/

Nasz zespół ds. diagnostyki in vitro (IVD) jest odpowiedzialny za szeroki asortyment produktów do diagnostyki ludzi w prywatnych laboratoriach, laboratoriach szpitalnych i ośrodkach referencyjnych w 13 krajach. Biomedica specjalizuje się w obszarach wykorzystujących najnowocześniejszą technologię, obejmującą testy przyłóżkowe oraz badania o średniej i wysokiej przepustowości.

Wiele naszych produktów zatwierdzono do użytku na wysokiej jakości sprzęcie i/lub w systemach zamkniętych. Biomedica dostarcza na rynek nie tylko odczynniki i zestawy testowe, ale także sprzęt, który jest instalowany, zatwierdzany, konserwowany i serwisowany przez ekspertów Biomedica na miejscu. Szkolimy i instruujemy klienta w czasie instalacji oraz oferujemy szkolenia i stałe programy serwisowe i konserwacyjne. Nasi dostawcy to wyselekcjonowani liderzy rynku w swoich dziedzinach znani z najnowocześniejszych produktów najwyższej jakości. Przez ponad 40 lat stworzyliśmy z naszymi dostawcami podstawy do trwałej i konstruktywnej współpracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom szybkie reagowanie i odpowiednie rozwiązania dla ich konkretnych potrzeb.

Główne obszary

Biomedica oferuje testy do analizy wszystkich parametrów związanych z układem odpornościowym (komórki odpornościowe, mediatory odpornościowe, przeciwciała, geny odpornościowe) do diagnostyki chorób układu odpornościowego (alergie, choroby autoimmunologiczne, choroby autozapalne, niedobory odporności) lub patologicznych lub niepożądanych reakcji immunologicznych (odrzucenie przeszczepu, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, poronienia nawykowe).

Co więcej, oferujemy testy immunologiczne (ELISA, CLIA) do oznaczania hormonów, markerów nowotworowych i wielu innych parametrów.

Wirusy to struktury biologiczne, które mogą rozwijać się i rozmnażać wyłącznie w gospodarzu, czyli w żywym organizmie, takim jak człowiek, zwierzę lub roślina. Niektóre wirusy powodują choroby - od łagodnych do ciężkich. Biomedica oferuje szeroki asortyment testów i komponentów, które pomagają w szybkiej i skutecznej diagnostyce infekcji wirusowych, w tym badań DNA/RNA, wykrywania antygenów/przeciwciał oraz szybkich testów.

Oferujemy szeroki asortyment platform - od w pełni zautomatyzowanych narzędzi do pojedynczych próbek po wysokoprzepustowe molekularne stacje robocze. Aparaty do diagnostyki in vitro zapewniają niezawodne badania diagnostyczne. Biomedica nieustannie dąży do tego, by oferować innowacyjne i najnowocześniejsze narzędzia.

Bakteriologia to dziedzina mikrobiologii, który zajmuje się badaniem morfologii, ekologii, genetyki i biochemii bakterii oraz wielu innych powiązanych aspektów. Zrozumienie tych cech może ułatwić zapobieganie lub diagnozowanie chorób wywoływanych przez bakterie. Biomedica oferuje szeroki asortyment produktów dla bakteriologii klinicznej, w tym pożywki i systemy szybkich testów molekularnych.

Dzięki testom przyłóżkowym można wygodnie i szybko przeprowadzić odpowiednie testy w miejscu opieki nad pacjentem. Urządzenia diagnostyczne do testowania przyłóżkowego umożliwiają uzyskanie wyników blisko pacjenta poza warunkami laboratoryjnymi - wystarczy pobrać próbkę, a nastepnie poddać ją analizie, by uzyskać szybkie informacje zwrotne i wyniki. Testowanie przyłóżkowe (ang. POCT) definiuje się jako medyczne badanie diagnostyczne w miejscu opieki lub w jego pobliżu, tj. w czasie i miejscu opieki nad pacjentem. Testowanie przyłóżkowe (ang. POCT) definiuje się jako medyczne badanie diagnostyczne w miejscu opieki lub w jego pobliżu, tj. w czasie i miejscu opieki nad pacjentem, w przeciwieństwie do długoletniej praktyki testowania w pełni lub głównie w laboratorium medycznym.

