/

Nasz dział przemysłowy i rolno-spożywczy zaopatruje instytucje akademickie, publiczne, prywatne, przemysłowe (farmacja, kosmetyki, żywność, pasze, nabiał) i inne instytucje komercyjne w produkty diagnostyczne. Naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości produktów od różnych międzynarodowych dostawców, ponieważ rozumiemy potrzeby naszych klientów, którzy pracują w warunkach przemysłowych.

Odpowiednio przeszkoleni eksperci Biomedica wspierają naszych klientów, oferując im elastyczne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Zapoznajemy ich z nowymi metodami i technologiami, pomagamy w planowaniu i możemy ich wspomóc podczas realizacji ich projektów. Zapewniając naszym klientom instalację sprzętu, szkolenia i usługi, uzupełniamy naszą ofertę, aby pomóc im w osiągnięciu szybkich i wiarygodnych wyników.

Główne obszary

W laboratoriach badania mleka i przemyśle mleczarskim kluczowe znaczenie ma zapewnienie skutecznego zapewniania jakości. Od systemów do pobierania próbek (wymazówki, gąbki) po przygotowanie próbek - zapewniamy naszym klientom szeroki asortyment odpowiednich i szczegółowych systemów testów.

W naszym portfolio można znaleźć kontrolę mikrobiologiczną za pomocą ATP (test sterylności), testy specyfikacji oraz szybkie testy i metody molekularne (PCR) dla patogenów żywności. Korzystając z naszego systemu Dilucup firmy Labrobot, możemy także pomóc naszym klientom w uczynieniu metody seryjnych rozcieńczeń łatwiejszą i dokładniejszą, dzięki czemu oszczędzają czas i pieniądze.

Co więcej, nasze portfolio zawiera testy na pozostałości antybiotyków, wykrywanie alergenów i wykrywanie Aflatoksyny M1, zarówno w formacie szybkim, jak i ELISA.

Nasza oferta oprzyrządowania obejmuje także urządzenia do skutecznej kontroli jakości powietrza, takie jak próbniki powietrza i liczniki cząstek.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Wykrywanie patogenów przenoszonych przez żywność (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteriaceae)

 • Testy sterylności i specyfikacji

 • Wykrywanie Aflatoksyny M1

 • Alergeny, antybiotyki i zanieczyszczenia

 • Pobieranie próbek, przygotowywanie próbek

 • Próby pierścieniowe, badania biegłości

Biomedica oferuje szeroki asortyment produktów i sprzętu dla najbardziej krytycznych obszarów we wszystkich dziedzinach przemysłu przetwórstwa żywności i pasz.

Nasza oferta obejmuje pobieranie próbek, przygotowanie próbek i testy czystości na miejscu, a także różne metody (szybkie, ELISA, PCR) dla głównych pozostałości i komponentów.

Doskonale rozumiemy znaczenie czystych, wolnych od patogenów środowisk i produktów, więc pomagamy naszym klientom, wykorzystując różne szybkie metody molekularne sprawdzające parametry i limity mikrobiologiczne. Obejmuje to zarówno proste szkiełka zanurzeniowe, jak i w pełni zautomatyzowane testy sterylności lub specyfikacji.

Korzystając z naszego systemu Dilucup firmy Larobot, możemy także pomóc naszym klientom w uczynieniu metody seryjnych rozcieńczeń łatwiejszą i dokładniejszą, dzięki czemu oszczędzają czas i pieniądze. Co więcej, oferujemy także programy badań biegłości i materiały referencyjne, które zapewniają jakość wewnętrznych laboratoriów naszych klientów.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Wykrywanie patogenów przenoszonych przez żywność (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteriaceae)

 • Testy sterylności i specyfikacji

 • Wykrywanie antybiotyków, zanieczyszczeń, alergenów, mykotoksyn, GMO

 • Różne zestawy testowe ELISA, w tym sprzęt

 • Różne zestawy testowe RT-PCR, w tym sprzęt

 • Pożywki, suplementy, wymazówki, gąbki

 • Kontrola jakości (badania biegłości, materiały referencyjne, organizmy/szczepy do kontroli jakości)

Browary lub producenci napojów doskonale rozumieją, jak ważna jest kontrola wszystkich krytycznych obszarów w całym procesie produkcyjnym.

Oferujemy szeroki asortyment produktów do wielu etapów przetwarzania w przemyśle przetwórstwa piwa, wina i napojów. Produkty te obejmują odwodnione pożywki hodowlane i specjalistyczne pożywki piwowarskie, a także materiały eksploatacyjne, wymazówki i szeroki asortyment sprzętu do różnych parametrów.

Obejmują one także testy sterylności i specyfikacji oraz urządzenia do sprawdzania jakości powietrza. Oczywiście nasza oferta obejmuje także metody PCR dla różnych wskaźników zepsucia oraz metody szybkich testów dla szeregu pozostałości.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Wykrywanie patogenów przenoszonych przez żywność (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteriaceae)

 • Testy sterylności i specyfikacji

 • RT-PCR do wykrywania wskaźników zepsucia piwa i wina

 • Pożywki piwowarskie, suplementy, wymazówki, gąbki

 • Rozwiązania do monitorowania środowiska dla powierzchni, powietrza i wody do płukania

 • CASY – uzyskaj kontrolę nad całym procesem fermentacji

Oferujemy kompletne rozwiązanie dla wszystkich gałęzi przemysłu produkujących kukurydzę, zboża, soję i pasze dla zwierząt. Obejmuje to systemy do wykrywania mykotoksyn i GMO, wykrywania alergenów i antybiotyków, a także odczynniki do aktywności ureazy.

