/

Нашият Ин Витро диагностика екип отговаря за снабдяването на частни лаборатории, болнични лаборатории и референтни центрове от 13 държави с богата гама продукти за диагностика в хуманната медицина. Biomedica се специализира в области, които използват най-съвременните технологии, включващи изследвания на място,както в тестването със среден до голям капацитет. Много от нашите продукти са одобрени за използване в първокласно оборудване и/или затворени системи. Biomedica снабдява пазара не само с реактиви и комплекти за изследвания, но и с оборудване, което се монтира, валидира, поддържа и обслужва на място от нашите специалисти. Ние обучаваме и инструктираме клиентите по време на монтажа, предлагаме курсове за обучение и програми за постоянно обслужване и поддръжка. Нашите доставчици са подбрани лидери на пазара в своята област, които са добре известни със своите висококачествени продукти. По време на над 40-годишната ни съвместна работа с нашите доставчици създадохме основа за устойчиво и конструктивно сътрудничество. Ние можем да предложим на нашите клиенти бърза реакция и подходящи решения за техните специфични нужди.

Основни области

Biomedica предлага изследвания за анализ на всички параметри, свързани с имунната система (имунни клетки, имунни медиатори, антитела, имунни гени), за диагностика на имунни заболявания (алергии, автоимунни заболявания, автовъзпалителни заболявания, имунодефицитни заболявания) или патологични, или нежелани имунни реакции (отхвърляне на трансплант, болест на присадката срещу приемника, повтарящи се аборти).

Освен това предлагаме имунологични изследвания (ELISA, CLIA, RIA) за определяне на хормони, туморни маркери и много други параметри.

Вирусите са биологични образувания, които могат да процъфтяват и да се размножават само в гостоприемник, който е жив организъм като човек, животно или растение. Някои вируси причиняват леки до тежки заболявания. Biomedica предлага богата гама от тестове и компоненти, които подпомагат бързото и ефективното установяване на вирусни инфекции, включително ДНК/РНК приложения, откриване на антиген/антитяло, както и бързи тестове.

Предлагаме разнообразни платформи, вариращи от изцяло автоматизирани апарати за отделна проба до високопроизводителни молекулярни работни станции. Апаратите за Ин витро диагностика гарантират надеждни диагностични изследвания. Biomedica се стреми непрекъснато да предлага иновативни, съвременни апарати.

Бактериологията е клон на микробиологията, който изучава морфологията, екологията, генетиката и биохимията на бактериите, както и много други свързани аспекти. Разбирането на тези характеристики може да помогне за предотвратяването или диагностицирането на болести, причинени от бактерии. Biomedica предлага богата гама продукти за клинична бактериология, включително системи за културнатa среда и бързи молекулярни тестове.

Осигуряването на удобно и бързо изследване на пациента е движещата сила, която стои зад тестването на място (point-of-care, РОС).

РОС апаратите за изследвания получават резултати не в лабораторна среда, а на място, до пациента, чрез събиране и анализ на проби и бързо предоставяне на обратна връзка, кактои резултати след това.

Тестването на място (РОСТ или изследване до леглото) се определя като медицинско диагностично изследване на или близо до мястото на полагане на грижи, т.е. по време и на мястото на полагане на грижи за пациента. То се различава от установената дългогодишна практика на тестване изцяло или предимно в медицинска лаборатория.

Потенциалните оперативни ползи включват по-бързо вземане на решения и сортиране, намалено оперативно време, време за постоперативни грижи с висока зависимост, време за реанимация, брой посещения в амбулаторни клиники и брой необходими болнични легла, като по този начин се гарантира оптимално използване на служебното време и намален прием на антимикробни лекарства.

Паразитологията се занимава с изучаване на паразитите, техните приемници и тяхната взаимовръзка. Паразит е организъм, който живее върху или в приемник и се храни от него. Biomedica, заедно със своите партньори , може да предложи тестови системи за диагностициране на заболявания, които се причиняват от трите основни класа паразити: протозои (гиардия, малария, амебиаза и др.), хелминти (Ascaris lumbricoides, Filaria, Taenia, Strongyloides, др.) и ектопаразити (болести, пренасяни от комари и кърлежи).

Подобно на бактериите, паразитите могат да развиват лекарствена резистентност, което означава, че ранното поставяне на диагноза е важно за контрол на инфекциите и предвиждането на бъдещи огнища.

Гъбичните инфекции засягат приблизително една четвърт от населението на света. Те убиват годишно в световен мащаб най-малко 1 350 000 пациенти със или след СПИН, рак, туберкулоза и астма. Наблюдаваното увеличаване на разпространението на преди това редки видове гъбички и гъбички с резистентност към лекарства се превръща в проблем за общественото здраве.

Въпреки голямото клинично и икономическо бреме, обществената информираност относно инвазивните гъбични заболявания все още е ниска. Ранното диагностициране и правилното лечение влияят непосредствено на оцеляването на пациентите.

Поради това се изисква спешна нужда от подобрени диагностични варианти за осигуряване на рационална основа за противогъбична терапия.

Въвеждането на несвързани с култури тестове за ранно откриване на инфекция с бърза оценка на чувствителността към лекарства е важна стъпка в тази посока. Biomedica има голямо портфолио от продукти за диагностика, включително молекулярни анализи, предназначени за бързо откриване и диференциране на гъбични патогени и оценка на потенциалната резистентност към лекарства.

