/

Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky

Diagnostika in vitro

Diagnostika in vitro

Prírodné vedy

Prírodné vedy

Imunotesty Biomedica

Imunotesty Biomedica

Klinické IT

Klinické IT

Priemysel

Priemysel

Aplikácie a služby

Aplikácie a služby

Zdravotnícke pomôcky

Distribúcia zdravotníckych pomôcok pre kardiochirurgické oddelenia je od úplného počiatku hlavnou činnosťou spoločnosti Biomedica v regióne strednej a východnej Európy. Sme veľmi hrdí na to, že máme viac ako tridsaťročné skúsenosti s významným zvyšovaním odborných znalostí a kultúrneho porozumenia v tejto oblasti. V súčasnej dobe sa predáva široká škála zdravotníckych pomôcok na rôzne oddelenia nemocníc a klinických centier v celej strednej Európe. Vzhľadom na to, že používanie našich výrobkov má často priamy vplyv na prežitie a pohodu pacientov, pevne veríme, že prispievame ku kvalite lekárskej starostlivosti. Spoločnosť Biomedica poskytuje...

Viac informácií
Medical devices

Distribúcia zdravotníckych pomôcok pre kardiochirurgické oddelenia je od úplného počiatku hlavnou činnosťou spoločnosti Biomedica v regióne strednej a východnej Európy. Sme veľmi hrdí na to, že máme viac ako tridsaťročné skúsenosti s významným zvyšovaním odborných znalostí a kultúrneho porozumenia v tejto oblasti. V súčasnej dobe sa predáva široká škála zdravotníckych pomôcok na rôzne oddelenia nemocníc a klinických centier v celej strednej Európe. Vzhľadom na to, že používanie našich výrobkov má často priamy vplyv na prežitie a pohodu pacientov, pevne veríme, že prispievame ku kvalite lekárskej starostlivosti. Spoločnosť Biomedica poskytuje nemocniciam a klinickým centrám inovačný a vysokokvalitný spotrebný materiál a vybavenie, ktoré podporuje zdravotníckych pracovníkov v ich každodenných úlohách a pomáha im dosahovať najlepšie výsledky pre ich pacientov.

Od roku 1978 sme významne rozšírili naše portfólio a prístup na trh a teraz poskytujeme svojim zákazníkom jedinečné riešenia v nasledujúcich oblastiach:

Viac informácií

Diagnostika in vitro

Náš tím IVD je zodpovedný za širokú škálu humánnych diagnostických produktov v súkromných laboratóriách, nemocničných laboratóriách a referenčných centrách v 13 štátoch. Spoločnosť Biomedica sa špecializuje na oblasti, ktoré využívajú najmodernejšie technológie zahŕňajúce testovanie v mieste starostlivosti, ako aj stredne až vysoko výkonné testovanie. Mnohé z našich produktov sú overené pre prémiové vybavenie a/alebo uzavreté systémy. Spoločnosť Biomedica dodáva na trh nielen reagencie a testovacie súpravy, ale tiež vybavenie, ktoré je inštalované, validované, udržiavané a servisované odborníkmi spoločnosti Biomedica priamo na mieste. Počas...

Viac informácií
Ivd

Náš tím IVD je zodpovedný za širokú škálu humánnych diagnostických produktov v súkromných laboratóriách, nemocničných laboratóriách a referenčných centrách v 13 štátoch. Spoločnosť Biomedica sa špecializuje na oblasti, ktoré využívajú najmodernejšie technológie zahŕňajúce testovanie v mieste starostlivosti, ako aj stredne až vysoko výkonné testovanie. Mnohé z našich produktov sú overené pre prémiové vybavenie a/alebo uzavreté systémy.

Spoločnosť Biomedica dodáva na trh nielen reagencie a testovacie súpravy, ale tiež vybavenie, ktoré je inštalované, validované, udržiavané a servisované odborníkmi spoločnosti Biomedica priamo na mieste. Počas inštalácie zákazníka zaškolíme a poučíme, ponúkame školenia a programy priebežného servisu a údržby.

Naši dodávatelia sú vybraní lídri na trhu vo svojich odboroch, ktorí sú známi svojimi špičkovými výrobkami. Za viac ako 40 rokov spolupráce s našimi dodávateľmi sme si vytvorili základ pre udržateľnú a konštruktívnu spoluprácu a sme tak schopní svojim zákazníkom poskytovať rýchle reakcie a vhodné riešenia pre ich špecifické potreby.

