/

Отделът за индустриални и селскостопански продукти снабдява академични, публични, частни, промишлени (от фармацевтичната, козметичната, хранителната, селскостопанската, млечната промишленост) и други търговски институции с диагностични продукти. Нашата мисия е да осигуряваме първокласни продукти от различни международни доставчици, защото разбираме нуждите на нашите клиенти от индустриалната сфера.

Добре обучените специалисти на Biomedica Ви подкрепят, като предлагат гъвкави решения, приспособени към Вашите нужди. Представяме Ви нови методи и технологии, помагаме Ви в планирането и можем да окажем съдействие в реализацията на Вашите проекти. Като предоставяме монтаж на оборудване, обучение и обслужване, ние допълваме предложението за съдействие, за да постигнете бързи и надеждни резултати.

Основни области

В млечните лаборатории и млечната промишленост ефективното осигуряване на качеството е от съществено значение. От системи за вземане на проби (тампони, гъби) до подготовка на пробите – можем да Ви осигурим богата гама от подходящи и специфични тестови системи. Нашето портфолио включва микробиологичен контрол чрез АТР (изследване за стерилност), изследване на спецификации, бързи тестове и молекулярни (PCR) методи за откриване на хранителни патогени.

Ако е необходимо, можем да окажем съдействие за това последователните разреждания да се извършват по-лесно и по-точно като същевременно се пестят време и пари, с помощта на нашата система Dilucup от Labrobot.

Освен това нашето портфолио включва тестове за остатъчни вещества от антибиотици, откриване на алергени и афлатоксин М1 – с помощта на бързи тестове или анализ ELISA.
Нашата гама от апарати включва и устройства за ефективен контрол на качеството на въздуха, като уреди за вземане на проби от въздух и броячи на въздушните частици.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Откриването на хранителни патогени (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteria);
 • Изследванията за стерилност и спецификации;
 • Откриването на афлатоксин М1;
 • Алергените, антибиотиците и примесите;
 • Вземането на проби, подготовка на проби;
 • Кръговите изпитвания, изследванията за пригодност.

Biomedica предлага богата гама от продукти и оборудване за най-важните сфери на всички видове индустрии за обработка на храни и фуражи.

Предложението варира от вземане на проби, подготовка на проби и изследвания за хигиена на място до различни методи (бързи тестове, ELISA, PCR) за основни остатъчни вещества и компоненти.

Тъй като много добре знаем колко е важно, средата и продуктите да са чисти и да не съдържат патогени, можем да Ви окажем съдействие с различни бързи молекулярни методи за проверка на микробиологичните параметри и граници. Те включват както обикновени предметни стъкла за потапяне, така и напълно автоматизирани изследвания за стерилност или спецификации.

Ако е необходимо, можем да окажем съдействие за това последователните разреждания да се извършват по-лесно и по-точно като същевременно се пестят време и пари, с помощта на нашата система Dilucup от Labrobot.
Освен това програмите за изследвания за пригодност и референтните материали гарантират качеството във Вашата вътрешна лаборатория.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Откриването на хранителни патогени (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteria);
 • Изследванията за стерилност и спецификации;
 • Антибиотиците, примесите, алергените, микотоксините, откриването на ГМО;
 • Различните комплекти за ELISA тестове, включително оборудването;
 • Различните комплекти за RT-PCR тестове, включително оборудването;
 • Хранителните среди, добавките, тампоните, гъбите;
 • Контрола на качеството (изследванията за пригодност, референтните материали, организмите/щамовете за КК).

Като производител на бира или напитки, Вие много добре знаете колко е важно да контролирате всички критични области на Вашия производствен процес.

Доставяме разнообразни продукти за различните индустриални етапи на обработка на бира, вина и напитки. Тези продукти варират от дехидратирани среди за култури и специални среди за пивоварни до консумативи, тампони и разнообразно оборудване за различни параметри. Предлагаме също изследвания за стерилност и спецификации, както и уреди за проверка на качеството на въздуха.

Нашата гама включва и PCR методи за различни придатъци и бързи тестове за различни остатъчни вещества.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Откриването на хранителни патогени (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteria);
 • Изследванията за стерилност и спецификации;
 • RT-PCR за откриване на примеси в бира и вино;
 • Хранителните среди за пивоварни, добавки, тампони, гъби;
 • Решенията за наблюдение на околната среда за повърхности, въздух, течаща вода;
 • CASY – контрола на втасването по време на целия процес на ферментиране.

Предлагаме цялостни решения за всички индустрии в сферата на царевицата, зърнените храни, соята и фуражите за животни. Това включва системи за откриване на микотоксини и ГМО, откриване на алергени и антибиотици, както и реактиви за уреазна активност.

