/

Нашият отдел за клинични ИТ предлага персонализирани софтуерни решения за специфични изисквания в сферата на здравните системи. Въз основа на постигнатия успех в Австрия тези услуги се предлагат и внедряват в здравните системи в Централна и Източна Европа. Ние предлагаме софтуерни пакети, които задоволяват всички нужди на отделенията по анестезия, включително предоперативни грижи, оперативни грижи, реанимация, грижи след анестезия и терапия за болка. Други основни области на фокус са отделенията за интензивни грижи, отделенията за междинни грижи, както и всички видове специализирани отделения за интензивни грижи, като отделения за неонатални интензивни грижи.
Използването на тези иновативни софтуерни приложения помага на клиентите, като оптимизира работните потоци и процеси в цялата болница. Системите за управление на данни на пациенти (PDMS) позволяват лесно и бързо документиране на клинични събития, лечения и лекарства.

Този процес на постоянно събиране на данни от различни многобройни медицински устройства и други електронни системи в рамките на болница намалява административните усилия, което води до наличието на повече време за лечението на пациентите. Екипът по клинични ИТ на Biomedica е съставен от висококвалифицирани специалисти в областите на клиничните приложения, клиничните работни потоци и управлението на проекти.

Софтуерните решения се адаптират и внедряват в тясно сътрудничество с медицинския персонал и съгласно техните специфични изисквания и нужди.
Предвид голямото значение на тези системи за нашите клиенти, високата степен на достъпност на тези софтуерни решения се гарантира от работещ денонощно център за помощ.

Основни области

Болниците а са изправени пред предизвикателството да осигуряват положителни резултати за пациентите, като същевременно трябва да се справят с бюджетни ограничения, многобройни протоколи за здравни грижи и увеличаваща се регулация.

MetaVision е най-добрата клинична информационна система, която подпомага сложния работен поток в най-предизвикателните клинични среди.

Разработена първоначално за отделения за интензивни грижи, MetaVision беше тествана на терен в най-скъпоструващите, богати на данни и чувствителни към резултатите отделения на болници, където демонстрира, че намалява продължителността на престоя в болничното отделение, смъртността и че подобрява безопасността и резултатите на пациентите.

MetaVision е доказала, че подобрява безопасността на пациентите чрез намаляване на лекарски грешки, гарантирайки ефикасно и цялостно предаване на информация между смените и отделенията, позволявайки ранно откриване на влошаване на състоянието на пациентите с цел оптимизиране на своевременната интервенция.

Данните на медицинските устройства са ключов ресурс за трансформиране на днешната среда за реактивни грижи към ориентирано към прогрес, проактивно предоставяне на грижи. Когато данните са обобщени и представени в контекста на даден пациент, медицинските представители могат да определят приоритети и да координират интервенциите и дейностите по-ефективно и по-ефикасно.

Днес болниците се сблъскват с масиви от данни, създадени от различни системи и технологии. Тези масиви трябва да бъдат елиминирани, за да се използват данните на дадено устройство като ресурс. Всяко медицинско устройство е уникално предвид неговата производителност и възможност за свързване с други системи – данните трябва да бъдат изтеглени и след това обобщени, така че приложенията да могат да анализират и споделят данни и процеси с екипа, полагащ грижи.

Платформата за интегриране на медицински устройства Capsule разширява свързаността на медицинските устройства с която и да е точка в болницата. Разработена за операционни и други отделения за интензивни грижи, тя осигурява поток от жизненоважни данни почти в реално време и по този начин управлява комуникацията между многобройни медицински устройства и определени дестинационни системи, като болнични информационни системи (HIS) или системи за управление на данни на пациентите (PDMS).

Това гъвкаво решение от вида „включи и използвай“ е предназначено да мащабира Вашите нужди, опростявайки взаимовръзката и прочета на данните. Платформата се поддържа от най-голямата в индустрията библиотека с драйвери за устройства, позволяваща практически неограничена свързаност на дадено устройство с повечето устройства на пазара днес.