/

Aplikácie a služby

„Naša aplikačná podpora a servis sú viac ako iba pravidelná údržba“

Naše oddelenie aplikácií a servisu je prvou líniou podpory, pokiaľ máte akékoľvek problémy alebo konkrétne otázky týkajúce sa našich prístrojov, súprav alebo procesov. Oddelenie predaja, aplikácií a servisu úzko spolupracujú, aby zaistili dobre organizovaný a stabilný workflow na strane zákazníkov.

27

+

servisných technikov

5000

+

inštalácií

14

aplikačných špecialistov

9000

+

školení zamestnancov zákazníkov

1000

+

skúšobných servisov

Inštalácia nového vybavenia môže byť náročná. V záujme zjednodušenia celého procesu sa snažíme o čo najvyššiu flexibilitu. Šetríme vám čas a peniaze znižovaním pravdepodobnosti odstávok, aby nedošlo k narušeniu vášho každodenného režimu. Spolupracujete s vyškolenými odborníkmi a dôsledne dodržiavate inštalačnú kvalifikáciu (IQ), prevádzkovú kvalifikáciu (OQ) a procesnú kvalifikáciu (PQ) výrobcu. Tento validačný proces sa ukázal ako ideálny spôsob ako poskytnúť konzistentnú a nepretržitú záruku špičkovej kvality zdravotníckych prostriedkov. Zaistíme, aby vaše vybavenie bolo správne nainštalované, fungovalo bezpečne a požadovaným spôsobom.

Ako vám môžeme pomôcť?

Product related

Produkty

Service insta

Servis

V prípade, že máte záujem o ukážku produktu, náš predajný tím vám rád pomôže s nájdením vhodného termínu. Naši aplikační špecialisti potom zorganizujú školenie, ktoré bude prispôsobené vašim potrebám a požiadavkám. Každý špecialista na aplikácie sa zameriava na špecializovanú oblasť, a tak prispieva k širokej škále vedomostí na školení, pričom poskytuje dobre organizovanú a podrobnú ukážku. Ak máte nejaké konkrétne otázky, náš aplikačný tím vám poskytne profesionálnu odpoveď, ktorú v prípade potreby potvrdí aj výrobca produktu. Počas riešenia problémov vám naši aplikační špecialisti poskytnú podporu telefonicky alebo e-mailom, prípadne vás osobne navštívia priamo na mieste. Naším hlavným cieľom je rýchlo a trvalo riešiť problémy a tiež zaviesť dlhodobé procesy.

Ako vám môžeme pomôcť?

Training ico

Školenie

Ak máte ďalšie otázky alebo ak sa po inštalácii prístroja alebo školení vyskytnú problémy, okamžite vám poskytneme odpovede a nájdeme riešenia. Spokojnosť zákazníka je jednou z našich hlavných priorít a snažíme sa vyhovieť našim zákazníkom zaistením rýchlych profesionálnych riešení.

Oddelenie servisu je zodpovedné za inštaláciu a údržbu zariadenia, ako aj za opravy chybných prístrojov a poskytuje tiež technickú podporu oddelenia predaja, aplikácií a logistiky.

Naši servisní technici školia priamo výrobcu a ich znalosti sú prehĺbené niekoľkoročnou praxou v špecializovaných oblastiach prístrojových technológií. Naša prepojená sieť technikov je vždy k dispozícii, aby poskytla odbornú pomoc s ohľadom na širokú škálu prístrojov v našom portfóliu.

Ako vám môžeme pomôcť?

Measurement result ico

Meranie / Výsledky

Offlabel use ico

Použitie mimo schválenej indikácie

Other ico

Iné

Meth dev ico

Vývoj a aplikácia metód

Spoločnosť Biomedica ponúka analytické testovanie na mieru pre biomarkery ELISA, Luminex, sekvenovanie novej generácie, PCR v reálnom čase (qPCR) a analýzu signatúr mikroRNA.

Naši skúsení laboratórni zamestnanci vykonávajú všetky servisné merania vzoriek a umožňujú tak zákazníkom plne sa spoľahnúť na dáta bez toho, aby museli tráviť dlhší čas kvantifikáciou biomarkerov alebo investovaním do drahého laboratórneho vybavenia.

Ako vám môžeme pomôcť?

Measurement result ico

Žiadosť o analytické vyšetrenie

Ak máte záujem o predvedenie výrobku, náš predajný tím vám rád pomôže nájsť vhodný termín. Rozsah prezentácie sa prispôsobí vašim potrebám a požiadavkám. Každý špecialista na aplikácie sa zameriava na konkrétnu oblasť a do školenia vnáša svoje široké odborné znalosti, aby vám poskytol dobre organizovanú a podrobnú ukážku. Náš aplikačný tím vám poskytne odborné odpovede na konkrétne otázky a v prípade potreby sa obráťte na výrobcu výrobku.