Добре известно е колко е важно откриването на салмонела в маслодайните семена и храните за животни, затова нашето портфолио включва и такива решения.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Контрола на замърсяването с микотоксини и ГМО;
 • Решенията за количествено откриване на микотоксини и ГМО чрез бързи тестове и ELISA;
 • Откриването на хранителни патогени, като Salmonella в маслодайни семена и фуражи;
 • Референтните материали и кръговите изпитвания за анализи на микотоксини.

HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) играе важна роля за всеки производител на храни и е необходима система за управление в сектора за безопасност на храните.

Много управляващи агенции изискват или одобряват съответствие с програмите по HACCP, включително FDA и USDA.

Новият Закон за модернизация на безопасността на храните (FSMA) налага строги изисквания към доставчиците в хранително-вкусовата промишленост, за да гарантира съответствие с принципите на HACCP.
Нашето портфолио от продукти включва всички видове инструменти за вземане на проби от повърхности и контрол на въздуха, както и продукти за лична хигиена и дезинфекция.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Наблюдението на околната среда, както в проследяването и откриването на тенденции в проби;
 • Изследванията за стерилност и спецификации;
 • Безконтактните дозатори за дезинфекция.

Потребителите очакват козметичните продукти , които използват, да са безопасни.

За да помогне козметичната индустрия да изпълни тези очаквания, Biomedica предлага широка гама от продукти за изследвания за стерилност/спецификации, инструменти за наблюдение на околната среда, както и готови за употреба хранителни среди, щамове за КК и лабораторно оборудване.

Ако е необходимо, можем да окажем съдействие за това последователните разреждания да се извършват по-лесно и по-точно като същевременно се пестят време и пари.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Всичките видове готови за употреба или сухи хранителни среди и добавки;
 • Изследванията за стерилност, спецификации и ефикасност на консерванти;
 • Микроорганизмите за качествен контрол, кръгови изпитвания и изследвания за пригодност;
 • Наблюдението на околната среда, както и проследяването и откриването на тенденции в проби;

Контролът на качеството е най-важната част във фармацевтичната индустрия.
Той не само предотвратява доставката на потенциално вредни стоки на пазара от страна на производителите, но и защитава крайните потребители/пациентите, като гарантира пускането на пазара на качествени продукти, които отговарят на високите предварително определени стандарти.


За да Ви помогне в справянето с ежедневните предизвикателства, свързани с Контрол на Качеството, Biomedica е съставила цялостно портфолио от продукти, в което влизат инструменти за наблюдение на околната среда, готови за употреба хранителни среди за култури, щамове за Контрол на Качеството, лабораторно оборудване, както и реактиви и консумативи за изследвания на ендотоксини.

Освен портфолиото от продукти за контрол на качеството, ние предоставяме на клиентите от фармацевтичната индустрия продукти, които улесняват изследователските усилия и помагат за справянето с всички предизвикателства, свързани с разработването на продукти.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Всичките видове готови за употреба или сухи хранителни среди и добавки;
 • Изследванията за стерилност и спецификации;
 • Микроорганизмите за качествен контрол и изследвания за пригодност;
 • Изследванията за ендотоксини в крайни продукти или по време на обработка;
 • Наблюдението на околната среда, както и проследяването и откриването на тенденции в проби;

Biomedica предлага богата гама от продукти и оборудване за повечето от ежедневните лабораторни изследвания и диагностика.

Обхващаме цялата гама от проби и параметри.
Независимо дали имате нужда от изследвания за остатъчни вещества, патогени, стерилност, спецификации или общи лабораторни консумативи – просто се свържете с нас, защото ние винаги сме на разположение.

Ако е необходимо, можем да окажем съдействие за това последователните разреждания да се извършват по-лесно и по-точно като същевременно се пестят време и пари.
Освен това програмите за изследвания за пригодност и референтните материали гарантират качеството във Вашата вътрешна лаборатория.

Нашето портфолио включва богата гама от оборудване, като ELISA, PCR и всички видове микробиологични апарати (сканирания за брой плаки, разредители, миксери).

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Откриването на хранителни патогени (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteria);
 • Антибиотиците, примесите, алергените, микотоксините, откриването на ГМО;
 • Всички видове готови за употреба или сухи хранителни среди и добавки;
 • Изследванията за стерилност, спецификациите и ефикасността на консервантите;
 • Изследванията за ендотоксини;
 • Микроорганизмите за качествен контрол, кръговите изпитвания и изследвания за пригодност;
 • Наблюдението на околната среда, както и проследяването и откриването на тенденции в проби;