/

Тимот за апликација го поддржува нашиот локален тим за продажба како и нашите клиенти. Тие се вклучени во обука за производи и исто така се одговорни за решавање проблеми и одговарање на прашања за конкретен производ. Одделот за сервис ракува со инсталација и одржување на уредите како и со поправка на неисправни инструменти. Оваа единствена комбинација на техничка поддршка овозможува ние да бидеме исклучително флексибилни и одговорни во секојдневните ситуации.

Нашиот оддел за апликација и сервис е првата линија на поддршка ако имате некои проблеми или конкретни прашања во врска со нашите инструменти, прибори или процеси. Експертите за продажба, апликација и сервис блиску соработуваат едни со други за да осигураат добро организирана поддршка.