/

Distribúcia zdravotníckych pomôcok pre kardiochirurgické oddelenia je od úplného počiatku hlavnou činnosťou spoločnosti Biomedica v regióne strednej a východnej Európy. Sme veľmi hrdí na to, že máme viac ako tridsaťročné skúsenosti s významným zvyšovaním odborných znalostí a kultúrneho porozumenia v tejto oblasti. V súčasnej dobe sa predáva široká škála zdravotníckych pomôcok na rôzne oddelenia nemocníc a klinických centier v celej strednej Európe. Vzhľadom na to, že používanie našich výrobkov má často priamy vplyv na prežitie a pohodu pacientov, pevne veríme, že prispievame ku kvalite lekárskej starostlivosti. Spoločnosť Biomedica poskytuje nemocniciam a klinickým centrám inovačný a vysokokvalitný spotrebný materiál a vybavenie, ktoré podporuje zdravotníckych pracovníkov v ich každodenných úlohách a pomáha im dosahovať najlepšie výsledky pre ich pacientov.

Od roku 1978 sme významne rozšírili naše portfólio a prístup na trh a teraz poskytujeme svojim zákazníkom jedinečné riešenia v nasledujúcich oblastiach:

Hlavné oblasti

V oblasti anestézie a intenzívnej starostlivosti sa špecializujeme na riešenie intravenózneho prístupu pomocou najmodernejších technológií. Naším cieľom je podporovať našich zákazníkov a optimalizovať ich pracovné postupy v oblasti súprav na podávanie liečiv. Ďalej poskytujeme zariadenie na profylaxiu DVT, POC viskoelastické testy na liečbu kritického krvácania, POC na predikciu sepsy, ochranné náplasti na miesta zavedenia katétra a ďalšie spotrebné výrobky pre hygienu pacientov a kontrolu infekcií. Ponúkame tiež monitor na meranie prietoku pre ECMO.

Hygiena je v nemocničnom prostredí veľmi dôležitou témou. Odhaduje sa, že každý rok sa v EÚ nakazí infekciou spojenou so zdravotnou starostlivosťou (HAI) približne 4,1 milióna pacientov. Tieto infekcie predstavujú vysokú úmrtnosť a ďalšiu ekonomickú záťaž vo výške približne 5,5 miliardy EUR ročne v celej Európe. HAI má za následok dlhší pobyt v nemocnici, potrebu špecifickej terapie a liečby, riešenie epidémií a samozrejme vyššiu spotrebu liekov vrátane antibiotík. Prinajmenšom 20 – 30 % týchto infekcií je považovaných za preventabilné. V spoločnosti Biomedica sa zameriavame na ponuku riešení v oblasti prevencie, intervencie a dohľadu, ktoré sú základnými zložkami kontroly infekcií.

Spoločnosť Biomedica je už veľa rokov vaším partnerom v oblasti intervenčnej kardiológie a intervenčnej rádiológie. Naše portfólio zahŕňa chlopne TAVI, balóniky, stenty, radiačnú ochranu, zariadenia na uzatváranie veľkých otvorov, protézy a unikátne softvérové riešenia pre rôzne typy zákrokov.

Historicky sa spoločnosť Biomedica vždy silne zameriavala na kardiochirurgiu a hrudnú chirurgiu. Od tej doby sme sa pustili do mnohých chirurgických odborov vrátane cievnej chirurgie, neurochirurgie a ortopédie. Naše portfólio pozostáva z chirurgických nástrojov, prístrojov na meranie prietoku, srdcových chlopní, perfúzneho príslušenstva, prístrojov na chirurgickú abláciu a liečbu LAA, chirurgických tmelov a náplastí a POC viskoelastického testovania/liečby kritického krvácania.

Ponúkame širokú škálu produktov vrátane katétrov, dialyzačných prístrojov, technológií na meranie prietoku a ďalšieho spotrebného materiálu.

Dodávame tiež spotrebný materiál v oblasti urológie vrátane inovačného systému recirkulácie močového mechúra na liečbu neinvazívnych karcinómov močového mechúra (NMIBC) pomocou termoterapie a cytostatík, ako je mitomycín C, epirubicín atď.