Viac informácií

Prírodné vedy

Naše rozsiahle portfólio zahŕňa viac ako 1 000 000 produktov od vybraných medzinárodných dodávateľov. Spoločne ponúkame flexibilné riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov. Rastúca medzinárodná konkurencia v oblasti výskumu si vyžaduje osobnú podporu zákazníkov, ktorá sa zameriava na plánovanie a realizáciu projektov. Odborníci spoločnosti Biomedica sú oboznámení s procesmi zadávania verejných zákaziek a štruktúrovaním výskumných projektov, a sú tak schopní profesionálne pomôcť svojim zákazníkom v otázkach výskumných grantov. Spoločnosť Biomedica podporuje výskumných pracovníkov tým, že im poskytuje inštaláciu vybavenia, školenia a...

Viac informácií
Life science

Naše rozsiahle portfólio zahŕňa viac ako 1 000 000 produktov od vybraných medzinárodných dodávateľov. Spoločne ponúkame flexibilné riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov.

Rastúca medzinárodná konkurencia v oblasti výskumu si vyžaduje osobnú podporu zákazníkov, ktorá sa zameriava na plánovanie a realizáciu projektov.

Odborníci spoločnosti Biomedica sú oboznámení s procesmi zadávania verejných zákaziek a štruktúrovaním výskumných projektov, a sú tak schopní profesionálne pomôcť svojim zákazníkom v otázkach výskumných grantov.

Spoločnosť Biomedica podporuje výskumných pracovníkov tým, že im poskytuje inštaláciu vybavenia, školenia a služby a umožňuje im dosahovať rýchle a spoľahlivé výsledky. Naši zákazníci môžu využívať širokú škálu vysokokvalitných výskumných reagencií, špičkové vybavenie, otvorené a uzavreté systémy a laboratórny spotrebný materiál vhodný pre mnohé rôzne aplikácie a kvalifikovaný pre akademický a priemyselný výskum, najmä vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle.

Viac informácií

Imunotesty Biomedica

Divízia imunotestov spoločnosti Biomedica spustila svoj vlastný výskumný a vývojový program v roku 1988 a teraz vyrába rad inovačných imunotestov pre klinický výskum v oblasti kardiorenálnych ochorení a minerálnych a kostných porúch. Stanovujeme štandard pre klinický výskum pomocou kalibrátorov a kontrol na báze séra, čím umožňujeme výskumným pracovníkom zhromažďovať biologicky spoľahlivé údaje. Dodávané imunotesty sú plne validované. Pre tieto rady bola vytvorená celosvetová distribučná sieť: kardiológia, osteológia, nefrológia a onkológia. Výrobné procesy spoločnosti sú v súlade s normami systému riadenia ISO 9001:2015 a zodpovedajú...

Viac informácií
Immunoassays

Divízia imunotestov spoločnosti Biomedica spustila svoj vlastný výskumný a vývojový program v roku 1988 a teraz vyrába rad inovačných imunotestov pre klinický výskum v oblasti kardiorenálnych ochorení a minerálnych a kostných porúch.

Stanovujeme štandard pre klinický výskum pomocou kalibrátorov a kontrol na báze séra, čím umožňujeme výskumným pracovníkom zhromažďovať biologicky spoľahlivé údaje. Dodávané imunotesty sú plne validované. Pre tieto rady bola vytvorená celosvetová distribučná sieť: kardiológia, osteológia, nefrológia a onkológia. Výrobné procesy spoločnosti sú v súlade s normami systému riadenia ISO 9001:2015 a zodpovedajú smerniciam GMP/GLP. Skúsený a kvalifikovaný tím odborníkov spoločnosti Biomedica poskytuje technickú a vedeckú podporu.

Viac informácií

Klinické IT

Naše klinické IT oddelenie ponúka softvérové riešenia na mieru pre špecifické požiadavky v oblasti zdravotníckych systémov. Na základe úspechu v Rakúsku budú tieto služby ponúkané a zavádzané v systémoch zdravotnej starostlivosti v celom regióne strednej a východnej Európy. Ponúkame softvérové balíčky, ktoré pokrývajú všetky potreby anesteziologických oddelení, vrátane predoperačnej prípravy, operačných sál, pohotovosti, oddelenia PACU a liečby bolesti. Ďalšími hlavnými oblasťami sú jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), jednotky intermediárnej starostlivosti (IMCU) a všetky typy špecializovaných jednotiek intenzívnej starostlivosti, ako...

Viac informácií
Clinical it

Naše klinické IT oddelenie ponúka softvérové riešenia na mieru pre špecifické požiadavky v oblasti zdravotníckych systémov. Na základe úspechu v Rakúsku budú tieto služby ponúkané a zavádzané v systémoch zdravotnej starostlivosti v celom regióne strednej a východnej Európy.

