/

Още от самото начало основната дейност на Biomedica в Централна и Източна Европа е разпространението на медицински изделия за клиники по кардиохирургия. Гордеем се с това, че имаме над 30-годишен опит в увеличаващите се непрекъснато експертни знания и културни разбирания в тази област. Понастоящем богат асортимент от медицински изделия се продава на различни отделения в болници и клинични центрове в Централна Европа. Тъй като използването на нашите продукти често засяга непосредствено оцеляването и благосъстоянието на пациентите, убедени сме, че допринасяме за качеството на медицинските грижи. Biomedica снабдява болници и клинични центрове с иновативни и висококачествени консумативи и оборудване, които подпомагат ежедневната работа на медицинските специалисти и допринасят за постигането на най-добрите резултати за техните пациенти.

Biomedica снабдява болници и клинични центрове с иновативни и висококачествени консумативи и оборудване, които подпомагат ежедневната работа на медицинските специалисти и допринасят за постигането на най-добрите резултати за техните пациенти.

Основни области

В областта на анестезията и интензивните грижи ние се специализираме в решения за осигуряване на интравенозен достъп с помощта на най-съвременните технологии. Нашата цел е да помагаме на нашите клиенти и да оптимизираме техния работен процес по отношение на комплектите за приложение на лекарства. Освен това осигуряваме устройства за профилактика на ДВТ, РОС вискоеластични изследвания за лечение на критичен за състоянието кръвоизлив, РОС за предвиждане на сепсис, предпазни пластири за местата на въвеждане на катетър и други консумативи за хигиената на пациентите и контрол на инфекциите. Освен това предлагаме монитор за измерване на потока за EСMO (екстракорпорална мембранна оксигенация).

Хигиената е много важна тема за всяка болница. Изчислено е, че всяка година в ЕС приблизително 4,1 милиона пациенти се заразяват с вътреболнична инфекция (HAI). Тези инфекции са свързани с висока смъртност и допълнителна икономическа тежест в размер на приблизително 5,5 милиарда евро всяка година в Европа. HAI води до по-дълъг престой в болница, нужда от специфична терапия и лечение, лечение на огнището и, разбира се, до по-голяма употреба на лекарства, включително антибиотици. Счита се, че поне 20 – 30% от тези инфекции могат да бъдат предотвратени. В Biomedica сме фокусираме върху предлагането на решения в областта на профилактиката, интервенцията и наблюдението като основни компоненти на контрола на инфекциите.

В продължение на много години Biomedica е Ваш партньор в областта на интервенционалната кардиология и интервенционалната рентгенология. Нашето портфолио включва TAVI клапи, балони, стентове, изделия за защита от радиация, устройства за затваряне с голям отвор, протези и уникални софтуерни решения за различни видове процедури.

В исторически план Biomedica винаги е поставяла голям акцент върху кардио-торакалната хирургия. В момента се занимаваме с много хирургични дисциплини, включително съдова хирургия, неврохирургия и ортопедична хирургия. Нашето портфолио включва хирургични инструменти, уреди за измерване на поток, сърдечни клапи, аксесоари за перфузия, устройства за хирургична аблация и лечение на LAA, хирургични лепила, както и пластири и РОС вискоеластични изследвания/лечение на критичен за състоянието кръвоизлив.

Предлагаме богата гама от продукти, включително катетри, апарати за диализа, технология за измерване на поток и други консумативи.

Осигуряваме и консумативи в сферата на урологията, включително иновативна система за рециркулация на пикочния мехур за лечение на немускулни инвазивни карциноми на пикочния мехур (NMIBC) с помощта на термотерапия и цитостатични средства като митомицин С, епирубицин и др.