/

Distribuce zdravotnických prostředků pro kardiochirurgická oddělení je od samého počátku hlavní činností společnosti Biomedica v regionu střední a východní Evropy. Jsme velmi hrdí na to, že máme více než třicetileté zkušenosti s významným zvyšováním odborných znalostí a kulturního porozumění v této oblasti. V současné době se prodává široká škála zdravotnických prostředků na různá oddělení nemocnic a klinických center v celé střední Evropě. Vzhledem k tomu, že používání našich výrobků má často přímý vliv na přežití a pohodu pacientů, pevně věříme, že přispíváme ke kvalitě lékařské péče. Společnost Biomedica poskytuje nemocnicím a klinickým centrům inovativní a vysoce kvalitní spotřební materiál a vybavení, které podporuje zdravotnické pracovníky v jejich každodenních úkolech a pomáhá jim dosahovat nejlepších výsledků pro jejich pacienty.

Od roku 1978 jsme významně rozšířili naše portfolio i přístup na trh a nyní poskytujeme našim zákazníkům jedinečná řešení v následujících oblastech:

Hlavní oblasti

V oblasti anestezie a intenzivní péče se specializujeme na řešení intravenózního přístupu pomocí nejmodernějších technologií. Naším cílem je podporovat naše zákazníky a optimalizovat jejich pracovní postupy v oblasti sad pro podávání léčiv. Dále poskytujeme zařízení pro profylaxi DVT, POC viskoelastické testy pro léčbu kritického krvácení, POC pro predikci sepse, ochranné náplasti pro místa zavedení katétru a další spotřební výrobky pro hygienu pacientů a kontrolu infekcí. Nabízíme také monitor pro měření průtoku pro ECMO.

Hygiena je v nemocničním prostředí velmi důležitým tématem. Odhaduje se, že každý rok se v EU nakazí infekcí spojenou se zdravotní péčí (HAI) přibližně 4,1 milionu pacientů. Tyto infekce představují vysokou úmrtnost a další ekonomickou zátěž ve výši přibližně 5,5 miliardy EUR ročně v celé Evropě. HAI má za následek delší pobyt v nemocnici, potřebu specifické terapie a léčby, řešení epidemií a samozřejmě vyšší spotřebu léků včetně antibiotik. Přinejmenším 20-30 % těchto infekcí je považováno za preventabilní. Ve společnosti Biomedica se zaměřujeme na nabídku řešení v oblasti prevence, intervence a dohledu, které jsou základními složkami kontroly infekcí.

Společnost Biomedica je již mnoho let vaším partnerem v oblasti intervenční kardiologie a intervenční radiologie. Naše portfolio zahrnuje chlopně TAVI, balónky, stenty, radiační ochranu, zařízení pro uzavírání velkých otvorů, protézy a unikátní softwarová řešení pro různé typy zákroků.

Historicky se společnost Biomedica vždy silně zaměřovala na kardiochirurgii a hrudní chirurgii. Od té doby jsme se pustili do mnoha chirurgických oborů včetně cévní chirurgie, neurochirurgie a ortopedie. Naše portfolio se skládá z chirurgických nástrojů, přístrojů pro měření průtoku, srdečních chlopní, perfuzního příslušenství, přístrojů pro chirurgickou ablaci a léčbu LAA, chirurgických tmelů a náplastí a POC viskoelastického testování / léčby kritického krvácení.

Nabízíme širokou škálu produktů včetně katetrů, dialyzačních přístrojů, technologií pro měření průtoku a dalšího spotřebního materiálu.

Dodáváme také spotřební materiál v oblasti urologie, včetně inovativního systému recirkulace močového měchýře pro léčbu neinvazivních karcinomů močového měchýře (NMIBC) pomocí termoterapie a cytostatik, jako je mitomycin C, epirubicin atd.