/

Biomedica имуноесеи започна со својата програма за истражување и развој во 1988 година и сега произведува палета на иновативни имуноесеи за клиничко истражување во областа на кардиоренални болести, нарушувања во минерализацијата и други заболувања на коските .

Ние го поставуваме стандардот за клиничко истражување со користење на серум базирани калибратори и контроли, со тоа овозможувајќи им на истражувачите да соберат биолошки доверливи податоци. Доставените имуноесеи се целосно валидирани. Мрежата за дистрибуција на светско ниво е воспоставена за следниве линии: кардиологија, остеологија, нефрологија и онкологија. Процесите на производство на компанијата се усогласени со ISO 9001:2015 стандардите за управување со систем и се прилагодени на GMP/GLP упатствата. Искусниот и квалификуван тим на професионалци на Biomedica нуди техничка и научна поддршка.