/

W sercu Europy

Biomedica jest częścią AddLife Group - notowanej na giełdzie spółki dominującej składającej się z różnych spółek zależnych z branży Medtech i Labtech. AddLife nieustannie dąży do poprawy życia ludzi, będąc wiodącym graczem tworzącym wartości w naukach biologicznych.

Biomedica jest częścią AddLife Group - notowanej na giełdzie spółki dominującej składającej się z różnych spółek zależnych z branży Medtech i Labtech. AddLife nieustannie dąży do poprawy życia ludzi, będąc wiodącym graczem tworzącym wartości w naukach biologicznych.

ączymy HISTORIĘ z PRZYSZŁOŚCIĄ i mówimy różnymi językami.

Wydobywamy z różnych kultur to, co najlepsze i… ŁĄCZYMY JE

Od ponad 40 lat jesteśmy w czołówce dystrybutorów wyrobów medycznych, diagnostyki in vitro, produktów dla nauk biologicznych, testów immunologicznych Biomedica i klinicznych rozwiązań informatycznych.

Nasza WIZJA: “We aim high for you – together, for better health”

Nasza MISJA: “Global Technology – Local Solutions”

Mówimy językiem naukowym i lokalnym. Zainspirowani zróżnicowaniem potrzeb regionalnych łączymy Globalne Technologie, aby dostarczać indywidualne rozwiązania dla profesjonalistów z zakresu Ochrony Zdrowia , Nauki i Przemysłu.

Podstawowe zasady filozofii naszej firmy w kwestii
następujących aspektów określamy w taki sposób:

01

Zadowolenie klienta

Zadowolenie klienta to nasze najważniejsze kryterium sukcesu. Skupiamy się więc na potrzebach naszych klientów w kwestii jakości produktów, terminowych i dokładnych dostaw, kompleksowych szkoleń i obsługi posprzedażowej oraz zapewnienia uczciwej ceny w stosunku do jakości. Kluczowe jest dla naszej firmy rozpoznanie obecnych i przyszłych potrzeb klientów, a także wymagań klientów i rynku. W związku z tym staramy się budować i utrzymywać z naszymi klientami długoterminowe, przyszłościowe relacje. Zwłaszcza w czasach zwiększonej mobilności i elastyczności jesteśmy szczególnie zainteresowani nawiązaniem z nimi bliskich więzi.

Komunikacja

Dążymy do elastycznej, przejrzystej i połączonej w sieć organizacji z otwartą komunikacją. Wyraźna korelacja między celami poszczególnych pracowników a ich integracją w różne procesy powinna ułatwiać lepsze zrozumienie ogólnych koncepcji i jednocześnie wzmacniać filozofię jakości. Będziemy dalej rozwijać i udoskonalać przetwarzanie wspomagane informatycznie, które towarzyszy wszystkim naszym procesom biznesowym. Standaryzacja i uproszczenie tych procesów mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia wszystkim pracownikom zrozumienia, jak funkcjonuje cały system.

02

03

Szkolenie pracowników

Wykwalifikowani, zmotywowani, odpowiedzialni i niezależni pracownicy mają decydujące znaczenie dla sukcesu i przetrwania naszej grupy firm. W związku z tym przywiązujemy dużą wagę do awansów, dalszego rozwoju i szkolenia naszych pracowników. Regularna rotacja w grupach ma na celu promowanie poczucia wspólnej orientacji na cel. Wspólne ponadregionalne szkolenia wzmacniają rozumienie globalnych procedur w ramach grupy Biomedica i umożliwiają bliższą współpracę pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład grupy. Większy nacisk należy położyć na działania międzyfirmowe.

Dostawcy

Na szybko zmieniającym się rynku z rosnącą liczbą przejęć i fuzji firm szczególnie ważna jest ścisła współpraca z dostawcami. Ponieważ oczekuje się działań zorientowanych na rynek i sukces, jesteśmy coraz bardziej zobowiązani do nakładania naszym dostawcom surowych standardów. Zazwyczaj poszukujemy kontraktów dystrybucyjnych, które obejmują cały nasz obszar sprzedaży, co umożliwia nam wykorzystanie synergii pomiędzy naszymi rynkami. W zakresie niezależności grupy Biomedica przykładamy także dużą wagę do współpracy z wieloma dostawcami powiązanych grup produktów. W ten sposób zaspakajamy potrzeby naszych klientów w dłuższej perspektywie, nie będąc uzależnionym od jednego dostawcy, co stanowiłoby brak elastyczności. Zgodne zasady jakości naszych dostawców, oparte zazwyczaj na ISO 9001, umożliwiają ciągłą i zgodną politykę jakości.

04

05

Środowisko pracy

Równie ważne są dla nas bezpieczeństwo i ergonomia w miejscu pracy. Ocena miejsc pracy i regularna opieka medyczna w pracy zapewniają pracownikom bezpieczne środowisko. Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami

Zespół wykonawczy

Dyrektor sprzedaży

Dr. Michaela Weblacher

Dyrektor sprzedaży
Sales, Application & Technical Service

Kierownicy krajowi

Karin Rappich
Managing Director
Bośnia I Hercegowina
Karin Rappich
Managing Director
Bułgaria
Karin Rappich
Managing Director
Chorwacja
Ales Donat
Managing Director
Republika Czeska
Karoly Toth
Managing Director
Węgry
Vida Peeva-Naumovska
Managing Director
Macedonia Północna
Norbert Krysiuk
Managing Director
Polska
Karin Rappich
Managing Director
Rumunia
Karin Rappich
Managing Director
Serbia
Karl Hirczy
Managing Director
Słowacja
Tadej Jesensek
Managing Director
Słowenia
Sheila Huber
Managing Director
Szwajcaria

ŻYJEMY ZGODNIE Z NASZYMI WARTOŚCIAMI

01

Wzajemny szacunek

Wierzymy, że wzajemny szacunek i wsparcie w firmie to klucz do sukcesu.

02

Całkowita wiarygodność

Wierzymy, że tylko całkowity profesjonalizm w obsłudze klientów, w tym sprzedaży i usług, może naprawdę zaspokoić ich potrzeby.

03

Większa elastyczność

Dążymy do zaspokojenia wszystkich potrzeb naszych klientów. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu produktami i wewnętrznej logistyce możliwa jest szybka i łatwa komunikacja, a także usługi i dostawy do klientów w 13 krajach za pośrednictwem jednego punktu wejścia.

04

Praca zespołowa

Nasz zespół jest dla nas najważniejszy – chcemy umożliwić naszym pracownikom, by działali silniej jako zespół i mogli realizować swoje pomysły, umacniać motywację i zdobywać doświadczenie.

05

Innowacje

Dostarczamy klientom najnowocześniejsze technologie zgodnie z naszym hasłem korporacyjnym „Globalne technologie – lokalne rozwiązania”. Biomedica wypełnia lukę pomiędzy globalnymi dostawcami a lokalnymi klientami.

06

Progressive K.u.K Anesque

Poszanowanie historii naszego regionu i doświadczanie różnych kultur i języków to klucz do naszego sukcesu – dzięki tej wielokulturowej ścieżce jesteśmy wyjątkowi, z czego jesteśmy szczególnie dumni.
Od ponad 40 lat jesteśmy w czołówce dystrybutorów wyrobów medycznych, diagnostyki in vitro, produktów dla nauk biologicznych, testów immunologicznych Biomedica i klinicznych rozwiązań informatycznych.

History