Potencjalne korzyści operacyjne obejmują szybsze podejmowanie decyzji i ocenę stanu pacjenta, skrócenie czasu operacji, czasu opieki pooperacyjnej z intensywnym nadzorem i czasu pobytu na izbie przyjęć, a także redukcję liczby wizyt w przychodniach ambulatoryjnych oraz liczby wymaganych łóżek szpitalnych, co zapewnia optymalne wykorzystanie czasu pracy i krótsze przyjmowanie leków przeciwdrobnoustrojowych.

Parazytologia to nauka o pasożytach, ich gospodarzach i związku między nimi. Pasożyt to organizm, który żyje na gospodarzu lub w jego wnętrzu i pozyskuje od niego pożywienie. Wraz z naszymi partnerami Biomedica oferuje systemy testów do diagnozowania chorób, które wywołują 3 główne klasy pasożytów: pierwotniaki (Giardia, malaria, Entamoeba itp.), robaki pasożytnicze (Glista ludzka, Filariaidae, tasiemce, węgorek jelitowy itp.) oraz ektopasożyty (choroby przenoszone przez komary i kleszcze).

Podobnie jak bakterie, pasożyty mogą rozwinąć lekooporność, co oznacza, że wczesna diagnoza jest ważna w kontrolowaniu zakażeń i przewidywaniu ich przyszłego wystąpienia.

Zakażenia grzybicze dotykają około jednej czwartej światowej populacji. Każdego roku na całym świecie umiera z ich powodu co najmniej 1 350 000 chorych na AIDS, raka, gruźlicę i astmę - w trakcie lub po przebyciu tych chorób. Obserwowany wzrost częstości występowania lekoopornych i wcześniej rzadkich gatunków grzybów staje się zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Pomimo dużego obciążenia klinicznego i ekonomicznego świadomość społeczna w kwestii inwazyjnych chorób grzybiczych nadal jest niska. Wczesna diagnoza i prawidłowe leczenie mają bezpośredni wpływ na przeżycie pacjenta. W związku z tym istnieje pilna potrzeba udoskonalenia opcji diagnostycznych, by zapewnić racjonalną podstawę dla leczenia przeciwgrzybiczego. Ważnym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie testów niehodowlanych do wczesnego wykrywania infekcji z szybką oceną lekowrażliwości.

Biomedica posiada wszechstronne portfolio diagnostyczne, w tym testy molekularne przeznaczone dedykowane do szybkiego wykrywania i różnicowania patogenów grzybiczych oraz oceny ich potencjalnej lekooporności.

Każdego roku naukowcy odkrywają nowe informacje o chorobach genetycznych człowieka, które prowadzą do innowacyjnych możliwości leczenia.

Wymaga to czułych, dokładnych i niezawodnych metod oraz standaryzowanych testów.

Zestawy Asuragen z linią AmplideX oferują najnowocześniejszy projekt, mniejszą złożoność, zoptymalizowany przebieg pracy i wysoką jakość.

Ich portfolio zawiera zestawy do diagnozowania zespołu łamliwego chromosomu X, rdzeniowego zaniku mięśni, dystrofii miotonicznej, choroby Huntingtona, otępienia czołowo-skroniowego (C9orf72) oraz choroby Alzheimera. Inną ważną dziedziną badań genetycznych jest typowanie dla przeszczepów i transfuzji. Dokładamy wszelkich starań, by zdefiniować nowy standard opieki w badaniach przesiewowych przed przeszczepem, monitorowaniu po przeszczepie, transfuzjach i diagnostyce towarzyszącej.

Wspieramy laboratoria kompleksową linią typowania HLA, wykrywania przeciwciał, produktów do badania krwi i oprzyrządowania laboratoryjnego. Nasze najnowocześniejsze testy HLA, wspomagane kompleksowym oprogramowaniem, upraszczają wyniki testów, zarządzają nimi i tworzą z nich raporty, umożliwiając pracownikom laboratorium, lekarzom i pracownikom naukowym poprawę życia pacjentów i ich rodzin.

Najlepsze w swojej klasie odczynniki, system wykrywania oparty na lepkości, zaawansowane rozwiązania cyfrowe i elastyczność w całej przestrzeni laboratoryjnej znacznie ułatwiają znalezienie rozwiązania odpowiedniego dla danego laboratorium. Zapewniamy wyposażenie dla wszystkich laboratoriów - od najmniejszych laboratoriów hemostazy po duże sieci laboratoriów.

