/

V srdci Európy

Spoločnosť Biomedica je súčasťou skupiny AddLife Group, verejne obchodovanej materskej spoločnosti, ktorá pozostáva z rôznych dcérskych spoločností v oblasti zdravotníckej techniky a laboratórnej techniky.

Skupina AddLife sa snaží zlepšovať životy ľudí tým, že je popredným hráčom, ktorý vytvára hodnoty v oblasti prírodných vied

Spoločnosť Biomedica je súčasťou skupiny AddLife Group, verejne obchodovanej materskej spoločnosti, ktorá pozostáva z rôznych dcérskych spoločností v oblasti zdravotníckej techniky a laboratórnej techniky.

Skupina AddLife sa snaží zlepšovať životy ľudí tým, že je popredným hráčom, ktorý vytvára hodnoty v oblasti prírodných vied

Spájame HISTÓRIU s BUDÚCNOSŤOU a hovoríme rôznymi jazykmi.

Prinášame to najlepšie z rôznych kultúr a… SPÁJAME ICH.

Už viac ako 40 rokov pôsobíme ako popredný distribútor zdravotníckych pomôcok, diagnostiky in vitro, produktov pre oblasť prírodných vied, imunotestov značky Biomedica a klinických informačných technológií.

Naša VÍZIA: “We aim high for you – together, for better health”

Naša MISIA: “Global Technology – Local Solutions”

Hovoríme vedeckými a miestnymi jazykmi. Inšpirovaní rozmanitosťou regionálnych potrieb kombinujeme globálne technológie, aby sme poskytli personalizované riešenia pre odborníkov v oblasti zdravotníctva, výskumu a priemyslu.

Základné princípy filozofie našej spoločnosti
s ohľadom na nasledujúce aspekty je možné zhrnúť takto:

01

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť zákazníkov je pre nás najdôležitejším kritériom úspechu. Preto sa zameriavame na potreby svojich zákazníkov, pokiaľ ide o kvalitu výrobkov, rýchle a správne dodávky, komplexné školenie a následný servis, rovnako ako o zaistenie spravodlivého pomeru ceny a výkonu. Z hľadiska orientácie na zákazníka je pre našu spoločnosť zásadné rozpoznať súčasné aj budúce potreby a požiadavky zákazníkov a trhu. Snažíme sa tak budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy, zamerané na budúcnosť s našimi zákazníkmi. Najmä v čase zvýšenej mobility a flexibility nám záleží na nadviazaní úzkej väzby s našimi klientmi.

Komunikácia

Usilujeme sa o flexibilnú, transparentnú a prepojenú organizáciu s otvorenou komunikáciou. Jasná väzba medzi cieľmi jednotlivých zamestnancov a ich začlenením do rôznych procesov by mala podporiť lepšie pochopenie celkových koncepcií a posilniť tak filozofiu kvality. Spracovanie s podporou IT, ktoré sprevádza všetky obchodné procesy, je potrebné ďalej rozvíjať a zdokonaľovať. Štandardizácia a zjednodušenie procesov sú rozhodujúce pre to, aby všetci zamestnanci pochopili, ako celý systém funguje.

02

03

Školenie zamestnancov

Kvalifikovaní, motivovaní, zodpovední a nezávislí zamestnanci majú zásadný význam pre úspech a prežitie našej skupiny spoločností. Preto prikladáme veľký význam podpore, ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu svojich zamestnancov. Pravidelné striedanie v skupinách má podporiť zmysel pre spoločnú orientáciu na cieľ. Vzájomné nadregionálne školenie posilňuje porozumenie globálnym postupom v rámci skupiny Biomedica a umožňuje užšiu spolupráci medzi jednotlivými spoločnosťami v skupine. Väčší dôraz by mal byť kladený na medzipodnikové akcie.

Dodávatelia

Na rýchlo sa meniacom trhu s rastúcim počtom prevzatí a fúzií firiem je obzvlášť dôležitá úzka spolupráca s dodávateľmi. Vzhľadom na to, že sa od nás očakáva trhovo orientované správanie a úspech, sme stále viac nútení klásť na svojich dodávateľov prísne požiadavky. V zásade sa usilujeme o distribučné zmluvy, ktoré pokrývajú celú našu predajnú oblasť, aby sme mohli využiť synergiu medzi našimi trhmi. Z hľadiska nezávislosti skupiny Biomedica prikladáme veľký význam tiež spolupráci s niekoľkými dodávateľmi príbuzných skupín výrobkov. To sa javí ako užitočný spôsob, ako dlhodobo uspokojovať potreby našich zákazníkov bez toho, aby sme boli závislí od jediného dodávateľa a stali sa tak nepružnými. Kompatibilné zásady kvality našich dodávateľov, obvykle založené na norme ISO 9001, umožňujú kontinuálnu a kompatibilnú politiku kvality.

04

05

Pracovné prostredie

Dôležitá je pre nás tiež bezpečnosť a ergonómia na pracovisku. Hodnotenie pracovísk a pravidelná lekárska starostlivosť na pracovisku zaisťujú, aby zamestnanci mohli pracovať v bezpečnom prostredí.

Vedenie spoločnosti

Obchodný riaditeľ

Dr. Michaela Weblacher

Obchodný riaditeľ
Sales, Application & Technical Service

Oblastný vedúci

Karin Rappich
Managing Director
Bosna a Hercegovina
Karin Rappich
Managing Director
Bulharsko
Karin Rappich
Managing Director
Chorvátsko
Ales Donat
Managing Director
Česká republika
Karoly Toth
Managing Director
Maďarsko
Vida Peeva-Naumovska
Managing Director
Severné Macedónsko
Norbert Krysiuk
Managing Director
Poľsko
Karin Rappich
Managing Director
Rumunsko
Karin Rappich
Managing Director
Srbsko
Karl Hirczy
Managing Director
Slovensko
Tadej Jesensek
Managing Director
Slovinsko
Sheila Huber
Managing Director
Švajčiarsko

Žijeme podľa svojich hodnôt

01

Vzájomná úcta a rešpekt

Veríme, že vzájomný rešpekt a podpora v spoločnosti sú kľúčom k úspechu.

02

Absolútna spoľahlivosť

Veríme, že iba vynikajúca profesionalita v oblasti zákazníckej podpory vrátane predaja a služieb môže skutočne uspokojiť potreby zákazníkov.

03

Väčšia flexibilita

Snažíme sa vyhovieť všetkým vašim potrebám. Naša profesionálna správa produktov a interná logistika zaisťujú a umožňujú rýchlu a ľahkú komunikáciu a tiež služby a dodávky zákazníkom v 13 štátoch z jediného vstupného miesta.

04

Tímový duch

Vždy ide o nás – chceme našim zamestnancom umožniť, aby boli silnejší ako tím a upevnili svoje nápady, motiváciu a skúsenosti.

05

Inovácia

V súlade s naším firemným sloganom „Global Technologies – Local Solutions“ prinášame ľuďom špičkové technológie. Spoločnosť Biomedica preklenuje priepasť medzi globálnymi dodávateľmi a miestnymi zákazníkmi.

06

Progressive K.u.K Anesque

Rešpektovanie histórie nášho regiónu a poznávanie rôznych kultúr a jazykov sú zásadným kľúčom k nášmu úspechu – pokrok na tejto multikultúrnej báze nám dodáva jedinečnosť, na ktorú sme osobitne hrdí. Už viac ako 40 rokov pôsobíme ako popredný distribútor zdravotníckych pomôcok, diagnostiky in vitro, produktov pre oblasť prírodných vied, imunotestov značky Biomedica a klinických informačných technológií.

História

History