/

Aplikačný tím poskytuje podporu nášmu miestnemu obchodnému tímu aj našim zákazníkom. Podieľajú sa na školeniach o produktoch a sú tiež zodpovední za riešenie problémov a odpovede na otázky týkajúce sa konkrétnych produktov. Servisné oddelenie zaisťuje inštaláciu, údržbu pomôcok a opravy chybných prístrojov. Táto jedinečná kombinácia technickej podpory nám umožňuje byť veľmi flexibilní a reagovať v každodenných situáciách.

Naše oddelenie aplikácií a servisu je prvou líniou podpory, pokiaľ máte akékoľvek problémy alebo konkrétne otázky týkajúce sa našich prístrojov, súprav alebo procesov. Odborníci na predaj, aplikácie a servis úzko spolupracujú, aby zaistili dobre organizovanú podporu.