Life Sciences, imunologických testů Biomedica a klinických informačních technologií.

Historie

History