Ako vám môžeme pomôcť?

Product related

Product Demonstration

Falls Sie an einer Schulung auf eines unserer Softwareprodukte interessiert sind, vereinbaren Sie gern einen Termin mit unserem Vertriebsteam. Unsere Applikationsspezialisten stimmen anschließend die Schulung selbstverständlich genau auf Ihre Bedürfnisse ab.

Ako vám môžeme pomôcť?

Training ico

Školenie

Falls nach der Implementierung noch Fragen oder Probleme auftreten, können Sie sich darauf verlassen, dass wir für Sie schnell Antworten und Lösungen finden. Kundenzufriedenheit wird bei uns großgeschrieben. Das schnelle Einleiten professioneller Abhilfemaßnahmen im Problemfall ist daher für uns selbstverständlich – denn wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist!

Ako vám môžeme pomôcť?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Iné

Ak máte záujem o školenie o niektorom z našich softvérových produktov, náš predajný tím vám rád pomôže nájsť vhodný termín. Naši špecialisti na aplikácie potom prispôsobia školenie vašim potrebám a požiadavkám. Ak hľadáte pomoc pri implementácii softvérových riešení pre zdravotníctvo, radi vám ponúkneme naše odborné znalosti založené na našich skúsenostiach z posledných rokov. Naši špecialisti na aplikácie majú rozsiahle znalosti softvérových produktov v našom portfóliu, ako aj pracovných postupov v nemocničných prostrediach s kritickou starostlivosťou. Rovnako poznajú potreby a požiadavky nemocničného personálu. Okrem toho vám naši projektoví manažéri pomôžu doviesť vaše projekty k úspechu. Naši technickí špecialisti majú zároveň odborné znalosti o technických aspektoch nášho portfólia softvérových produktov, ako aj o rôznych témach, ako sú HL7, IHE, SQL, FHIR a ďalšie.

Ako vám môžeme pomôcť?

Offlabel use ico

Servis

Spoločnosť Biomedica ponúka analytické testovanie na mieru pre biomarkery ELISA, Luminex, sekvenovanie novej generácie, PCR v reálnom čase (qPCR) a analýzu signatúr mikroRNA.

Naši skúsení laboratórni zamestnanci vykonávajú všetky servisné merania vzoriek a umožňujú tak zákazníkom plne sa spoľahnúť na dáta bez toho, aby museli tráviť dlhší čas kvantifikáciou biomarkerov alebo investovaním do drahého laboratórneho vybavenia.

Ako vám môžeme pomôcť?

Measurement result ico

Žiadosť o analytické vyšetrenie

Ak máte záujem o predvedenie výrobku, náš predajný tím vám rád pomôže nájsť vhodný termín. Rozsah prezentácie sa prispôsobí vašim potrebám a požiadavkám. Každý špecialista na aplikácie sa zameriava na konkrétnu oblasť a do školenia vnáša svoje široké odborné znalosti, aby vám poskytol dobre organizovanú a podrobnú ukážku. Náš aplikačný tím vám poskytne odborné odpovede na konkrétne otázky a v prípade potreby sa obráťte na výrobcu výrobku.

Ako vám môžeme pomôcť?

Product related

Product Demonstration

Falls Sie an einer Schulung auf eines unserer Softwareprodukte interessiert sind, vereinbaren Sie gern einen Termin mit unserem Vertriebsteam. Unsere Applikationsspezialisten stimmen anschließend die Schulung selbstverständlich genau auf Ihre Bedürfnisse ab.

Ako vám môžeme pomôcť?

Training ico

Školenie

Falls nach der Implementierung noch Fragen oder Probleme auftreten, können Sie sich darauf verlassen, dass wir für Sie schnell Antworten und Lösungen finden. Kundenzufriedenheit wird bei uns großgeschrieben. Das schnelle Einleiten professioneller Abhilfemaßnahmen im Problemfall ist daher für uns selbstverständlich – denn wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist!

Ako vám môžeme pomôcť?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Iné

Ak máte záujem o školenie o niektorom z našich softvérových produktov, náš predajný tím vám rád pomôže nájsť vhodný termín. Naši špecialisti na aplikácie potom prispôsobia školenie vašim potrebám a požiadavkám. Ak hľadáte pomoc pri implementácii softvérových riešení pre zdravotníctvo, radi vám ponúkneme naše odborné znalosti založené na našich skúsenostiach z posledných rokov. Naši špecialisti na aplikácie majú rozsiahle znalosti softvérových produktov v našom portfóliu, ako aj pracovných postupov v nemocničných prostrediach s kritickou starostlivosťou. Rovnako poznajú potreby a požiadavky nemocničného personálu. Okrem toho vám naši projektoví manažéri pomôžu doviesť vaše projekty k úspechu. Naši technickí špecialisti majú zároveň odborné znalosti o technických aspektoch nášho portfólia softvérových produktov, ako aj o rôznych témach, ako sú HL7, IHE, SQL, FHIR a ďalšie.

