/

Нашето цялостно портфолио включва над 1 000 000 продукта на подбрани международни доставчици. Заедно ние предлагаме гъвкави решения, адаптирани към нуждите на местните клиенти. Увеличаващата се международна конкуренция в областта на изследванията изисква индивидуален подход към клиентите, който се фокусира върху планирането и реализацията на проекти. Специалистите на Biomedica са запознати с процесите на възлагане на обществени поръчки и структурирането на изследователски проекти и затова са в състояние да помогнат професионално на клиентите по въпроси, свързани с изследователските субсидии. Biomedica помага на изследователите като им осигурява оборудване и монтаж, обучение и услуги, което им позволява да постигат бързи и надеждни резултати. Нашите клиенти се възползват от богата гама висококачествени реактиви за изследвания, първокласно оборудване, отворени и затворени системи и лабораторни консумативи, подходящи за многобройни различни приложения, научни и промишлени изследвания, особено в областта на фармацевтичната и биотехнологичната индустрия.

Основни области

Тъй като знаем, че фокусът в тази сфера е върху жизненоважна част от живите организми, ние Ви помагаме да характеризирате и разбирате протеините, които ръководят нормалната физиология и патофизиология.

Изучаването на протеините, техните взаимодействия и поведението им в клетъчната среда, както и свързаните сигнализиращи пътища, е фундаментално за всяко основно биологично изследване и откриване на лекарство.

Откритията и усилията в областта на протеомиката днес са съсредоточени предимно в областите на имунологията, раковите заболявания и изследванията на биомаркери. Biomedica предлага богата гама от висококачествени реактиви на първокласни доставчици както за иновативни, така и за конвенционални технологии.

Със своя над 30-годишен опит в областта на протеомиката и имунологията, нашите служители са водещи експерти в съответните области.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Протеомиката: от взаимодействието, експресията и пречистването до откриването и анализа
 • Клетъчните и имунологични изследвания
 • Съвременните приложения за скрининг, сингълплекс и мултиплекс приложения

Нашето подбрано портфолио от продукти включва пространствена транскриптомика, апарати и комплекти за PCR и qPCR, подготовка за NGS библиотека, авангардни настолни четци и шайби за микроплаки.

Приканваме учените, лекарите, клиентите от фармацевтичната промишленост и индустрията, които се интересуват от теми като генна експресия, цитогенетика, SNP, валидиране на биомаркери, лекарствени реакции, функционален анализ и много други, да се запознаят с нашето цялостно портфолио и да намерят точния инструмент за техните изследвания.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Генната експресия;
 • Цитогенетиката;
 • Валидирането на биомаркери;
 • Лекарствените реакции;
 • Функционалният анализ и много други;

Изследванията в областта на клетъчната биология са фундаментални за всички биологични науки.
Клетъчните култури и специфичният анализ на клетъчните процеси и условия играят все по-значителна роля при анализите в областта на клетъчната биология.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Клетъчните и тъканни култури: първични и обезсмъртени клетки
 • Хранителните среди и добавките
 • Реактивите за трансфекция
 • Пластмасовите изделия за клетъчни култури
 • Апаратите, платформите и друго оборудване

За информация относно цялостната ни продуктова линия за приложения надолу по веригата вижте разделите:

 • Имунология/Протеомика;
 • Геномика/Молекулярна биология;

Притежаването на подходящо лабораторно оборудване и продукти за работа с течности е от съществено значение за изследвания и диагностика.

Изборът на продукти с най-доброто качество Ви помага да се фокусирате върху това, което наистина е важно: успешният напредък на Вашата работа в областта на науката и изследванията.

Biomedica предлага богат избор на висококачествени продукти, които подпомагат гладкия процес на работа във Вашата лаборатория.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Накрайниците и пипетите;
 • Епруветките;
 • Плаките/лентите/кошниците за приложение в молекулярната биология;
 • Плаките/бутилките/чашките и другите съдове за клетъчни култури;
 • Криоепруветките и кутиите;
 • Резервоарите;
 • Филтрите;
 • Общото оборудване;

Ние осигуряваме богата гама от лабораторно оборудване и апарати за нашите клиенти. Диапазонът варира от обикновено базово лабораторно оборудване до високотехнологични решения.

Предлагаме отворени системи за ежедневни лабораторни дейности и затворени системи за специални изследователски нужди. Нашето портфолио включва решения за сингълплекс и мултиплекс приложения, протеомика и геномни изследвания. Възползвайте се от нашите услуги за поддръжка, монтаж на апарати, обучение и техническо обслужване на място.

Ние сме Ваш партньор в областта на:

 • Генната експресия: PCR, qPCR;
 • Сингълплекс и мултиплекс приложенията;
 • Четците и шайбите за микроплаки;
 • Western blot и образното възпроизвеждане на нуклеинови киселини;