/

200+ dostawców

Dostarczamy ludziom technologię. Biomedica wypełnia lukę pomiędzy globalnymi dostawcami a lokalnymi klientami.

Dzięki sieci dostawców Biomedica zajmuje czołową pozycję w nowych projektach, oferując jednocześnie najnowocześniejszą technologię w naszych obszarach specjalizacji.