Ako vám môžeme pomôcť?

Offlabel use ico

Servis

Services1 Inštalácia nášho vybavenia

Inštalácia nového vybavenia môže byť náročná. V záujme zjednodušenia celého procesu sa snažíme o čo najvyššiu flexibilitu. Šetríme vám čas a peniaze znižovaním pravdepodobnosti odstávok, aby nedošlo k narušeniu vášho každodenného režimu. Spolupracujete s vyškolenými odborníkmi a dôsledne dodržiavate inštalačnú kvalifikáciu (IQ), prevádzkovú kvalifikáciu (OQ) a procesnú kvalifikáciu (PQ) výrobcu. Tento validačný proces sa ukázal ako ideálny spôsob ako poskytnúť konzistentnú a nepretržitú záruku špičkovej kvality zdravotníckych prostriedkov. Zaistíme, aby vaše vybavenie bolo správne nainštalované, fungovalo bezpečne a požadovaným spôsobom.

Ako vám môžeme pomôcť?

Product related

Produkty

Service insta

Servis

Services3 Školenie zamestnancov zákazníkov

V prípade, že máte záujem o ukážku produktu, náš predajný tím vám rád pomôže s nájdením vhodného termínu. Naši aplikační špecialisti potom zorganizujú školenie, ktoré bude prispôsobené vašim potrebám a požiadavkám. Každý špecialista na aplikácie sa zameriava na špecializovanú oblasť, a tak prispieva k širokej škále vedomostí na školení, pričom poskytuje dobre organizovanú a podrobnú ukážku. Ak máte nejaké konkrétne otázky, náš aplikačný tím vám poskytne profesionálnu odpoveď, ktorú v prípade potreby potvrdí aj výrobca produktu. Počas riešenia problémov vám naši aplikační špecialisti poskytnú podporu telefonicky alebo e-mailom, prípadne vás osobne navštívia priamo na mieste. Naším hlavným cieľom je rýchlo a trvalo riešiť problémy a tiež zaviesť dlhodobé procesy.

Ako vám môžeme pomôcť?

Training ico

Školenie

Services4 Popredajná a technická podpora

Ak máte ďalšie otázky alebo ak sa po inštalácii prístroja alebo školení vyskytnú problémy, okamžite vám poskytneme odpovede a nájdeme riešenia. Spokojnosť zákazníka je jednou z našich hlavných priorít a snažíme sa vyhovieť našim zákazníkom zaistením rýchlych profesionálnych riešení.

Oddelenie servisu je zodpovedné za inštaláciu a údržbu zariadenia, ako aj za opravy chybných prístrojov a poskytuje tiež technickú podporu oddelenia predaja, aplikácií a logistiky.

Naši servisní technici školia priamo výrobcu a ich znalosti sú prehĺbené niekoľkoročnou praxou v špecializovaných oblastiach prístrojových technológií. Naša prepojená sieť technikov je vždy k dispozícii, aby poskytla odbornú pomoc s ohľadom na širokú škálu prístrojov v našom portfóliu.

Ako vám môžeme pomôcť?

Measurement result ico

Meranie / Výsledky

Offlabel use ico

Použitie mimo schválenej indikácie

Other ico

Iné

Meth dev ico

Vývoj a aplikácia metód

Services2

Spoločnosť Biomedica ponúka analytické testovanie na mieru pre biomarkery ELISA, Luminex, sekvenovanie novej generácie, PCR v reálnom čase (qPCR) a analýzu signatúr mikroRNA.

Naši skúsení laboratórni zamestnanci vykonávajú všetky servisné merania vzoriek a umožňujú tak zákazníkom plne sa spoľahnúť na dáta bez toho, aby museli tráviť dlhší čas kvantifikáciou biomarkerov alebo investovaním do drahého laboratórneho vybavenia.

Ako vám môžeme pomôcť?

Measurement result ico

Žiadosť o analytické vyšetrenie

Prod demostration Ukážka produktov

Ak máte záujem o predvedenie výrobku, náš predajný tím vám rád pomôže nájsť vhodný termín. Rozsah prezentácie sa prispôsobí vašim potrebám a požiadavkám. Každý špecialista na aplikácie sa zameriava na konkrétnu oblasť a do školenia vnáša svoje široké odborné znalosti, aby vám poskytol dobre organizovanú a podrobnú ukážku. Náš aplikačný tím vám poskytne odborné odpovede na konkrétne otázky a v prípade potreby sa obráťte na výrobcu výrobku.