Всяка година изследователите откриват нови данни за човешки генетични нарушения, които водят до иновативни възможности за лечение. Тогава се изискват чувствителни, точни и надеждни методи и стандартизирани анализи. Комплектите Asuragen с линия AmplideX предлагат съвременен дизайн, намалена сложност, оптимизиран работен поток и качествено изпълнение. Тяхната гама включва комплекти за диагностициране на синдром на чуплива Х-хромозома, спинална мускулна атрофия, миотонична дистрофия, болест на Хънтингън, фронтотемпорална деменция (C9orf72) и болест на Алцхаймер.

Друга основна област на генетични изследвания е типизирането за транспланти и трансфузии. Ние сме ангажирани с определянето на нов стандарт за грижи при скрининг преди трансплантация, наблюдение след трансплантация, трансфузии и придружаваща диагностика. Подпомагаме лабораториите с цялостна линия за HLA типизиране, откриване на антитела, продукти за кръвни изследвания и лабораторни инструменти.

С помощта на всеобхватен софтуер нашите съвременни тестове за HLA улесняват, управляват и докладват резултатите от изследванията, като по този начин позволяват на лабораторните специалисти, лекарите и изследователите да подобрят живота на пациентите и техните семейства.

С най-добрите в класа реактиви, базирана на вискозитета система за откриване, усъвършенствани цифрови решения и гъвкавост в цялото лабораторно пространство, Вие ще намерите решение, което е подходящо за Вашата лаборатория. Можем да оборудваме всички лаборатории – от най-малките лаборатории за изследване на коагулация до големи вериги от лаборатории. Тук ще намерите основните използвани реактиви за високоспециализирани приложения. Можете да изберете проста конфигурация, усъвършенствана връзка с TLA или да създадете своя собствена работна станция. Предлагаме на клиентите постоянна поддръжка, непрекъснато обучение и иновативен подход.

Ние разпространяваме цялостна линия за HLA типизиране и продукти за откриване на антитела, лабораторни инструменти и компютърен софтуер, които са лесни за използване и автоматизират процедурите на изследванията и окончателните оценки на изследванията. Тези диагностични тестове се използват от центрове по трансплантация в целия свят за определяне на съвместимостта на донорите и реципиентите преди и след трансплантация за откриване на наличието на антитела, които може да доведат до отхвърляне на транспланта.

Подпомагането на въвеждането на нов стандарт на грижи при наблюдението на трансплантациите е движещата сила, която стои зад нашите продукти и програми за обучение.

Основни области:

  • Решения за наблюдение на транспланти
    Предлагаме водещата в света колекция от интегрирани решения, които помагат за откриването на антитела, които може да причинят отхвърляне на присадка. Нашата селекция предлага разнообразни по отношение на формата, чувствителността и специфичността анализи. Всички продукти са разработени за лесна употреба, лабораторна ефикасност и оптимизирана автоматизация.
  • Технологии за HLA типизиране
    Разработена с цел удовлетворяване на разнообразните нужди на лабораториите за HLA, нашата серия от молекулярни продукти включва секвениране от следващо поколение (NGS), типизиране на база секвенция (SBT), PCR в реално време (qPCR), специфични за секвенция праймери (SSP) и специфични за секвенция обратни олигонуклеотиди (rSSO).
  • Решения за откриване на не - HLA антитела
    Гордеем се, че можем да предложим решение за всички нужди за откриване на антитела, включително не - HLA антитела. Нашата селекция предлага разнообразни по форма и обхват анализи – от сингълплекс ELISA AT1R и ETAR анализи до мултиплекс анализи на твърда фаза, обхващащи широк диапазон от цели, включително виментин, тубулин и много други. Всички продукти са разработени за лесна употреба, лабораторна ефикасност и оптимизирана автоматизация.

Онкологията е клон на медицината, който се занимава с превенция, диагностика и лечение на ракови заболявания.Biomedica си сътрудничи с иновативни компании, които се стремят да предoставят нови параметри и водещи технологии в тази област. Нашите основни продукти включват бързи тестове, изследвания за левкемия, определяне и наблюдение на туморни маркери, гинекологична и негинекологична цитология, както и терапевтично лекарствено наблюдение.

Сепсис е екстремната реакция на организма към инфекция. Това е животозастрашаващо състояние, изискващо спешна медицинска помощ. Сепсис възниква, когато съществуваща инфекция предизвиква верижна реакция в организма. Инфекциите, които водят до сепсис, се развиват предимно в белите дробове, пикочните пътища, кожата или стомашно-чревния тракт.

Времето е един от най-важните фактори, когато става дума за откриване и лекуване на сепсис. Biomedica предлага уникално решение, което е от полза както за пациентите, така и за персонала.

Цитологията е диагностичен метод, използван предимно за скрининг или за потвърждаване на ракова тъкан. Включва изследване на един вид клетки. Допълнителните приложения на цитологията включват скрининг за аномалии на плода, бактериални инфекции и гъбични инфекции. Цитологията на база течност (Liquid-based cytology, LBC) е относително нов метод за приготвяне на гинекологични и негинекологични проби за цитологично изследване. Той се различава от класическото приготвяне на намазка, тъй като клетките се суспендират в течност и се притискат върху предметно стъкло, като по този начин се образува тънък слой клетки.
Това значително подобрява чувствителността и специфичността и позволява стандартизиране.