/

Divízia imunotestov spoločnosti Biomedica spustila svoj vlastný výskumný a vývojový program v roku 1988 a teraz vyrába rad inovačných imunotestov pre klinický výskum v oblasti kardiorenálnych ochorení a minerálnych a kostných porúch.

Stanovujeme štandard pre klinický výskum pomocou kalibrátorov a kontrol na báze séra, čím umožňujeme výskumným pracovníkom zhromažďovať biologicky spoľahlivé údaje. Dodávané imunotesty sú plne validované. Pre tieto rady bola vytvorená celosvetová distribučná sieť: kardiológia, osteológia, nefrológia a onkológia. Výrobné procesy spoločnosti sú v súlade s normami systému riadenia ISO 9001:2015 a zodpovedajú smerniciam GMP/GLP. Skúsený a kvalifikovaný tím odborníkov spoločnosti Biomedica poskytuje technickú a vedeckú podporu.