/

Dystrybucja wyrobów medycznych dla oddziałów kardiochirurgii od początku stanowiła podstawową działalność Biomedica w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy bardzo dumni z ponad trzydziestoletniego doświadczenia w znacznym poszerzaniu wiedzy i rozumienia kulturowego w tym obszarze. Sprzedajemy obecnie szeroki asortyment wyrobów medycznych dla różnych oddziałów w szpitalach i ośrodkach klinicznych w całej Europie Środkowej. Stosowanie naszych produktów ma często bezpośredni wpływ na przeżywalność i dobrostan pacjentów, dlatego jesteśmy przekonani, że przyczyniamy się do jakości opieki medycznej.

Biomedica dostarcza szpitalom i ośrodkom klinicznym innowacyjne i wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i sprzęt, aby wspierać personel medyczny w ich codziennych zadaniach i pomagać im w osiąganiu najlepszych wyników dla pacjentów. Od 1978 roku znacząco rozwinęliśmy zarówno nasze portfolio, jak i dostęp do rynku, a obecnie dostarczamy naszym klientom unikalne rozwiązania w następujących obszarach:

Główne obszary

W obszarze anestezjologii i intensywnej opieki medycznej specjalizujemy się w rozwiązaniach wlewów dożylnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Naszym celem jest wspieranie naszych klientów i optymalizacja ich systemu pracy związanej z podawaniem leków. Co więcej, dostarczamy urządzenia do profilaktyki ZŻG, substancje wiskoelastyczne do przyłóżkowych badań w celu zarządzania krytycznymi krwawieniami, przyłóżkowe testy do przewidywania posocznicy, opatrunki ochronne do miejsc wprowadzenia cewnika i inne produkty eksploatacyjne do higieny pacjenta i kontroli zakażeń. Oferujemy także miernik do pomiaru przepływu powietrza w ECMO.

W środowisku szpitalnym higiena jest niezwykle ważna. Szacuje się, że każdego roku w UE do zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dochodzi u około 4,1 miliona pacjentów. W całej Europie zakażenia te wiążą się z wysoką śmiertelnością i dodatkowym obciążeniem ekonomicznym w wysokości ok. 5,5 miliarda euro rocznie. Skutkują dłuższymi pobytami w szpitalu, potrzebą swoistej terapii i leczenia, zarządzaniem ogniskami choroby i oczywiście stosowaniem większej liczby leków, w tym antybiotyków. Uważa się, że co najmniej 20-30% tych zakażeń można zapobiec. W Biomedica oferujemy rozwiązania w kwestii profilaktyki, interwencji i nadzoru jako podstawowych elementów kontroli zakażeń.

Biomedica już od wielu lat jest Waszym partnerem w dziedzinie kardiologii i radiologii interwencyjnej. W naszej ofercie posiadamy zastawki TAVI, baloniki, stenty, wyposażenie do ochrony przed promieniowaniem, urządzenia do zamykania dużych naczyń, protezy i unikalne oprogramowanie do różnych rodzajów zabiegów.

W przeszłości Biomedica stawiała silny nacisk na chirurgię serca i klatki piersiowej. Obecnie specjalizuje się także w innych dyscyplinach chirurgicznych, w tym chirurgii naczyniowej, neurochirurgii i chirurgii ortopedycznej. W naszej ofercie posiadamy narzędzia chirurgiczne, urządzenia do pomiaru przepływu, zastawki serca, akcesoria do perfuzji, urządzenia do chirurgicznej ablacji i leczenia lewego przedsionka serca, chirurgiczne uszczelniacze i opatrunki oraz substancje wiskoelastyczne do przyłóżkowych badań / zarządzania krytycznymi krwawieniami.

Oferujemy szeroki asortyment produktów, w tym cewniki, maszyny do dializy, technologię pomiaru przepływu i inne materiały eksploatacyjne.

Zapewniamy także materiały eksploatacyjne z dziedziny urologii, w tym innowacyjny system recyrkulacji pęcherza do leczenia raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki (NMIBC) za pomocą termoterapii oraz leków cytostatycznych takich jak mitomycyna C, epirubicyna itp.