/

Naše rozsiahle portfólio zahŕňa viac ako 1 000 000 produktov od vybraných medzinárodných dodávateľov. Spoločne ponúkame flexibilné riešenia prispôsobené potrebám našich zákazníkov.

Rastúca medzinárodná konkurencia v oblasti výskumu si vyžaduje osobnú podporu zákazníkov, ktorá sa zameriava na plánovanie a realizáciu projektov.

Odborníci spoločnosti Biomedica sú oboznámení s procesmi zadávania verejných zákaziek a štruktúrovaním výskumných projektov, a sú tak schopní profesionálne pomôcť svojim zákazníkom v otázkach výskumných grantov.

Spoločnosť Biomedica podporuje výskumných pracovníkov tým, že im poskytuje inštaláciu vybavenia, školenia a služby a umožňuje im dosahovať rýchle a spoľahlivé výsledky. Naši zákazníci môžu využívať širokú škálu vysokokvalitných výskumných reagencií, špičkové vybavenie, otvorené a uzavreté systémy a laboratórny spotrebný materiál vhodný pre mnohé rôzne aplikácie a kvalifikovaný pre akademický a priemyselný výskum, najmä vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle.

Hlavné oblasti

Keďže si uvedomujeme, že sa zameriavate na dôležitú súčasť živých organizmov, pomáhame vám charakterizovať a pochopiť proteíny, ktoré riadia normálnu fyziológiu a patofyziológiu.

Štúdium proteínov, ich interakcií a správania v bunkovom prostredí, rovnako ako súvisiacich signálnych dráh, má zásadný význam pre základný biologický výskum a objavovanie liečiv.

Doterajšie objavy a úsilie v oblasti proteomiky smerovali predovšetkým do oblastí imunológie, rakoviny a výskumu biomarkerov. Spoločnosť Biomedica ponúka širokú škálu vysokokvalitných reagencií od špičkových dodávateľov pre inovačné i konvenčné technológie.

Vďaka viac ako 30 rokom skúseností v oblasti proteomiky a imunológie sa naši zamestnanci stali poprednými odborníkmi vo svojich odboroch.

Sme vaším partnerom pre:

 • proteomiku: od interakcie, expresie a purifikácie po detekciu a analýzu,
 • bunkový a imunologický výskum,
 • špičkový skríning, jednoduché a multiplexné aplikácie.

Naše portfólio vybraných produktov siaha od priestorovej transkriptomiky, PCR a qPCR prístrojov a súprav, cez prípravu knižníc NGS až po najmodernejšie stolové čítačky a umývačky mikrodoštičiek.

Vedci, klinickí lekári, farmaceutickí a priemyselní zákazníci, ktorí sa zaujímajú o témy ako génová expresia, cytogenetika, SNP, validácia biomarkerov, reakcia na liečivá, funkčná analýza a mnoho ďalších, si môžu prehliadnuť naše komplexné portfólio a nájsť ten správny nástroj pre svoj výskum.

Sme vaším partnerom pre:

 • expresiu génov,
 • cytogenetiku,
 • validáciu biomarkerov,
 • reakcie na lieky,
 • funkčnú analýzu a mnoho ďalšieho.

Výskum bunečnej biológie je základom všetkých biologických vied.
Bunkové kultúry a špecifická analýza bunkových procesov a podmienok hrajú v analýze bunkovej biológie stále dôležitejšiu úlohu.

Sme vaším partnerom pre:

 • bunkové a tkanivové kultúry: primárne a imortalizované bunky,
 • médiá a doplnky,
 • reagencia pre transfekciu,
 • plasty pre bunkové kultúry,
 • nástroje, platformy a ďalšie zariadenia.


Informácie o našom komplexnom produktovom rade pre nadväzujúce aplikácie nájdete v častiach:

 • Imunológia/proteomika,
 • Genomika/molekulárna biológia,

Na výskum a diagnostiku je nevyhnutné mať k dispozícii správne laboratórne vybavenie a produkty pre manipuláciu s kvapalinami.

Výber tej najlepšej kvality vám pomôže sústrediť sa na to, na čom nakoniec záleží: na úspešný rozvoj vašej práce vo vede a výskume.

Spoločnosť Biomedica ponúka široký výber vysokokvalitných produktov, ktoré zaistia hladký chod vášho laboratória.

Sme vaším partnerom pre:

 • hroty a pipety,
 • skúmavky,
 • doštičky, prúžky, stojany na aplikácie v molekulárnej biológii,
 • doštičky, banky, misky a ďalšie nádoby na bunkové kultúry,
 • kryoskúmavky a boxy,
 • zásobníky,
 • filtre,
 • všeobecné vybavenie.

Svojim zákazníkom ponúkame širokú škálu laboratórneho vybavenia a prístrojov. Ponuka siaha od jednoduchého základného laboratórneho vybavenia až po vysoko technické riešenia.

Ponúkame otvorené systémy pre každodenné laboratórne práce a uzavreté systémy pre špeciálne potreby výskumu. Naše portfólio zahŕňa riešenia pre jednoduché a multiplexné aplikácie, proteomiku a genomický výskum. Využite našu podporu na mieste, inštaláciu prístrojov a služby školenia a údržby.

Sme vaším partnerom pre:

 • expresiu génov: PCR, qPCR,
 • jednoduché a viacnásobné aplikácie,
 • čítačky mikrodoštičiek a umývačky,
 • Western blot a zobrazovanie nukleových kyselín.