/

Departamentul nostru de informatică medicală oferă soluții de software personalizate, adaptate cerințelor specifice din domeniul sistemelor de sănătate. Bazat pe succesul obținut în Austria aceste servicii vor fi furnizate și implementate în cadrul sistemelor medicale, din întreaga regiune ECE.

Oferim pachete de software care acoperă în totalitate nevoie departamentelor de anestezie, inclusiv pre-operator, bloc operator, cameră de urgență, unitate de îngrijire post-operatorie și terapia durerii. Alte domenii principale de interes sunt unitățile de terapie intensivă (ATI), unitățile de terapie intermediară (TIIP), precum și toate tipurile de unități specializate de terapie intensivă, cum ar fi unitățile de terapie intensivă neonatală.

Utilizarea acestor aplicații software inovatoare ajută clienții, prin optimizarea fluxurilor de lucru și a proceselor în cadrul întregului spital. Sistemele de gestiune a datelor pacienților (PDMS) permit documentarea ușoară și rapidă a evenimentelor clinice, a tratamentelor și a medicamentelor. Colectarea continuă a datelor de la o varietate uriașă de dispozitive medicale și de la alte sisteme electronice din cadrul unui spital reduce eforturile administrative, ceea ce duce la mai mult timp pentru tratamentul pacienților.

Echipa de informatică medicală a Biomedica este compusă din specialiști cu înaltă calificare în domeniile aplicațiilor medicale, a fluxurilor de lucru în domeniul medical și a managementului de proiect. Soluțiile software sunt adaptate și implementate în strânsă colaborare cu personalul medical și în conformitate cu cerințele și nevoile specifice ale acestora.

Datorită importanței acestor sisteme pentru clienții noștri, disponibilitatea crescută a acestor soluții de software este asigurată de către un birou de asistență de service, disponibil 24/7 .

Domenii principale

În prezent, spitalele se confruntă cu necesitatea de a obține rezultate pozitive pentru pacienți, în timp ce trebuie să facă față constrângerilor bugetare, lipsei de personal, protocoalelor de îngrijire multiple și reglementărilor tot mai stricte. MetaVision este un sistem de informații clinice de cea mai bună calitate, care susține fluxul de lucru complex al celor mai exigente medii clinice.

Dezvoltat inițial pentru unitățile de terapie intensivă, MetaVision a fost testat în practică în zonele spitalelor cu cele mai mari costuri, cele mai bogate în date și cele mai sensibile la rezultate, unde s-a dovedit că reduce durata șederii, scade mortalitatea și îmbunătățește siguranța și rezultatele pacienților.

S-a dovedit că MetaVision îmbunătățește siguranța pacienților prin reducerea erorilor de medicație, prin asigurarea unor transferuri eficiente și complete între ture și departamente și prin detectarea timpurie a degradării stării pacienților pentru a optimiza intervenția în timp util.

Datele privind dispozitivele medicale reprezintă o resursă esențială pentru a trece de la mediul de îngrijire reactiv de astăzi la un mediu de îngrijire proactivă, bazată pe informații. Atunci când datele sunt agregate și prezentate contextual pacientului, furnizorii de asistență medicală pot stabili priorități și pot coordona intervențiile și activitățile în mod mai concret și mai eficient.

În prezent, spitalele se confruntă cu depozite de date create de sisteme și tehnologii diverse. Aceste depozite trebuie să fie eliminate pentru a valorifica datele dispozitivelor ca resursă. Fiecare dispozitiv medical este unic în ceea ce privește producția sa și capacitatea de a se conecta la alte sisteme – datele trebuie să fie eliberate și apoi agregate, astfel încât aplicațiile să poată analiza și împărtăși date și informații în cadrul echipei de îngrijire.

Platforma de integrare a dispozitivelor medicale de la Capsule extinde conectivitatea dispozitivelor medicale la orice punct din spital. Concepută pentru sălile de operație și alte zone de îngrijire intensivă, aceasta oferă un flux de date vitale aproape în timp real și gestionează astfel comunicarea între mai multe dispozitive medicale și sistemele de destinație definite, cum ar fi sistemele de informații spitalicești (HIS) sau sistemele de gestionare a datelor pacienților (PDMS).

Această soluție de tip plug-and-play flexibilă este proiectată să se adapteze la nevoile dumneavoastră, simplificând conectivitatea și transmiterea datelor. Este susținută de cea mai mare bibliotecă de drivere de dispozitive din industrie, permițând o conectivitate practic nelimitată cu majoritatea dispozitivelor de pe piața actuală.