Dobrze znane jest także znaczenie wykrywania salmonelli w nasionach oleistych i paszach dla zwierząt - zapewniamy naszym klientom rozwiązania także w tym zakresie.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Kontrola zanieczyszczeń mikotoksynami i GMO

 • Roztwory ilościowe dla mikotoksyn i GMO za pomocą szybkich testów i testów ELISA

 • Wykrywanie patogenów przenoszonych przez żywność, takich jak Salmonella w nasionach oleistych i paszach dla zwierząt

 • Materiały referencyjne i próby pierścieniowe do analiz mikotoksyn

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (system HACCP) odgrywa ważną rolę dla każdego producenta żywności i jest niezbędnym systemem zarządzania w branży bezpieczeństwa żywności.

Wiele organów zarządzających wymaga zgodności z programami HACCP lub je popiera - przykładem są Agencja Żywności i Leków (FDA) i Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Nowa ustawa o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA) nakłada na dostawców z branży spożywczej surowe wymagania, aby zapewnić zgodność z zasadami HACCP. W naszym portfolio produktów można znaleźć wszystkie rodzaje narzędzi do pobierania próbek do badania powierzchni i powietrza, a także produkty do higieny osobistej i dezynfekcji.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Monitorowanie środowiska oraz śledzenie i określanie trendów próbek
 • Testy sterylności i specyfikacji
 • Bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji

Konsumenci oczekują, że ich kosmetyki i produkty higieny osobistej będą bezpieczne.

Aby pomóc przemysłowi kosmetycznemu spełnić te oczekiwania, Biomedica oferuje szeroki asortyment produktów do testowania sterylności/specyfikacji, narzędzi do monitorowania środowiska oraz gotowych do użycia pożywek, szczepów do kontroli jakości i sprzętu laboratoryjnego.

Możemy także pomóc naszym klientom w uczynieniu metody seryjnych rozcieńczeń łatwiejszą i dokładniejszą, dzięki czemu oszczędzają czas i pieniądze.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Wszystkie rodzaje gotowych do użycia lub suchych pożywek i suplementów

 • Testy sterylności, specyfikacji i skuteczności środków konserwujących

 • Mikroorganizmy do kontroli jakości, próby pierścieniowe i badanie biegłości

 • Monitorowanie środowiska oraz śledzenie i określanie trendów próbek

Kontrola jakości jest najważniejszym aspektem przemysłu farmaceutycznego. Nie tylko zapobiega wprowadzaniu na rynek przez producentów leków potencjalnie szkodliwych towarów, ale także chroni użytkowników końcowych/pacjentów, gwarantując dopuszczenie do sprzedaży jedynie wysokiej jakości produktów, które spełniają surowe, zdefiniowane uprzednio standardy.


Aby pomóc swoim klientom w codziennych wyzwaniach związanych z kontrolą jakości, Biomedica stworzyła kompleksowy asortyment produktów, który obejmuje narzędzia do monitorowania środowiska, gotowe pożywki, szczepy do kontroli jakości, sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki i materiały eksploatacyjne do testowania endotoksyn.

Poza ofertą produktów do kontroli jakości z przyjemnością dostarczamy naszym klientom w przemyśle farmaceutycznym produkty, które usprawniają ich działania badawcze i pomagają im w rozwiązywaniu wszystkich wyzwań związanych z rozwojem produktów.

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Wszystkie rodzaje gotowych do użycia lub suchych pożywek i suplementów

 • Testy sterylności i specyfikacji

 • Mikroorganizmy do kontroli jakości i badanie biegłości

 • Testowanie endotoksyn w produktach końcowych lub produktach podczas przetwarzania

 • Monitorowanie środowiska oraz śledzenie i określanie trendów próbek

Biomedica oferuje szeroki asortyment produktów i sprzętu do większości codziennych rutynowych testów i diagnostyki.

Zapewniamy produkty do badania wszystkich rodzajów próbek i parametrów. Bez względu na wymagania klientów odnośnie do testowania pozostałości, patogenów, sterylności, specyfikacji czy ogólnych materiałów laboratoryjnych – wystarczy, że się z nami skontaktują, bo zawsze jesteśmy do ich dyspozycji.

Możemy także pomóc naszym klientom w uczynieniu metody seryjnych rozcieńczeń łatwiejszą i dokładniejszą, dzięki czemu oszczędzają czas i pieniądze. Co więcej, oferujemy także programy badań biegłości i materiały referencyjne, które zapewniają jakość wewnętrznych laboratoriów naszych klientów.

W naszym portfolio można znaleźć szeroki asortyment sprzętu, np. do testów ELISA, PCR oraz wszelkiego rodzaju urządzenia do badań mikrobiologicznych (skanery płytek, dilutory czy miksery).

Jesteśmy Waszym partnerem w następujących obszarach:

 • Wykrywanie patogenów przenoszonych przez żywność (Salmonella, Listeria, Bacillus, Enterobacteriaceae)

 • Wykrywanie antybiotyków, zanieczyszczeń, alergenów, mykotoksyn, GMO

 • Wszystkie rodzaje gotowych do użycia lub suchych pożywek i suplementów

 • Testy sterylności, specyfikacji i skuteczności środków konserwujących

 • Testowanie endotoksyn

 • Mikroorganizmy do kontroli jakości, badania biegłości i programy kontroli zewnątrz laboratoryjnej

 • Monitorowanie środowiska oraz śledzenie i określanie trendów próbek