/

Отделът Услуги и сервизно обслужване помага на нашия местен екип по продажбите, както и на нашите клиенти. Той се занимава с обучението относно продуктите, както и с отстраняването на неизправности и отговарянето на специфични за конкретните продукти въпроси. Отделът за сервизно обслужване се занимава с монтажа и поддръжката на изделията, както и с ремонта на дефектни апарати. Тази уникална за техническата поддръжка комбинация ни позволява да сме гъвкави и да реагираме на ежедневните ситуации.

Нашият отдел за заявки и сервизно обслужване е първата инстанция, към която трябва да се обърнете, ако имате проблеми или специфични въпроси относно нашите апарати, комплекти или процеси. Специалистите по продажби, услуги и сервизно обслужване работят заедно, за да гарантират добре организирана поддръжка.