/

Од самиот почеток, дистрибуцијата на медицински уреди за кардиохирургија беше основниот бизнис на Biomedica во регионот на Централна и Источна Европа. Ние сме особено горди на тоа што имаме повеќе од триесет години искуство со значително зголемување на експертизата и културното разбирање во оваа област. Во моментов, широка палета на медицински уреди се продадени на различни оддели во болници и клинички центри низ Централна Европа. Бидејќи користењето на нашите производи често има директно влијание на преживувањето и благосостојбата на пациентите, ние силно веруваме дека придонесуваме во квалитетот на медицинската здравствена заштита. Biomedica им доставува на болниците и клиничките центри иновативни и висококвалитетни потрошни материјали и опрема за да се поддржат медицинските професионалци во нивните секојдневни задачи и да им се помогне да ги постигнат најдобрите резултати за нивните пациенти.

Од 1978 година, ние значително го развивме нашето портфолио и пристапот до пазарот. Сега, на нашите клиенти им обезбедуваме единствени решенија во следните области:

Главни области

Во областа на анестезијата и интензивната нега, се специјализираме во решенија за ИВ пристап со најнова, најмодерна технологија. Наша цел е да ги поддржиме нашите клиенти и да го оптимизираме нивниот работен тек во подрачјето на комплети за администрација на лекови. Дополнително, обезбедуваме профилактички уреди против длабока венска тромбоза, POC вискоеластично тестирање на крв и контрола на критично крварење, POC за рана дијагноза на сепса, заштитни лепенки за места на поставување катетер и други потрошни материјали за хигиена на пациенти и контрола на инфекција. Исто така нудиме монитор за мерење на проток за ECMO.

Хигиената е многу важна тема во болничко опкружување. Проценето е дека приближно 4,1 милион пациенти добиваат инфекција поврзана со здравствената заштита (HAI) во ЕУ секоја година. Овие инфекции се причина за висок морталитет и дополнително економско оптоварување од приближно 5,5 милијарди Евра секоја година низ Европа. HAI доведува до подолги престои во болница, потреба од конкретна терапија и третман, справување со ширењето на инфекцијата и секако, поголемо користење на лекови вклучувајќи антибиотици. Се смета дека најмалку 20-30% од овие инфекции може да бидат превенирани. Во Biomedica, ние се фокусираме на нудење решенија во областите на превенција, интервенција и надзор како суштински компоненти на контролата на инфекција.

Веќе многу години, Biomedica е ваш партнер во областа на интервентна кардиологија и интервентна радиологија. Нашето портфолио се состои од TAVI валвули, балони, стентови, заштита од зрачење, уреди за затворање големи отвори, протези и единствени софтверски решенија за различни типови на постапки.

Историски, Biomedica секогаш имала силна насоченост кон кардио и торакалната хирургија. Од тогаш ние учествуваме во многу хируршки дисциплини вклучувајќи васкуларна хирургија, неврохирургија и ортопедска хирургија. Нашето портфолио се состои од хируршки инструменти, уреди за мерење на проток, срцеви валвули, прибори за перфузија, уреди за хируршка аблација и третман на LAA, хируршки лепила и лепенки и POC вискоеластично тестирање на пациентот за контрола на критично крварење.

Нудиме широка палета на производи вклучувајќи катетери, машини за дијализа, технологија за интраоперативно мерење на проток и други потрошни материјали.

Исто така обезбедуваме потрошни материјали во областа на урологијата вклучувајќи иновативен систем за рециркулација на мочниот меур за лекување на немускулни инвазивни карциноми на мочен меур (NMIBC) со термотерапија и цитостатски агенси како што се митомицин Ц, епирубицин и сл.