/

Zespół ds. wdrożenia wspiera nasz lokalny zespół sprzedaży oraz naszych klientów. Bierze udział w szkoleniach dotyczących produktów i jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów, a także odpowiadanie na pytania dotyczące konkretnych produktów.

Dział ds. serwisu zajmuje się instalacją i konserwacją urządzeń oraz naprawą wadliwych przyrządów. To wyjątkowe połączenie wsparcia technicznego umożliwia nam wysoką elastyczność i szybkie reagowanie w codziennych sytuacjach.

Nasz dział wdrożenia i serwisu jest pierwszą linią wsparcia, jeśli nasi klienci mają jakiekolwiek problemy lub konkretne pytania odnośnie do naszych przyrządów, zestawów lub procesów. Eksperci ds. sprzedaży oraz wdrożenia i serwisu ściśle ze sobą współpracują, by zapewnić dobrze zorganizowane wsparcie.