Ako vám môžeme pomôcť?

Product related

Product Demonstration

Customers Employee Training Kundenseitige Personalschulungen

Falls Sie an einer Schulung auf eines unserer Softwareprodukte interessiert sind, vereinbaren Sie gern einen Termin mit unserem Vertriebsteam. Unsere Applikationsspezialisten stimmen anschließend die Schulung selbstverständlich genau auf Ihre Bedürfnisse ab.

Ako vám môžeme pomôcť?

Training ico

Školenie

After sales tech supp Kundendienst und Technischer Support

Falls nach der Implementierung noch Fragen oder Probleme auftreten, können Sie sich darauf verlassen, dass wir für Sie schnell Antworten und Lösungen finden. Kundenzufriedenheit wird bei uns großgeschrieben. Das schnelle Einleiten professioneller Abhilfemaßnahmen im Problemfall ist daher für uns selbstverständlich – denn wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist!

Ako vám môžeme pomôcť?

Technical support

Technischer Support

After sales

Kundendienstanfrage

Other

Iné

Further service Ďalšie služby

Ak máte záujem o školenie o niektorom z našich softvérových produktov, náš predajný tím vám rád pomôže nájsť vhodný termín. Naši špecialisti na aplikácie potom prispôsobia školenie vašim potrebám a požiadavkám. Ak hľadáte pomoc pri implementácii softvérových riešení pre zdravotníctvo, radi vám ponúkneme naše odborné znalosti založené na našich skúsenostiach z posledných rokov. Naši špecialisti na aplikácie majú rozsiahle znalosti softvérových produktov v našom portfóliu, ako aj pracovných postupov v nemocničných prostrediach s kritickou starostlivosťou. Rovnako poznajú potreby a požiadavky nemocničného personálu. Okrem toho vám naši projektoví manažéri pomôžu doviesť vaše projekty k úspechu. Naši technickí špecialisti majú zároveň odborné znalosti o technických aspektoch nášho portfólia softvérových produktov, ako aj o rôznych témach, ako sú HL7, IHE, SQL, FHIR a ďalšie.

Ako vám môžeme pomôcť?

Offlabel use ico

Servis

Od zákazníka z AT

Inštalácia nášho prístroja sa uskutočnila podľa dohody pri nákupe. Preprava bola profesionálne zorganizovaná a prístroj dorazil v originálnom balení. Implementácia do našej rutinnej práce prebehla hladko, technik odviedol profesionálnu prácu a bol hotový za pár hodín. Všetky povinné skúšky boli vykonané podľa odporúčania výrobcu.

Od zákazníka z HU

Prístroj bol inštalovaný pomerne rýchlo a s ohľadom na naše pracovné podmienky. Všetky odporúčané kroky boli uskutočnené veľmi profesionálne. Prístup servisného technika bol ústretový a po inštalácii sa uskutočnilo praktické servisné školenie pre najpravdepodobnejšie prípady. Bolo to veľmi poučné.

Od zákazníka z SI

Vďaka profesionálnemu servisu technikov spoločnosti Biomedica sme sa nikdy nestretli so žiadnymi väčšími problémami s našimi prístrojmi. Požadovanú ročnú údržbu vykonáva spoločnosť Biomedica vždy veľmi profesionálne a bez zbytočných prieťahov. Ďakujeme vám tiež za vašu flexibilitu.

Od zákazníka z CZ

Stalo sa nám, že jeden z našich prístrojov mal problém počas časovo veľmi náročnej fázy nášho projektu. Vďaka odbornosti ich technikov bol problém (výmena ventilu) našťastie identifikovaný pomerne rýchlo a výmena náhradného dielu bola zorganizovaná počas niekoľkých dní. Ďakujeme za rýchlu odpoveď.

Od zákazníka z AT

Servisný a aplikačný tím spoločnosti Biomedica podporuje naše laboratórium už veľa rokov. V prípade potreby nás podporujú pri školeniach existujúcich aj nových pracovníkov laboratória. S ich službami sme boli vždy veľmi spokojní.

Od zákazníka z PL

Ich špecialisti na aplikácie reagujú veľmi rýchlo a ochotne. Pokiaľ nie je možné problém vyriešiť ihneď, ich tím sa vždy zameriava na rýchle riešenie spoločne s výrobcom.

Od zákazníka z RO

Aplikačný a servisný tím spoločnosti Biomedica veľmi dobre spolupracoval s našimi zamestnancami. To sa rozhodne prejavilo pri ich inštaláciách a školeniach nášho personálu. Pôsobili na nás vysoko profesionálnym dojmom a vytvorili zaujímavú a veľmi poučnú atmosféru školení.