Ponúkame softvérové balíčky, ktoré pokrývajú všetky potreby anesteziologických oddelení, vrátane predoperačnej prípravy, operačných sál, pohotovosti, oddelenia PACU a liečby bolesti. Ďalšími hlavnými oblasťami sú jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), jednotky intermediárnej starostlivosti (IMCU) a všetky typy špecializovaných jednotiek intenzívnej starostlivosti, ako sú jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov (NICU).

Použitie týchto inovačných softvérových aplikácií pomáha našim zákazníkom optimalizovať pracovné postupy a procesy v rámci celej nemocnice. Systémy na správu dát o pacientoch (PDMS) umožňujú ľahkú a rýchlu dokumentáciu klinických udalostí, liečby a liekov. Priebežný zber dát z najrôznejších zdravotníckych prístrojov a ďalších elektronických systémov v nemocnici znižuje administratívne nároky, čo vedie k tomu, že je viac času venované liečbe pacientov.

Klinický IT tím spoločnosti Biomedica pozostáva z vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti klinických aplikácií, klinických pracovných postupov a riadenia projektov. Softvérové riešenia sú prispôsobované a implementované v úzkej spolupráci so zdravotníckym personálom a podľa jeho špecifických požiadaviek a potrieb.

Vzhľadom na dôležitosť týchto systémov pre našich zákazníkov je vysoká dostupnosť týchto softvérových riešení zaistená prostredníctvom nonstop servisnej služby.

Viac informácií

Priemysel

Naša divízia Priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo dodáva diagnostické produkty akademickým, verejným, súkromným, odvetvovým (farmácia, kozmetika, potraviny, krmivá, mliečne výrobky) a ďalším komerčným inštitúciám. Naším poslaním je poskytovať vysokokvalitné výrobky od rôznych medzinárodných dodávateľov, pretože rozumieme potrebám našich zákazníkov, ktorí pracujú v prostredí tohto odvetvia. Dobre vyškolení odborníci spoločnosti Biomedica vás podporia ponukou flexibilných riešení prispôsobených vašim potrebám. Zoznámime vás s novými metódami a technológiami, pomôžeme vám s plánovaním a môžeme vám pomôcť pri realizácii vašich...

Viac informácií
FOOD H Intergrund Website 20220802 WEB

Naša divízia Priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo dodáva diagnostické produkty akademickým, verejným, súkromným, odvetvovým (farmácia, kozmetika, potraviny, krmivá, mliečne výrobky) a ďalším komerčným inštitúciám.

Naším poslaním je poskytovať vysokokvalitné výrobky od rôznych medzinárodných dodávateľov, pretože rozumieme potrebám našich zákazníkov, ktorí pracujú v prostredí tohto odvetvia.

Dobre vyškolení odborníci spoločnosti Biomedica vás podporia ponukou flexibilných riešení prispôsobených vašim potrebám. Zoznámime vás s novými metódami a technológiami, pomôžeme vám s plánovaním a môžeme vám pomôcť pri realizácii vašich projektov. Poskytnutím inštalácie vybavenia, školenia a služieb dopĺňame svoju ponuku, aby sme vám pomohli dosiahnuť rýchle a spoľahlivé výsledky.

Viac informácií

Aplikácie a služby

Aplikačný tím poskytuje podporu nášmu miestnemu obchodnému tímu aj našim zákazníkom. Podieľajú sa na školeniach o produktoch a sú tiež zodpovední za riešenie problémov a odpovede na otázky týkajúce sa konkrétnych produktov. Servisné oddelenie zaisťuje inštaláciu, údržbu pomôcok a opravy chybných prístrojov. Táto jedinečná kombinácia technickej podpory nám umožňuje byť veľmi flexibilní a reagovať v každodenných situáciách. Naše oddelenie aplikácií a servisu je prvou líniou podpory, pokiaľ máte akékoľvek problémy alebo konkrétne otázky týkajúce sa našich prístrojov, súprav alebo procesov. Odborníci na predaj, aplikácie a servis úzko...

Viac informácií
Application services

Aplikačný tím poskytuje podporu nášmu miestnemu obchodnému tímu aj našim zákazníkom. Podieľajú sa na školeniach o produktoch a sú tiež zodpovední za riešenie problémov a odpovede na otázky týkajúce sa konkrétnych produktov. Servisné oddelenie zaisťuje inštaláciu, údržbu pomôcok a opravy chybných prístrojov. Táto jedinečná kombinácia technickej podpory nám umožňuje byť veľmi flexibilní a reagovať v každodenných situáciách.

Naše oddelenie aplikácií a servisu je prvou líniou podpory, pokiaľ máte akékoľvek problémy alebo konkrétne otázky týkajúce sa našich prístrojov, súprav alebo procesov. Odborníci na predaj, aplikácie a servis úzko spolupracujú, aby zaistili dobre organizovanú podporu.

Viac informácií