/

Отделът за имуноанализи на Biomedica стартира собствена програма за Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 1988 г.,произвеждайки и днес серия от иновативни имуноанализи за клинични изследвания в областта на кардиореналните заболявания, както и на нарушенията на минералния и костния метаболизъм.

Ние определяме стандарта за клинични изследвания с помощта на калибратори на база серум и контроли, като по този начин позволяваме на изследователите да събират надеждни от биологична гледна точка данни. Доставените имуноанализи са изцяло валидирани. Създадена е световна мрежа за дистрибуция за следните линии: кардиология, остеология, нефрология и онкология. Производственият процес на компанията отговаря на стандартите на системата за управление ISO 9001:2015 и указанията за ДПП/ДЛП. Опитният и квалифициран екип от специалисти на Biomedica осигурява техническа и научна подкрепа.