Dostarczamy nie tylko podstawowe rutynowe odczynniki, ale także produkty wysoce specjalistyczne. Można wybrać prostą konfigurację, zaawansowane połączenie z pełną automatyką laboratoryjną lub stworzyć własną komórkę roboczą. Oferujemy stałą obsługę klienta, ciągłą edukację oraz innowacyjne podejście.

Dystrybuujemy kompleksową linię produktów do typowania HLA i wykrywania przeciwciał, oprzyrządowania laboratoryjnego i oprogramowania komputerowego, które służą do uproszczenia i automatyzacji procedur testowania i końcowych ocen testów.

Ośrodki transplantacyjne na całym świecie wykorzystują te testy diagnostyczne, by określić zgodność dawców i biorców przed przeszczepem, a po przeszczepie, by wykryć obecność przeciwciał, które mogą prowadzić do jego odrzucenia.

Stworzenie nowego standardu opieki w monitorowaniu przeszczepów jest siłą napędową naszych produktów i programów szkoleniowych.

Kluczowe obszary:

  • Rozwiązania do monitorowania przeszczepów
    Oferujemy zbiór najpopularniejszych na świecie zintegrowanych rozwiązań, by pomóc zidentyfikować przeciwciała, które mogą powodować odrzucenie przeszczepu. Nasz asortyment testów różni się formatem, czułością i szczegółowością. Wszystkie produkty zaprojektowano z myślą o łatwości użytkowania, efektywności laboratorium i zoptymalizowanej automatyzacji.

  • Technologie typowania HLA
    Nasza rodzina produktów molekularnych została zaprojektowana tak, by zaspokoić różnorodne potrzeby laboratoriów HLA, i obejmuje sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), sekwencjonowanie testami SBT, PCR w czasie rzeczywistym (qPCR - PCR ilościowy), startery specyficzne dla sekwencji (SSP) i odwrotne sekwencje oligonukleotydów (rSSO).

  • Rozwiązania do wykrywania przeciwciał innych niż HLA
    Jesteśmy dumni, mogąc zaoferować rozwiązanie dla wszystkich potrzeb naszych klientów w zakresie wykrywania przeciwciał, w tym przeciwciał innych niż HLA. Nasz asortyment testów różni się formatem i zakresem - od testów pojedynczych sekwencji ELISA AT1R i ETAR po wieloparametrowe testy fazy stałej obejmujące szeroki zakres celów, w tym wimentynę, tubulinę i wiele innych. Wszystkie produkty zaprojektowano z myślą o łatwości użytkowania oraz efektywności laboratorium i zoptymalizowano pod kątem automatyzacji.

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się prewencją, diagnostyką i leczeniem raka. Biomedica współpracuje z innowacyjnymi firmami, które dążą do wprowadzania nowych parametrów i nowatorskich technologii. Nasze kluczowe produkty obejmują szybkie testy, testy na białaczkę, identyfikację i monitorowanie markerów nowotworowych, cytologię ginekologiczną i nieginekologiczną oraz terapeutyczne monitorowanie leków.

Sepsa to skrajna reakcja organizmu na zakażenie. Jest to zagrażający życiu nagły przypadek medyczny. Występuje, gdy istniejące zakażenie wywołuje reakcję łańcuchową w całym organizmie. Zakażenia, które prowadzą do sepsy, zaczynają się najczęściej w płucach, drogach moczowych, przewodzie pokarmowym lub na skórze.

Jeśli chodzi o wykrywanie i leczenie sepsy, jednym z najważniejszych czynników jest czas. Biomedica oferuje unikalne rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi.

Cytologia to metoda diagnozowania stosowana głównie do badania przesiewowego lub potwierdzania tkanki nowotworowej. Wiąże się z badaniem pojedynczego typu komórki. Dodatkowe zastosowania cytologii obejmują badania przesiewowe pod kątem nieprawidłowości płodu oraz infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Cytologia na podłożu płynnym (LBC) to stosunkowo nowa metoda przygotowania próbek ginekologicznych i nieginekologicznych do badania cytologicznego. Różni się od klasycznego preparatu wymazowego, gdyż komórki są zawieszone w płynie i dociśnięte doszkiełka podstawowego, dzięki czemu tworzą cienką warstwę komórek. To znacznie zwiększa czułość i szczegółowość oraz umożliwia standaryzację.