/

Nasz dział klinicznych rozwiązań informatycznych oferuje oprogramowanie dla konkretnych wymagań w obszarze systemów opieki zdrowotnej. W oparciu o jego sukces w Austrii usługi te będą oferowane i wdrażane w systemach opieki zdrowotnej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferujemy pakiety oprogramowania w pełni pokrywające potrzeby oddziałów anestezjologicznych, w tym oddziałów przedoperacyjnych, sal operacyjnych, izb przyjęć, oddziałów opieki pooperacyjnej oraz oddziałów leczenia bólu.

Innymi głównymi obszarami zainteresowania są oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM), ośrodki pośredniej opieki medycznej oraz wszelkiego rodzaju specjalistyczne oddziały intensywnej opieki, takie jak oddziały intensywnej opieki noworodkowej. Korzystanie z tych innowacyjnych aplikacji pomaga naszym klientom optymalizować organizację pracy i procesy w całym szpitalu.

Systemy zarządzania danymi pacjenta (PDMS) umożliwiają łatwe i szybkie dokumentowanie zdarzeń klinicznych, leczenia i leków. Ciągłe zbieranie danych z różnych urządzeń medycznych i innych systemów elektronicznych w szpitalu zmniejsza obciążenie administracyjne, dzięki czemu specjaliści mają więcej czasu na leczenie pacjentów.

Zespół ds. klinicznych rozwiązań informatycznych Biomedica składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarach zastosowań klinicznych, organizacji pracy klinicznej i zarządzania projektami. Oprogramowanie jest dostosowywane i wdrażane w ścisłej współpracy z personelem medycznym oraz zgodnie z jego konkretnymi wymaganiami i potrzebami. Ze względu na znaczenie tych systemów dla naszych klientów wysoką dostępność oprogramowania zapewnia działający całą dobę helpdesk.

Główne obszary

Szpitale stoją obecnie przed wyzwaniem, by zapewniać pacjentom pozytywne wyniki, jednocześnie radząc sobie z ograniczeniami budżetowymi, niedoborami personelu, wieloma protokołami opieki i coraz ostrzejszymi przepisami.

MetaVision to najlepszy w swojej klasie system informacji klinicznych, który obsługuje złożoną organizację pracy w najbardziej wymagających środowiskach klinicznych.

MetaVision, pierwotnie opracowany dla oddziałów intensywnej terapii, został przetestowany w praktyce w najbardziej kosztownych, bogatych w dane i wrażliwych na wyniki obszarach szpitali, gdzie udowodniono, że redukuje długość pobytu, zmniejsza śmiertelność i poprawia bezpieczeństwo pacjentów oraz wyniki.

Udowodniono, że MetaVision poprawia bezpieczeństwo pacjentów, redukując błędy związane z lekami, zapewniając sprawne i pełne przekazywanie pacjentów między zmianami i oddziałami oraz umożliwiając wczesne wykrycie pogorszenia się stanu pacjenta w celu zoptymalizowania terminowej interwencji.

Dane związane z wyrobami medycznymi stanowią kluczowy zasób w przemianie dzisiejszego środowiska opieki reaktywnej w opartą na wiedzy proaktywną opiekę.

Zbieranie i przedstawianie danych w kontekście pacjenta umożliwia dostawcom usług opieki ustalać priorytety i koordynować interwencje i działania efektywniej i wydajniej. Aktualnie szpitale wykorzystują silosy danych stworzone przez odmienne systemy i technologie. Aby wykorzystać dane wyrobu medycznego jako zasób, silosy te muszą zostać usunięte.

Każdy wyrób medyczny jest wyjątkowy pod względem wydajności i możliwości połączenia go z innymi systemami — dane należy wypuścić, a następnie zebrać, żeby aplikacje mogły przeanalizować i udostępnić dane i wiedzę całemu zespołowi opieki. Platforma wdrażania wyrobów medycznych Capsule rozszerza łączność wyrobów medycznych do dowolnego miejsca w szpitalu. Zaprojektowana z myślą o salach operacyjnych i innych obszarach intensywnej terapii platforma zapewnia informacje o parametrach życiowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a tym samym zarządza komunikacją między wieloma wyrobami medycznymi i zdefiniowanymi systemami docelowymi, takimi jak szpitalne systemy informacyjne (HIS) lub systemy zarządzania danymi pacjenta (PDMS).

To elastyczne rozwiązanie typu plug-and-play (podłącz i używaj) zostało zaprojektowane, by dopasować je do potrzeb naszych klientów oraz upraszczać łączność i dostarczanie danych. Jest obsługiwany przez największą w branży bibliotekę sterowników wyrobów medycznych, co pozwala na praktycznie nieograniczoną łączność z większością wyrobów dostępnych na dzisiejszym rynku.